Voortzetting 30%-regeling bij wisseling van werkgever

door100% Salarisverwerking B.V.

Voortzetting 30%-regeling bij wisseling van werkgever

Als een werknemer wisselt van werkgever, mag de 30%-regeling voortgezet worden mits de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever wordt gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden bij de vorige werkgever. Dit heeft de Hoge Raad bevestigd in een recente uitspraak.

Daarbij moeten de nieuwe werkgever en de werknemer wel een verzoek bij de Belastingdienst indienen voor het afgeven van een nieuwe beschikking.
 

Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Als de werknemer binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen van werkgever wisselt, blijft een beschikking voor de 30%-regeling geldig zolang de werknemer ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden voldoet. In dat geval is een nieuw verzoek niet nodig. De werknemer moet dan wel zonder onderbreking bij de nieuwe werkgever in dienst treden.

 

Voor welke werknemers?

De 30%-regeling geldt onder voorwaarden voor uit het buitenland aangetrokken werknemers. De regeling mag toegepast worden voor werknemers voor wie de Belastingdienst een geldige beschikking heeft afgegeven. Als u vanaf de 1e werkdag gebruik wil maken van de 30%-regeling, dan moet het verzoek binnen 4 maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn.

 

Meer informatie

U vindt meer informatie in de uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016, nummer 15/01892. Hoe de regeling werkt leest u in het Handboek Loonheffingen, paragraaf 17.4.

 
 
 
 
Salarisnorm 30% regeling,30 regeling 2019,regeling eu 30% overheid, looncriteria kennismigranten 2019,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator