Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!

Zo doen we dat! Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en...
Meer informatie
Hoe verwerk ik een ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Hoe verwerk ik een ontslagvergoeding in de aangifte loonheffingen?

Een ontslagvergoeding is altijd loon uit vroegere dienstbetrekking. Om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen gebruikt u de groene tabel. In deze handreiking leest u hoe u de vergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Verduidelijkingen verloonde uren in aangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verduidelijkingen verloonde uren in aangifte

CBS, UWV en Belastingdienst zijn verduidelijkingen overeengekomen over de uitleg van het aantal verloonde uren dat moeten worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Deze verduidelijkingen kunnen tot gevolg hebben dat u meer of minder uren moet invullen dan voorheen. (meer…)
Meer informatie
Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Loon dga verlagen met terugwerkende kracht mag niet

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden. (meer…)
Meer informatie
Dga: aangiften corrigeren in de toekomst
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Dga: aangiften corrigeren in de toekomst

Een al ingestuurde dga-aangifte over een aangiftetijdvak dat nog niet is begonnen, kunt u nog wijzigen. Dat kan alleen door de aangifte over dat tijdvak aan te passen met de juiste gegevens en daarbij de aanmaakdatum niet te wijzigen! (meer…)
Meer informatie
Wanneer anoniementarief?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wanneer anoniementarief?

Voor anonieme werknemers betaalt u in sommige gevallen meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. De anonieme werknemer houdt minder nettoloon over. (meer…)
Meer informatie
Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet de werkgever de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe u dit in de aangifte loonheffingen van uw klant verwerkt, leest u in deze handreiking. (meer…)
Meer informatie
Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2016 zijn werkende AOW-gerechtigden verzekerd voor de ZW, zonder dat er premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. (meer…)
Meer informatie
1 80 81 82 83