Op donderdag 29 oktober 2020 organiseert UWV een webinar. Dit gaat over actuele onderwerpen als ontslag, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de compensatieregelingen transitievergoeding (CRTV).

Voor Meer