Standpunt kennisgroep LH:

genietingsmoment bij overdracht tegenwaarde verlof

Wat is het fiscaal genietingsmoment wanneer de werknemer ervoor kiest om bij het einde van de dienstbetrekking zijn verlofrechten in uren en in geld mee te nemen naar een nieuwe werkgever?

Voor Meer