Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 48.000 per jaar. Dit staat in de ‘Bijstellingsregeling directe belastingen 2022’.

Voor Meer