Modelovereenkomsten gebaseerd op

vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn.

Voor Meer