Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken

By100% Salarisverwerking B.V.

Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken

Werkt of woont een werknemer normaal over de grens in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland?
     
Maar werkt hij nu verplicht thuis vanwege het coronavirus? Dan heeft dit geen gevolgen voor de sociale verzekering. De werknemer of werkgever hoeven hiervoor niets te regelen.

 

Tijdelijke maatregelen

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Veel werknemers zijn verplicht om thuis te werken vanwege het coronavirus. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie ( EU), de Europese Economische Ruimte ( EER) of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

In onderstaande 2 gevallen verandert de sociale verzekering wel:

  • Als een werknemer geen werkgever had maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat.
    1. Als een werknemer naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd.
    2. De werknemer is in bovenstaande gevallen – ook terwijl hij thuiswerkt – verzekerd in de lidstaat waar hij normaal voor de nieuwe werkgever zal werken.

 

Blijf op de hoogte

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus langer duren? En zorgt dit op een later moment toch voor een verandering in uw sociale verzekering? Dan leest u dit op de website van SVB.

 
Bron:svb.nl

 
 

Gerelateerd

Coronamaatregelen en werken over de grens
Vignet voor grensarbeiders België

 
 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

About the author

100% Salarisverwerking B.V. administrator