Categorie Archief Overheid

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag zorgbonus 2021

De zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni 2021 een zorgbonus aanvragen voor zorgprofessionals.
       
Belangrijkste voorwaarde is dat de zorgprofessional in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19.

Zorgaanbieders kunnen de aanvraag indienen via de internetsite van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Pgb-houders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen terecht bij het aanvraagloket van de Sociale Verzekeringsbank.

Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli 2021 om 18.00 uur.
 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de bonusregeling 2021 zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. De aanpassingen voor 2021 zijn:

  • De aanvrager van de zorgbonus moet controleren dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt.
  • Aanvragers mogen geen nadere voorwaarden of verplichtingen stellen aan de uitkering van de bonus.

 

Bedrag zorgbonus

De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen € 200 en € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. De uitbetaling zal waarschijnlijk plaatsvinden voor het eind van 2021.

 

Zorgbonus 2020

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van € 1.000 netto. Deze bonus gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

 

Handreikingen

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u 2 handreikingen: 1 voor zorgaanbieders en 1 voor pgb-houders. Hierin leest u of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus en meer informatie over de aanvraag.
 
Bron: Rijksoverheid
 
 
 

Gerelateerd bericht

Zorgbonus in de aangifte LH
 
 
 

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3

Wie een aanvraag voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) doet, moet inloggen met eHerkenning (eH).
         
Dit inlogmiddel heeft verschillende niveaus. Aanvragen kan alleen met eH3. Dat geldt ook voor het beheren van een aanvraag.

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 (eH3) met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ aan te vragen.

 

eHerkenning aanvragen of aanpassen?

Om het niveau te verhogen en een machtiging aan te passen, kan een ondernemer contact opnemen met zijn huidige eHerkenningsleverancier. Hij kan ook een andere leverancier kiezen uit het overzicht van eHerkenningsleveranciers.

Nog geen inlogmiddel? Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel duurt gemiddeld 1 tot 5 werkdagen. Belangrijk om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld het aanvragen van TVL Q2 2021 of het vaststellen van TVL Q1 2021.

 

Ook na de aanvraag

Particulieren en bedrijven die voor 12 april een aanvraag TVL Q1 2021 deden, logden nog in met eH1 of eH2. Voor het beheren van hun aanvraag, moeten zij nu ook inloggen met eH3. Bijvoorbeeld om aanvullende informatie te sturen. Om de werkelijke omzet door te geven. Of simpelweg om de bestaande aanvraag in te kijken.

Voor TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eH1, eH2 of eH2+. Vanaf 1 juli 2021 kunnen deze ondernemers nog met eH2 en eH2+ inloggen.

Inloggen met eHerkenning kan alleen met niveau 3
 

Waarom eigenlijk?

RVO verhogen het niveau om het aanvragen veiliger te maken.
 
 
 
e herkenning, eherkenning, Belastingdienst, eHerkenning, DigiD belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werknemer in cel?

Geen reden voor ontslag op staande voet.
                   
Het Rotterdamse havenbedrijf RST had een kraanmachinist die niet op zijn werk kon verschijnen omdat hij in de gevangenis zat, begin dit jaar niet op staande voet mogen ontslaan. Ook niet gezien het feit dat hij al twee keer eerder in de cel zat.

Dat oordeelt de Rotterdamse kantonrechter. Het havenbedrijf mag wél afscheid van de man nemen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dat betekent dat hij recht heeft een transitievergoeding van ruim 12.000 euro en uitzicht houdt op een WW-uitkering.

 

Onacceptabel gedrag

De kraanmachinist werkte sinds 2014 bij Rotterdam Short Sea Terminals (RST), een havenbedrijf waar containers van zeeschepen tijdelijk worden opgeslagen voordat ze verder worden vervoerd.

In de herfst van 2019 ontving de werknemer een schriftelijke laatste waarschuwing wegens ongeoorloofde afwezigheid en onacceptabel gedrag. De man had twee keer in de cel gezeten en schade veroorzaakt.
In hechtenis

Op 14 januari van dit jaar meldde de kraanmachinist zich ziek. Acht dagen later belde zijn moeder om door te geven dat hij nog steeds ziek was, en onbereikbaar. Toen de man inderdaad niet reageerde op voicemails, drong zijn werkgever aan op contact en staakte de loonbetaling.

