Zorgpremie zo’n € 10 per maand erbij!

door100% Salarisverwerking B.V.

Zorgpremie zo’n € 10 per maand erbij!

Premie in 2019

                                       

De zorgpremie wordt volgend jaar gemiddeld ruim een tientje per maand duurder. Die schatting van het kabinet wordt met Prinsjesdag bekendgemaakt, melden Haagse bronnen.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,

Zorgverzekeraars bepalen iedere herfst zelf welke premie ze van hun klanten vragen, maar het kabinet stelt jaarlijks een richtlijn vast. Die komt op 1432 euro per jaar, 124 euro meer dan in 2018. Mensen met een kleine beurs gaan er toch haast niet op achteruit, omdat de zorgtoeslag ook stijgt.

De geraamde stijging is geen verrassing. Door de bloeiende economie is bijvoorbeeld het personeel in de gezondheidszorg meer gaan verdienen en kosten ook geneesmiddelen en dergelijke meer. Dat maakt de zorg duurder. De zorgkosten lopen ieder jaar sowieso al wat op. Ook speelt mee dat het eigen risico deze kabinetsperiode gelijk blijft.

Zie ook:
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019
Wat kost een zieke werknemer?
Re-integratie na ziekte vaker problemen
Werkgevers betalen teveel ziektegeld
Gemiddeld meer ziekteverzuim
Proeftijd verlengen bij ziekte?
Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!
Het ziekteverzuim 2018, ziekteverzuimpercentage , verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, salarisverwerking, salarisverwerkers, loonadministratie

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator