Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

door100% Salarisverwerking B.V.

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

De vrije ruimte werkkostenregeling ( WKR ) over het fiscale loon tot en met € 400.000 is verhoogd tijdelijk tot 3%.
      
Dat biedt de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. Tegelijkertijd kan dit sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

 

Let op!

De vrije ruimte boven € 400.000 fiscaal loon blijft 1,2%.

 
online salarisverwerking,online loonadministratie, online salarisverwerkers, online loonverwerking, online salarisadministratie, online personeelszaken, online ESS, salaris online, loon online, online loonstrook,

Een verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

3. Werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. (3 Om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.)
Hoewel de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte onbelast zijn, moeten werkgevers uiteraard wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te bekostigen. Voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2. Uw Kamer heeft mij met een motie verzocht te onderzoeken of voor het jaar 2020 de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd kan worden. (4 Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 239.)

Ik zal de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig en tijdelijk verhogen naar 3% voor het jaar 2020. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

 

Meer informatie:

Onderdeel 3, kamerbrief van 24 april van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

 
 
MKB, ZZP, ondernemers, werkgevers, bedrijven, werkgeverschap, maatschappijen, organisaties, rijksoverheid, Overheid, belastingen, Belastingdienst, personeelszaken, personeelsdiensten,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator