Het ‘Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans’ gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht over ‘oproep’. Ook staat er informatie in over de verduidelijking van 1 juli 2021 over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang.

Voor Meer