Fiscale bijtelling auto

Bijtellingspercentages auto, auto van de zaak, kosten auto bijtelling,belastingdienst auto, fiscale bijtelling auto, kosten auto belastingdienst,

Bijtellingspercentages auto 2011 – 2020

                   
De Eerste Kamer heeft op 19 december 2017 ingestemd met het Belastingplan 2018. Hierna staan de belangrijkste wijzigingen op het gebied van autobelastingen per 1 januari 2018.
De tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden in geval van personenauto’s aangepast aan de inflatie en vervolgens verlaagd met 4,41%.

Als een werknemer een auto ter beschikking krijgt van de werkgever, kan dat gevolgen hebben voor de te betalen belasting. Als de werknemer bijvoorbeeld meer dan 500 kilometer per jaar rijdt of geen sluitende kilometeradministratie heeft, is een fiscale bijtelling op het loon van toepassing.

De hoogte van de bijtelling is een percentage van de fiscale cataloguswaarde van de auto. Het percentage is vervolgens afhankelijk van de datum van de eerste tenaamstelling van de auto, de CO2 uitstoot van de auto en (t/m 2014) de brandstof waarop de auto rijdt.

Salarisverwerker,loonadministratie, uitbesteden loonverwerking, salarisverwerking uitbesteden, salaris,loon,

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages zoals die gelden van 2011 tot en met 2020.
 
CO2-uitstoot auto, bijtelling auto,fiscale bijtelling auto,belasting op auto, bijtelling auto en belastingdienst,2018-2020

Het overzicht is ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:
1. Uitstoot 0 gram
2. Uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram
3. Uitstoot hoger dan 50 gram

Algemeen bijtellingspercentage
Voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%.

Alleen voor auto’s met een datum eerste toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

 • Uitstoot 0 gram
  Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

 

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 bedraagt de verlaging 18%, per saldo bijtelling 7%.

 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode bedraagt de verlaging 18%, per saldo dus een bijtelling van 7% voor de resterende maanden van 2017, en voor het jaar 2018.

 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 21% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode blijft het algemene bijtellingstarief voor deze auto op 25% en met ingang van 1-1-2019 bedraagt de verlaging voor niet-waterstofauto’s maximaal
€ 9.000 (18% x € 50.000).

 

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%.
Verlaging van 18%% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg. Vanaf 1-1-2021 bestaat er voor nieuwe auto’s (met een datum 1e toelating vanaf 1-1-2021) geen recht meer op verlaging van de bijtelling. Dat geldt ook voor alle oudere auto’s zodra de 1e 60 maandenperiode is verstreken.

 

 • Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram
  Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

 

Datum 1e tenaamstelling voor 1-1-2012:
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% tot 1-1-2017.
In 2017 en 2018 geen verlaging, per saldo bijtelling 25%.

 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 25% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2016
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

 

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.
Na afloop van de 60 maandenperiode geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 25%.

 

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Vanaf 1-1-2017 bestaat er geen recht op verlaging, per saldo dus een bijtelling van 22%.

 • Uitstoot hoger dan 50 gram
  De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2- uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt .Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel of geen diesel auto’s.Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012
  Als er sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20% (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt er een overgangsregeling.

lease auto,auto van de zaak,verwerking auto in salaris,salaris administratie auto,lease auto in loon,salaris en auto,

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018:

a. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel
b. Datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na 1-7-2012
c. Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012

In 1 situatie geldt de verlaagde bijtelling ( volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017.
Datum 1ste tenaamstelling vóór 1-7-2012 en zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel op of na 1 juli 2012.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-7-2012 en vóór 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 25%.
Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op: Voor een auto met 1ste tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2017.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017
Het algemene bijtellingstarief voor deze auto bedraagt 22%. Geen recht op verlaging.

 

Tabel bijtellingspercentages auto vanaf 2011 tot 2020

Salarisverwerker,loonadmnistratie, uitbesteden loonverwerking, salarisverwerking uitbesteden, salaris,loon,

Jaar

CO2

Korting

Bijtelling

2011algemeen bijtellingspercentage 25%
max 95 gr diesel11%14%
meer dan 95 t/m 116 gr diesel5%20%
max 110 gr geen diesel11%14%
meer dan 110 t/m 140 gr geen diesel5%20%
Alle auto’s met 1ste tenaamstelling vóór 1-1-2012
0 t/m 50 gr25%0%
2012algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot25%0%
1-1-2012 tot
0 t/m 50 gr diesel25%0%
1-7-2012meer dan 50 gr tot en met 95 gr diesel11%14%
meer dan 95 gr tot en met 116 gr diesel5%20%
meer dan 116 gr diesel0%25%
0 t/m 50 gr geen diesel25%0%
meer dan 50 gr tot en met 110 gr geen diesel11%14%
meer dan 110 gr tot en met 140 gr geen diesel5%20%
meer dan 140 gr geen diesel0%25%
Nieuwe uitstootgrenzen vanaf 1-7-2012
1-7-2012 tot0 tot en met 50 gr diesel25%0%
1-1-2013meer dan 50 gr tot en met 91 gr diesel11%14%
meer dan 91 gr tot en met 114 gr diesel5%20%
meer dan 114 gr diesel0%25%
0 tot en met 50 gr geen diesel25%0%
meer dan 50 gr tot en met 102 gr geen diesel11%14%
meer dan 102 gr tot en met 132 gr geen diesel5%20%
meer dan 132 gr geen diesel0%25%
2013algemeen bijtellingspercentage 25%
0 tot en met 50 gr diesel25%0%
meer dan 50 gr tot en met 88 gr diesel11%14%
meer dan 88 gr tot en met 112 gr diesel5%20%
meer dan 112 gr diesel0%25%
0 tot en met 50 gr geen diesel25%0%
meer dan 50 gr tot en met 95 gr geen diesel11%14%
meer dan 95 gr tot en met 124 gr geen diesel5%20%
meer dan 124 gr geen diesel0%25%
2014algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot21%4%
0 tot en met 50 gr diesel18%7%
meer dan 50 gr tot en met 85 gr diesel11%14%
meer dan 85 gr tot en met 111 gr diesel5%20%
meer dan 111 gr diesel0%25%
zonder uitstoot 21% 4%
0 tot en met 50 gr geen diesel 18% 7%
meer dan 50 gr tot en met 88 gr geen diesel 11%14%
meer dan 88 gr tot en met 117 gr geen diesel 5%20%
meer dan 117 gr geen diesel 0%25%
2015 algemeen bijtellingspercentage 25%
Vanaf 2015 geen onderscheid meer tussen diesel of geen diesel
zonder uitstoot 21%4%
0 tot en met 50 gr 18%7%
meer dan 50 gr tot en met 82 gr 11%14%
meer dan 82 gr tot en met 110 gr 5%20%
meer dan 110 gr 0%25%
2016algemeen bijtellingspercentage 25%
zonder uitstoot21%4%
0 tot en met 50 gr10%15%
meer dan 50 gr tot en met 106 gr4%21%
meer dan 106 gr0%25%
DET 2017algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot18%4%
zonder uitstoot waterstof18%4%
meer dan 0 gr0%22%
2018algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot18%4%
zonder uitstoot waterstof18%4%
meer dan 0 gr0%22%
2019algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot18% maximaal € 9000,- korting
zonder uitstoot waterstof18%4%
meer dan 0gr0%22%
2020algemeen bijtellingspercentage 22%
zonder uitstoot18% maximaal € 9000,- korting
zonder uitstoot waterstof18%4%
meer dan 0 gr0%22%

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,