WW-premie werkgevers verder omlaag!

door100% Salarisverwerking B.V.

WW-premie werkgevers verder omlaag!

UWV Bijstelling

 
De gemiddelde WW-premie die werkgevers betalen kan verder omlaag.           
Dit alles door het aantal WW-uitkeringen in Nederland terugloopt.

Uitkeringsinstantie UWV heeft de premies voor het vierde opeenvolgende jaar naar beneden bijgesteld.

Gemiddeld ligt de zogeheten sectorpremie voor werkgevers in 2018 op 1,28 procent, van 1,36 procent dit jaar.
UWV stelt deze premies vast per sector. In 45 sectoren gaat het percentage omlaag, in veertien sectoren is wel sprake van een stijging.

In de schildersbranche gaat de premie het hardst omlaag, de bankensector kent daarentegen de sterkste toename.
In die laatst genoemde branche stijgen de WW-lasten omdat de werkgelegenheid er krimpt als gevolg van de voortgaande automatisering.

Er zijn ook diverse sectoren die bewust kiezen voor het verhogen van hun WW-reserves.
Hiermee bouwen ze een buffer op waarmee ze grote premiestijgingen bij toekomstige tegenvallers kunnen voorkomen. 

Agrarische werkgever betaalt meer WW-premie

Werkgevers in de land- en tuinbouw betalen in 2018 iets meer WW-premie.
De sectorpremie stijgt van 0,93 naar 1,08%. Dat maakte uitkeringsinstantie UWV dinsdag 24 oktober bekend.
Volgens het UWV stijgt de premie omdat er binnen de landbouw meer uitzendbedrijven actief zijn en de sectorreserve laag is. Die reserves zijn in 2016 namelijk maximaal ingezet.

WW-premie laag vergeleken met andere jaren

Ondanks de stijging ligt de WW-premie nog steeds relatief laag. In 2013, 2014 en 2015 lag de sectorpremie rond de 2%.
Vorig jaar volgde een forse verlaging. Overigens zullen de WW-premies voor alle bedrijfstakken volgend jaar juist lager worden: van 1,36% naar 1,28%.
De oorzaak blijft: het teruglopende aantal WW-uitkeringen.

Door: ANP
salarisadministratie,loonadministratie,100% loon,100%salaris,loonverwerker,salarisverwerker,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator