Wanneer anoniementarief?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wanneer anoniementarief?

Voor anonieme werknemers betaalt u in sommige gevallen meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. De anonieme werknemer houdt minder nettoloon over. (meer…)
Meer informatie
Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt met de auto van de zaak, moet de werkgever de waarde van privégebruik bij het loon tellen. Hoe u dit in de aangifte loonheffingen van uw klant verwerkt, leest u in deze handreiking. (meer…)
Meer informatie
Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Premies werknemersverzekeringen en bereiken AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2016 zijn werkende AOW-gerechtigden verzekerd voor de ZW, zonder dat er premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. (meer…)
Meer informatie
Onjuiste combinatie BSN en geboortedatum in loonaangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Onjuiste combinatie BSN en geboortedatum in loonaangifte

Een veelgemaakte fout bij het invullen van de loonaangifte is het gebruik van een onjuiste combinatie van burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van een werknemer. De Belastingdienst stuurt de werkgever een foutenrapport als deze onjuiste combinatie geconstateerd wordt. (meer…)
Meer informatie
De loonaangifte: een collectief en nominatief deel
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De loonaangifte: een collectief en nominatief deel

De aangifte loonheffingen bestaat uit een collectief deel en een nominatief deel. Het collectieve deel ziet op de algemene gegevens en de geldstroom van de loonaangifte. Het nominatieve deel bestaat uit werknemersgegevens per inkomstenverhouding. (meer…)
Meer informatie
AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer waar moet je op letten?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

AOW-gerechtigde leeftijd van werknemer waar moet je op letten?

Een werknemer bereikt in de loop van de maand de AOW-leeftijd. Waar moet u rekening mee houden in de loonaangifte? (meer…)
Meer informatie
Afkoopverbod in stamrechtovereenkomst niet nodig
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Afkoopverbod in stamrechtovereenkomst niet nodig

Vanaf 2014 hoeft in een stamrechtovereenkomst geen afkoopverbod meer te zijn opgenomen. Een bestaande stamrechtovereenkomst mag dus worden gewijzigd om daar de mogelijkheid van (gedeeltelijke) afkoop in op te nemen. (meer…)
Meer informatie
Geen groen en wit loon in één inkomstenverhouding
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Geen groen en wit loon in één inkomstenverhouding

Is een werkgever een werknemer loon geeft waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding. De reden daarvoor is dat bij de witte tabel (loon uit tegenwoordige arbeid) arbeidskorting van toepassing is en...
Meer informatie
1 51 52 53