“BCP is een kwaliteitsborging

waar salarisprofessionals van profiteren”

Wat moet een salarisprofessional kennen en kunnen om zijn vak uit te oefenen? Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) heeft het beroepscompetentieprofiel (BCP) ontwikkeld.

Voor Meer