Standpunt gepubliceerd over cafetariaregeling,

(on)mogelijkheid verhaal eindheffing

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over afzien van loon in het kader van een cafetariaregeling in verband met eventueel door de werkgever verschuldigde eindheffing.

Voor Meer