Verklaring geen privégebruik auto, stoppen!

door100% Salarisverwerking B.V.

Verklaring geen privégebruik auto, stoppen!

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer?
                  
Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak.

 
Bijtellingspercentages auto, auto van de zaak, kosten auto bijtelling,belastingdienst auto, fiscale bijtelling auto, kosten auto belastingdienst,

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert hij zo snel mogelijk de werkgever.
 

Brief Belastingdienst

Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst.

Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen.
 

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet u de bijtelling toepassen. U hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. U telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.
 

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin u niet hebt bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • eventueel een rekening voor belastingrente

 

Let op!

Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag u geen rekening houden met de verklaring. U past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft.
Meer informatie over de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ leest u in paragraaf 23.3.16 Handboek Loonheffingen.
 

Formulier

Verklaring geen privégebruik auto: intrekken
 

Wetsartikelen

Art 13bis Wet LB
Art 8 Uitvoeringsbesluit LB
 
 

Gerelateerde artikelen

Bijhouden van een goede rittenregistratie
Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
 
 
salarisverwerking 2021, belastingen 2021, overheid 2021, wet en regelgeving 2021, loon 2021, salaris 2021,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator