Verbinding ondanks afstand, directeur Belastingdienst MKB

door100% Salarisverwerking B.V.

Verbinding ondanks afstand, directeur Belastingdienst MKB

“Het is juist in deze tijd van belang contact te houden met fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals, voor ons belangrijke stakeholders.”
    
Dat zegt Peter-Paul Aalbers, directeur Belastingdienst MKB, in een interview waarin hij terugkijkt op een bewogen jaar en vooruitblikt naar 2021.

 
Corona was niet het enige wat binnen de Belastingdienst de gemoederen bezighield. “We hebben ook een bewogen jaar gehad. De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn 2 in het oog springende gebeurtenissen.”

De relatie met de fiscaal dienstverleners (fd’ers) en de salarisprofessionals (sp’ers) had volgens Peter-Paul niet te lijden onder de coronamaatregelen. “Het lijkt alsof de relatie alleen maar beter geworden is. We zien dat we in een bepaalde afhankelijkheid van elkaar zitten, waarbij we elkaar nodig hebben. Op Forum Salaris (FSA) en Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) zijn veel vragen gesteld over de fiscale coronamaatregelen. De redactie van beide fora kan vrij vlot een kwalitatief goed antwoord aanbieden. Daarmee kunnen fd’ers en sp’ers vooruit en hun klanten ondersteunen. Dat is een mooi samenspel.”
 

Werk verbindt

Dat mooie samenspel was ook te zien op de onlangs gehouden Intermediairdagen (IM-dagen) en de expertsessies. Deze waren beide voor het eerst volledig digitaal opgezet. Peter-Paul: “Bijna 11.000 intermediairs schreven zich in voor de IM-dagen. Daar mogen we als Belastingdienst trots op zijn en dan vooral op de informatie die we daar gedeeld hebben. Dat is wat ons verbindt en raakt. Werk verbindt. Ondanks corona ga je elkaar toch opzoeken, al is het digitaal.”

Tijdens een online evenement is het ingewikkeld om fysiek met elkaar in gesprek te zijn. We hebben vooral gekeken naar wat wél kan. Met de IM-dagen vestigen we ook aandacht op intensivering van de samenwerking met fd’ers en sp’ers. Dat doen we door informatie te delen en in gesprek te gaan. De eerste reacties zijn positief. Die online dagen zijn een prima alternatief om kennis van de nieuwe wet- en regelgeving te delen”, aldus Peter-Paul.
 

Coronamaatregelen

De door de Belastingdienst beantwoorde vragen over het eerste steunpakket werden veel gelezen. Peter-Paul: “We waren benieuwd hoe dit in de uitvoering zou uitpakken. De speciale coronapagina op FSA heeft inmiddels een groot bereik, dus hebben we voldaan aan een behoefte.”
 

Mijlpalen

FSA wordt steeds populairder als online ontmoetingsplaats voor sp’ers. Peter-Paul: “Al bijna 13.000 sp’ers zijn aangesloten bij FSA, dat steeds belangrijker wordt als informatiekanaal met unieke content speciaal voor de sp’er. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.” In 2021 bestaat FSA 5 jaar. “Deze mijlpaal hebben we alleen maar kunnen bereiken door van betekenis te zijn. Dit willen we verder verbeteren. We begrijpen steeds beter wat een sp’er nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. We beperken ons nu nog teveel tot het invullen van de aangifte loonheffingen. We zouden veel meer kunnen delen over salaris in de breedste zin van het woord. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van alles wat we met elkaar gaan beleven.”
 

Kader waarin staat hoelang welk forum bestaat en het aantal leden

 
In 2020 is een start gemaakt met het Meerjarenplan FD. Het primaire doel is de samenwerking met intermediairs te versterken. Wat onomstotelijk voor de directeur Belastingdienst MKB vaststaat, is dat de sp’er een heel belangrijke rol vervult in de fiscale keten. “Dat betekent dat we moeten weten wat de sp’er van ons verwacht, maar ook wat wij van hem verwachten. Namelijk kwaliteit en dat hij juist en volledig aangifte doet. De intermediair heeft bijvoorbeeld terecht aangegeven dat de Belastingdienst eenvoudig en gebruikersvriendelijk bereikbaar moet zijn. Dit gaat vanzelfsprekend verder dan het opnemen van de telefoon. Het gaat ook over dat wij helder kunnen uitleggen waar hij met welke vragen moet zijn. Maar ook dat hij goed gebruikmaakt van de beschikbare kanalen, middelen en informatievindplaatsen. Dat gaan we samen verder verbeteren.”

“We willen ook laten zien – bijvoorbeeld op het forum – wat we met suggesties van de sp’ers hebben gedaan. Via de postbus van FSA (forum.sa@belastingdienst.nl) kunnen sp’ers aangeven als niet aan hun verwachtingen is voldaan. Dan gaan wij aan de slag om zaken daadwerkelijk aan te pakken.”
 

Op naar 2021

Peter-Paul: “Werk verbindt Belastingdienst en sp’ers. De sp’er heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de fiscale wet- en regelgeving. De Belastingdienst wil die rol graag ondersteunen.

In 2021 gaan we door om samen verder te bouwen aan de samenwerking. Een samenwerking die de prominente rol van u, sp’er en fd’er, in de fiscale processen zo effectief en efficiënt mogelijk weet te bedienen en benutten. Ik hoop dat we de door de omstandigheden gecreëerde digitale samenwerking kunnen voortzetten. Maar ook dat we ergens in 2021 dat fysieke moment samen mogen ervaren.

Mede namens directie Belastingdienst MKB en onze medewerkers, wens ik u een gelukkig en gezond 2021!”
 
 
een gezond en gelukkig 2021, de beste wensen 2021, op het nieuwe jaar 2021, nieuwjaar 2021,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator