De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. De subsidie wordt berekend door de normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldigd u met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector).

Deze uitkomst moet minimaal 4000 euro zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst:
Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
De subsidie bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 50.000 euro per 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4.

Bedrijven die tussen 1 maart en 15 maart zijn gestart en voldoen aan de voorwaarden (30% omzetverlies en minimaal 4000 euro vaste lasten) kunnen hun omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Zij krijgen de minimale tegemoetkoming van 1000 euro.

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

 • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). Zzp’ers vallen hier ook onder.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal 4.000 euro vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
 • De SBI-code van het bedrijf (hoofd- of nevenactiviteit) staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten.
 • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.