Beslag leggen en de beslagvrije voet

door100% Salarisverwerking B.V.

Beslag leggen en de beslagvrije voet

Hebt u een schuld bij de Belastingdienst? En legt de Belastingdienst beslag op uw inkomen en eigendommen of schrijft de Belastingdienst daarvoor geld af van uw rekening? Of gebruikt de Belastingdienst een belastingteruggaaf of een toeslag om met uw belastingschuld te verrekenen? Dan moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet.

 

Wat is de beslagvrije voet?

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op.

Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen. Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af. Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald. Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.
 

In welke situaties houden wij rekening met de beslagvrije voet?

  • als de Belastingdienst beslag leggen op uw loon of uitkering (loonvordering)
  • als de Belastingdienst geld afschrijven van uw rekening (overheidsvordering)
  • als de Belastingdienst uw schuld verrekenen met uw maandelijkse voorlopige teruggaaf, met uw zorg- of huurtoeslag of met uw kindgebonden budget van het lopende jaar

 

Hoe kan ik mijn beslagvrije voet controleren?

Op uwbeslagvrijevoet.nl vindt u meer informatie over de beslagvrije voet. U kunt de berekening van uw beslagvrije voet ook zelf controleren.

Blijkt uit de controle dat er iets niet klopt? Kijk dan op Mijn beslagvrije voet klopt niet wat u kunt doen.
 

In welke situatie houdt de Belastingdienst rekening met het beslagvrij bedrag?

De Belastingdienst houdt rekening met het beslagvrij bedrag als de Belastingdienst beslag leggen op uw bankrekeningen en spaarrekeningen (betalingsvordering).
 
 
 Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator