Op uwv.nl is een formulier geplaatst waarmee de werknemer vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) kan aanvragen. De werkgever heeft een kopie van deze verklaring nodig voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel (LKV). Aanvragen bij UWV of gemeente.

Voor Meer