Hoge of lage WW-premie

In een enquête vroeg de Belastingdienst of u de lage WW-premie moet herzien voor Piet. Hij is precies 2 maanden in dienst geweest. Van de 400 deelnemers gaf 30% het juiste antwoord: u moet de lage WW-premie herzien.

Hieronder leest u de volledige vraag en de verschillende antwoorden. Ook leest u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Piet komt vanaf 15 september 2020 in een vast dienstverband werken. U past de lage WW-premie toe. Hij neemt op 15 november 2020 ontslag. Moet u de lage WW-premie herzien?

  • Ja, dit is binnen de periode van 2 maanden. (30%)
  • Nee, de periode van 2 maanden is afgelopen. (41%)
  • Nee, vanwege de coronamaatregelen hoef je niet te herzien. (6%)
  • Nee, de werknemer heeft zelf ontslag genomen. (23%)

Toelichting

In 2020 geldt één herzieningssituatie: u moet de lage WW-premie herzien als een werknemer uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst gaat.

De reden van beëindiging van de dienstbetrekking is niet van belang. De werkgever is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd.

De dienstbetrekking van Piet heeft precies 2 maanden geduurd, namelijk van 15 september 2020 tot en met 14 november 2020. In dit geval moet u de lage WW-premie herzien.

Meer informatie

Kennisdocument Premiedifferentatie WW, vraag 2.15

Gerelateerde handreiking

Herzien WW-premie als de dienstbetrekkingen binnen 2 maanden eindigt.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,