Addendum en WAB enquête
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Addendum en WAB enquête

De Belastingdienst over WAB en de lage WW-premie De Belastingdienst blog voor salarisadministrateurs Forum plaatst regelmatig peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen (meer…)
Meer informatie
Verlopen certificaat geen reden tot herziening verzuimboete
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verlopen certificaat geen reden tot herziening verzuimboete

Als de geldigheidsduur van het certificaat van uw softwarepakket is verlopen kunt u geen aangifte loonheffingen doen. Het verlopen van het certificaat is voor de Belastingdienst geen reden om een aangifteverzuimboete te herzien. (meer…)
Meer informatie
Uitslag enquête receptie jubilaris
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Uitslag enquête receptie jubilaris

De Belastingdienst Forum enquête over jubilaris Van de 343 deelnemers aan de peiling over de receptie op de werkplek koos 51% voor het juiste antwoord. U moet € 13,40 tot het loon van de jubilaris rekenen. 28% dacht dat zij niets bij het loon hoefden...
Meer informatie
Enquête WW-premie jonger dan 21 jaar
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Enquête WW-premie jonger dan 21 jaar

De hoge of lage WW-premie? De Belastingdienst blog voor salarisadministrateurs Forum plaatst regelmatig peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Lage WW-premie werknemers jonger dan 21 jaar
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Lage WW-premie werknemers jonger dan 21 jaar

Handreiking lage WW-premie werknemers jonger dan 21 jaar Voor een werknemer jonger dan 21 jaar geldt altijd de lage WW-premie bij maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte, of 52 verloonde uren per maandaangifte. (meer…)
Meer informatie
Privégebruik fiets van de zaak, enquête
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Privégebruik fiets van de zaak, enquête

De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Herzien lage WW-premie in de loonaangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Herzien lage WW-premie in de loonaangifte

Handreiking In 2020 zijn er 2 situaties waarin u de lage WW-premie moet herzien. Dit houdt in dat u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moet toepassen. In deze handreiking leest u meer over de verwerking van herzien in de aangifte loonheffingen. (meer…)
Meer informatie
Aandachtspunten bij loontijdvak van een jaar
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Aandachtspunten bij loontijdvak van een jaar

Wanneer geldt een loontijdvak van een jaar? Hoe berekent u dan de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en de premies werknemersverzekeringen? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze handreiking. (meer…)
Meer informatie
Handreiking voorwaarden lage WW-premie
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 moet u per werknemer nagaan of de lage of hoge WW-premie geldt. In deze handreiking leest u welke voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie. (meer…)
Meer informatie
Hoge of lage WW-premie enquête
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Hoge of lage WW-premie enquête

Hoe en wat de hoge of lage WW-premie in 2020? In een enquête vroeg de Belastingdienst of u vanaf 2020 de hoge of lage WW-premie toepast voor Piet en Loes. 29% van de 461 deelnemers koos voor het juiste antwoord. (meer…)
Meer informatie