Vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren pensioen eigen beheer
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren pensioen eigen beheer

De Belastingdienst heeft een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren van pensioen in eigen beheer op de belastingdienstpensioensite. (meer…)
Meer informatie
Opbouw pensioenafspraken in eigen beheer vanaf 1 juli niet meer toegestaan
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Opbouw pensioenafspraken in eigen beheer vanaf 1 juli niet meer toegestaan

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is begin maart aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is op 27 maart gepubliceerd in het Staatsblad en treedt per 1 april 2017 in werking. (meer…)
Meer informatie
Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!

Zo doen we dat! Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en...
Meer informatie
Hoe verwerk ik een ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Hoe verwerk ik een ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen?

Een ontslagvergoeding is altijd loon uit vroegere dienstbetrekking. Om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen gebruikt u de groene tabel. In deze handreiking leest u hoe u de vergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Verduidelijkingen verloonde uren in aangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verduidelijkingen verloonde uren in aangifte

CBS, UWV en Belastingdienst zijn verduidelijkingen overeengekomen over de uitleg van het aantal verloonde uren dat moeten worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Deze verduidelijkingen kunnen tot gevolg hebben dat u meer of minder uren moet invullen dan voorheen. (meer…)
Meer informatie
Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden. (meer…)
Meer informatie
Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet de werkgever de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe u dit in de aangifte loonheffingen van uw klant verwerkt, leest u in deze handreiking. (meer…)
Meer informatie
De loonaangifte: een collectief en nominatief deel
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De loonaangifte: een collectief en nominatief deel

De aangifte loonheffingen bestaat uit een collectief deel en een nominatief deel. Het collectieve deel ziet op de algemene gegevens en de geldstroom van de loonaangifte. Het nominatieve deel bestaat uit werknemersgegevens per inkomstenverhouding. (meer…)
Meer informatie
1 16 17 18 19