Toen de kraanmachinist uiteindelijk contact opnam, bleek dat hij sinds 19 januari in voorlopige hechtenis zat. Aanvankelijk stelde hij niet te weten waarom. Dat was voor het havenbedrijf de druppel; de man werd op staande voet ontslagen.
Verdenking

De kraanmachinist nam daar echter geen genoegen mee, en stapte naar de rechter. Tijdens de rechtszaak bleek dat de man, naar eigen zeggen ten onrechte, 90 dagen was vastgezet op verdenking van bedreiging. Volgens hem was dat echter geen reden om hem te ontslaan.

De kraanmachinist kreeg deels gelijk. Weliswaar vindt de kantonrechter dat de man zijn werkgever beter meteen op de hoogte kunnen stellen van het feit dat hij vastzat. Maar een reden voor een ontslag op staande voet vindt de kantonrechter dat niet.

De volgens RST negatieve, kritische en onheuse manier waarop de kraanmachinist zich tijdens het contact zou hebben opgesteld, is dat volgens de kantonrechter evenmin.

“Een gesprek tussen een HR-functionaris die op zoek is naar een werknemer en de werknemer die in zijn ogen onterecht vast zit maar meent te voldoen aan een oproep van zijn baas, zal vanuit deze verschillende vertrekpunten al snel uitlopen op een confrontatie.”

 

Verstoorde arbeidsrelatie

Wel oordeelt de kantonrechter, ook gezien de eerdere incidenten en de laatste waarschuwing uit 2019, dat de arbeidsrelatie tussen de kraanmachinist en het havenbedrijf door de nieuwe ontwikkelingen is verstoord.

Gezien de voorgeschiedenis vindt de rechter het ‘begrijpelijk dat RST geen vertrouwen meer heeft in een goede voortzetting van de arbeidsverhouding. Van haar kan dan ook niet gevergd worden dat zij (…) de strafzaak afwacht.’

Daarom mag het havenbedrijf de man begin juli op straat zetten. Omdat hij door zijn hechtenis niet beschikbaar was voor zijn werkzaamheden, hoeft het bedrijf zijn salaris tot die tijd niet te betalen. Wel moet de werkgever de man een ontslagvergoeding van 12.464 euro meegeven.

 

Hoger beroep mogelijk

Advocaat Folmer Krumpelman, die RST bijstond in deze zaak, zegt dat de werkgever waarschijnlijk niet in hoger beroep tegen de uitspraak gaat. “Dat is het niet echt waard. Er moet weliswaar een transitievergoeding worden betaald, maar dat is soms ook bij een ontslag op staande voet het geval.”

Arbeidsjurist Kees Buitelaar van FNV die de kraanmachinist bijstond, kan nog niet zeggen of zijn cliënt in hoger beroep gaat. “Dat moeten wij nog bespreken. Wij vinden het jammer dat de rechter meebewoog met het ontbindingsverzoek. Voor mijn cliënt is het van groot belang dat hij nog werk heeft als hij vrij komt.”

 
 
Uitspraak: Rechtbank Rotterdam
 
 
Bron: RTL Z
 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Opening TVL Q2 2021 stap dichterbij

Update: eerste informele aankondiging bij de Europese Commissie over de belangrijkste wijzigingen in de steunregeling is goed verlopen.
   
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan nu door met de 2e stap: het officieel voorleggen van de aangepaste subsidieregeling voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. Dit is de notificatiefase.

De opening van TVL Q2 2021 ligt daarmee op koers voor de 2e helft van juni.

