30%-regeling voor ingekomen werknemers
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

30%-regeling voor ingekomen werknemers

Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. (meer…)
Meer informatie
Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Ondersteuning aan ontwikkelaars aangiftesoftware

Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is...
Meer informatie
Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof?

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.  (meer…)
Meer informatie
Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog in een auto van de zaak rijdt, is geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. In deze handreiking leest u wat de gevolgen zijn voor de bijtelling privégebruik auto. (meer…)
Meer informatie
Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd

Het kabinet heeft besloten een aantal fiscale coronamaatregelen te verlengen. Dit staat in de Kamerbrief ‘Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket’. (meer…)
Meer informatie
Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Hoe lang kan ik zorgverlof opnemen?

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen. In uw cao kunnen afwijkende...
Meer informatie
Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in...
Meer informatie
Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof?

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen. (meer…)
Meer informatie
1 14 15 16 17 18 23