Vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

door100% Salarisverwerking B.V.

Vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

Hoe verwerkt u nu uitbetaalde vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen?
             
En hoe zit het met de opbouw van het recht op vakantiebijslag? In deze handreiking leest u waar u op moet letten en vindt u een aantal praktische voorbeelden.

Er is pas sprake van vakantiebijslag als u dit periodiek reserveert voor de werknemer en hij dus vakantiebijslag opbouwt.
 

Rubrieken aangifte

Het bedrag van de daadwerkelijk uitbetaalde vakantiebijslag geeft u aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. Het bedrag dat u per aangiftetijdvak aan vakantiebijslag hebt gereserveerd, vermeldt u in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.

Als u de rubriek ‘Vakantiebijslag’ invult, dan moet u ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ invullen. Dit doet u in het aangiftetijdvak waarin u de vakantiebijslag uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken.
 

Premies werknemersverzekeringen

Is de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan is de uitbetaalde vakantiebijslag loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) en moet u ook deze rubriek invullen.
 

Afwijkende situaties

Hieronder vindt u situaties waarin u vakantiebijslag op een andere wijze verwerkt in de aangifte.
 

Geen reservering vakantiegeld

Vermeldt u in elk aangiftetijdvak de vakantiebijslag of de aanspraak daarop in het loon SV en is er geen sprake van een reservering? Dan geeft u ‘0’ aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.
 

Vakantiebijslag wordt deels gereserveerd

Als u in een aangiftetijdvak de vakantiebijslag als onderdeel van het loon SV deels uitbetaalt en deels reserveert, dan vult u in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ én in de rubriek ‘Vakantiebijslag’ een bedrag in.
In de rubriek ‘Vakantiebijslag’ vult u het uitbetaalde bedrag aan vakantiegeld in.
U telt het bedrag van de uitbetaalde en deels gereserveerde vakantiebijslag bij elkaar op en vermeldt dit in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’.
 

Rubrieken vullen met ‘0’

U vult de rubrieken alleen met ‘0’ in de volgende situaties:

 • U reserveert en betaalt geen vakantiebijslag (bijvoorbeeld bij een fictieve dienstbetrekking).
 • U betaalt de vakantiebijslag elk tijdvak tegelijk met het loon van de werknemer uit. Dit betekent dat u geen bedragen reserveert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemers een all-in loon ontvangen.
 • De werknemer krijgt vakantiebonnen of neemt deel aan een tijdspaarfonds.

 

Aandachtspunten rubriek ‘Opbouwde recht vakantiebijslag’

  1. Ook in de tijdvakken waarin u vakantiebijslag hebt uitbetaald, vult u het gereserveerde bedrag in dat geldt voor dat tijdvak.
  2. Reserveert u voor de opbouw van de vakantiebijslag elk tijdvak een percentage van het loon, dan vult u dit gereserveerde bedrag in.
  3. Reserveert u de hoogte van de uit te betalen vakantiebijslag op basis het laatstverdiende loon of het loon op een peildatum? Betaalt u wel jaarlijks een bedrag uit, maar is de opbouw per aangiftetijdvak niet of lastig vast te stellen, omdat bijvoorbeeld het loon op de peildatum niet bekend is? Dan vermeldt u bij het opgebouwde recht een reëel gereserveerd bedrag alsof er wel een opbouwpercentage was zoals bedoeld onder 2.
  4. U vult geen cumulatieve bedragen in.

 

Voorbeeld 1

De werknemer ontvangt € 1.000 bruto per maand. Dit is ook zijn SV-loon. De werkgever doet maandelijks aangifte en reserveert elke maand € 80 voor vakantiebijslag. In mei betaalt hij de vakantiebijslag uit.

Uitwerking

In de aangifte over mei vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in. Bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag vult u € 80 in. Bij het loon SV vermeldt u € 1.960.
In de aangiften over de andere maanden van het jaar vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 in en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80.
 
Uitwerking berekening Vakantiebijslag
 

Voorbeeld 2

Het loon SV van een werknemer is € 1.000 per maand. De werknemer neemt per 1 maart 2021 ontslag na een dienstverband van 2 jaar. De werkgever doet mandelijks aangifte. Hij betaalt de vakantiebijslag altijd uit in mei en deze wordt opgebouwd over de periode 1 juni tot 1 juni.

In mei 2020 ontvangt de werknemer € 960 de vakantiebijslag over een heel jaar. Bij de salarisbetaling van februari 2021 betaalt de werkgever € 720 vakantiebijslag over de periode van 1 juni tot 1 maart.

Uitwerking

In de aangifte over mei 2020 vult u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 960 in, en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Bij het loon SV geeft u € 1.960 aan.
In de aangiften over de andere maanden van het jaar vermeldt u bij de uitbetaalde vakantiebijslag € 0 en bij het opgebouwde recht op vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.000.

In de aangifte over februari 2021 vult u € 720 in bij de uitbetaalde vakantiebijslag en bij het opgebouwde recht vakantiebijslag € 80. Het loon SV is € 1.720.
 

 

Voorbeeld 3

Het loon SV van de werknemer is € 1.000. Hij bouwt iedere maand € 80 vakantiebijslag op, waarvan de werkgever € 30 uitbetaalt en € 50 reserveert. In mei betaalt de werkgever ook het gereserveerde bedrag vakantiebijslag uit. Hij doet maandelijks aangifte.

Uitwerking

In mei vult u een hoger bedrag in bij vakantiebijslag, omdat de werkgever dan ook de gereserveerde vakantiebijslag uitbetaalt. Hij betaalt als gebruikelijk € 30 aan vakantiebijslag. Daarnaast betaalt hij in mei ook 12 x € 50 = € 600 aan gereserveerde vakantiebijslag. In totaal is het bedrag vakantiebijslag in mei dus € 30 + € 600 = € 630.
Bij de uitbetaalde vakantiebijslag vult u in mei € 630 in. Bij het opgebouwde recht geeft u € 80 aan. Het loon SV in mei is € 1.630.
 
Uitwerking berekening Vakantiebijslag
 

Belang juist invullen van deze rubrieken

De specificatie van de vakantiebijslag is nodig om een beter uitgebalanceerd dagloon te krijgen. Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering werknemersverzekeringen.
 
 

Meer informatie

 

Gerelateerd

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen 2021
Werkgeversbetaling in aangifte loonheffingen
 
 
 
minimumloon 2021, wml 2021, wettelijk minimumloon 2021, Wettelijk minimumloon per 2021, minimumjeugdloon 2021, bruto wettelijk minimumloon 2021, bruto wettelijk jeugdloon 2021, jeugd loon 2021,

Over de auteur

100% Salarisverwerking B.V. administrator