Wat zijn de gevolgen voor de WW-premie na een wijziging van het aantal overeengekomen uren? Wanneer is dan sprake van een oproepovereenkomst en moet u de hoge WW-premie toepassen? In deze handreiking vindt u een overzicht van situaties die in de praktijk regelmatig voorkomen.

Voor Meer