Informatie Uitbetaalde Bedragen aan Derden

op gegevensportaal

Op het gegevensportaal van de Belastingdienst kunt u uitgebreide informatie vinden over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). Het gaat om de regeling die geldt vanaf 2022.

Voor Meer