 

Aanpassing referentieperiode en maximale steun

De keuze uit 2 referentieperiodes en de eenmalige verhoging van het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen (niet-mkb) vormen de belangrijkste wijzigingen voor TVL Q2 2021. Dit zijn ingrijpende wijzigingen met als doel zoveel mogelijk ondernemers te steunen. In de volgende stap keurt de Europese Commissie de complete subsidieregeling voor TVL Q2 2021 goed. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Tenslotte opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling voor ondernemers. Stapsgewijs ziet het proces naar opening van TVL Q2 2021 er als volgt uit:

Proces opening TVL Q2

Stap Gebeurtenis Voltooid
1 Tweede Kamer gaat akkoord TVL Q2 2021 Ja
2 Belangrijkste wijzigingen van TVL Q2 2021 voorleggen aan Europese Commissie Ja
3 Nederland mag aangepaste subsidieregeling TVL Q2 2021 officieel voorleggen aan Europese Commissie Ja
4 Definitieve versie regeling voor akkoord naar Brussel Ja
5 Europese Commissie akkoord met definitieve versie TVL Q2 2021
6 Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat akkoord met publicatie TVL Q2 2021
7 Publicatie TVL Q2 2021 in de Staatscourant
8 RVO opent TVL Q2 2021 voor aanvragen

 

Informatie over de werkelijke openingsdatum

Eerder lieten we weten dat TVL Q2 2021 in de 2e helft van juni opent. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update.
 
Inmiddels abonneerden al ruim 41.000 ondernemers zich om op de hoogte te blijven van de opening van TVL Q2 2021. Het volgende bericht aan deze ondernemers gaat dan ook over de openingsdatum.

 
 
RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Elektrisch rijden is goed voor de economie en werkgelegenheid

Nederlandse laadpalen, trucks en bussen verkopen goed in binnenland en buitenland.
            
Bedrijven uit ons land verdienen hier jaarlijks zo’n € 5 miljard aan. En het aantal groene Nederlandse banen stijgt flink en verdubbelt naar verwachting in 2025.

fiscale bijtelling auto, lease auto, auto van de zaak,verwerking auto in salaris,salaris administratie auto,lease auto in loon, salaris en auto,
 

Elektrisch vervoer is dus goed voor de economie

Dit staat in het vandaag gepubliceerde onderzoek ’Rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020 -Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-sector‘. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “De komende jaren gaan we vol aan de slag om het vervoer verder schoon te maken. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Niet alleen goed voor het klimaat en onze schone lucht, maar ook voor onze portemonnee. En voor mensen op zoek naar werk. De komende jaren komen er duizenden banen bij in de sector elektrisch vervoer.”
 

Economische waarde stijgt snel

Nederland verdient aan elektrisch rijden inmiddels bijna het dubbele van 2018 (toen ruim 3 miljard). De groei zit zowel in Nederland als in het buitenland. Het is voor een belangrijk deel afkomstig van schone voertuigen zoals vrachtwagens, elektrische bussen en waterstoftrucks. Maar ook de verdiensten aan laadinfrastructuur stijgen.
 
 

Meer informatie

Elektrisch rijden

 

Download:

Rapport verdienpotentieel elektrisch vervoer 2020
PDF document | 1,65 MB
 
 
 
Zie ook:
Verklaring geen privégebruik auto, stoppen!
Werknemer met meer dan 1 auto van de zaak?
Auto van de zaak
Fiscale bijtelling auto in 2021
Bijtelling auto en zakelijke kilometers einde contract
 
 
 
Bijtellingspercentages auto, auto van de zaak, kosten auto bijtelling,belastingdienst auto, fiscale bijtelling auto, kosten auto belastingdienst,

door100% Salarisverwerking B.V.

Subsidie Praktijkleren 2020-2021 aanvragen

Vanaf 2 juni tot en met 16 september 2021, kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen voor het schooljaar 2020 – 2021.
      
De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 

Aanvraag

De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar.

Van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u de subsidie nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 hebt u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor Subsidieregeling praktijkleren.

 

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Meer informatie vindt u op rvo.nl.
 
 
 
2021, Subsidie Praktijkleren 2020-2021, LIV, jeugd LIV,LKV, jeugd liv, jeugd Lage Inkomens Voordeel, liv SV-loon, Sociale Verzekeringsloon, lage-inkomensvoordeel (LIV),belasting, belastingzaken, lage salaris, loonverwerkers, salarisverwerker, salaris, LKV, Kennisdocument Wtl,