Tag archief zorgkosten

door100% Salarisverwerking B.V.

Beter salaris of een hogere zorgpremie voor zorgpersoneel?

Er is al een tijdje gesteggel over een hogere beloning voor zorgmedewerkers.
                
Een bonus van 1.000 euro netto is inmiddels beloofd door het kabinet. De oppositie wil meer.

Maar als het zorgpersoneel meer loon krijgt, betekent dit ook dat de zorgkosten stijgen en dat de zorgpremie nog harder stijgt in 2021 en de jaren erna. Het geld moet immers ergens vandaan komen. En als het niet uit het budget voor zorg komt, moet het weer elders vandaan komen, zoals onderwijs of ontwikkelingshulp. Dat is ook niet wenselijk.

 

Geen bereidheid

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt het terecht dat alle zorgmedewerkers een structurele loonsverhoging krijgen. Desondanks is tweederde van de Nederlanders niet bereid om meer zorgpremie te betalen om dit mogelijk te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland onder 3.500 mensen.

Een kwart van de Nederlanders is wel bereid om de portemonnee te trekken voor een hoger salaris van zorgpersoneel. Opvallend is dat de bereidheid bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen: 29 procent ten opzichte van 20 procent.

 

Verregaande consequenties

Ook Premier Rutte zou er zelf niet voor kiezen om bovenop de bonus ook nog een structurele verhoging door te voeren, zei hij tijdens een persconferentie. Rutte geeft aan dat hij in tijden van krimp moet afwegen hoe de zorgsector groeit vergeleken met andere sectoren.

De lonen van zorgmedewerkers stijgen namelijk al, blijkt uit de OVA-indexering. Dat komt omdat het salaris in de zorg gekoppeld is aan de gemiddelde salarisstijgingen in het bedrijfsleven. Volgens huidige indexering stijgen de lonen in de zorg in 2020 met 3,28 procent en in 2021 met 3,24 procent. Al kan dit nog veranderen.

Sommige zorgmedewerkers gaan er zelfs met 5 procent op vooruit, terwijl dit voor de politie of het onderwijs niet geldt. Hetzelfde geldt voor de bonus van 1.000 euro.

 

560 miljoen per procent

Volgens het Centraal Planbureau kost een salarisverhoging van slechts één procent al 560 miljoen euro. Als de helft daarvan wordt betaald via de zorgpremie zorgt dat voor een premiestijging van 20 euro, bovenop de al stijgende kosten.

 

Economische krimp

Tamara van Ark, minister van Medische Zorg wees er eerder al op dat een extra salarisbijdrage zou resulteren in ‘miljarden’ extra, terwijl Nederland zich in een economische crisis bevindt.

En ook Rutte houdt rekening met een economische krimp tussen de 4 en 6 procent over 2020, waardoor er weinig financiële ruimte is voor verdere structurele salarisverbetering. Voorlopig ziet het kabinet een verdere verhoging dan ook niet zitten.

Ook Maarten Oosterkamp van zorgthuisadvies stelt dat een substantiële loonsverhoging in de zorg grote consequenties heeft. Dat komt vooral omdat er zoveel medewerkers in de zorg werken. Circa 80 procent van de kosten in de zorg bestaan namelijk uit loonkosten.

Als een groot deel van de zorgmedewerkers, waaronder verpleegkundigen en operatieassistenten in inkomen vooruitgaan, betekent dat een enorme stijging van de zorgkosten.

De premie voor de zorgverzekering gaat snel met enkele tientjes omhoog, om een dergelijke substantiële kostenstijging op te vangen. Daar wringt de schoen. Want het huidige systeem is erop ingericht om de premie niet te veel te laten stijgen. Enkele tientjes per maand is echt een maatschappelijk vraagstuk. Veel mensen kunnen dat niet betalen.

Maarten Oosterkamp van Zorgthuisadvies

 

Hoeveel verdient een zorgmedewerker eigenlijk?

Volgens Loonwijzer.nl verdient een gemiddelde HBO-verpleegkundige met vijf jaar werkervaring 3.213 euro bruto per maand. Op MBO-niveau is dat 3.114 euro. Ter vergelijking: een politieagent met vijf jaar ervaring verdient gemiddeld 2.402 euro bruto per maand. Voor een docent in het basisonderwijs is dat 3.182 euro bruto.

Ook vergeleken met landen in de rest van de wereld scoort Nederland bovengemiddeld op het gebied van salarissen voor zorgpersoneel:
salarissen voor zorgpersoneel in de wereld, lonen van zorgpersoneel, het loon van zorgpersoneel in de wereld,
Links in de grafiek het salaris van ziekenhuisverpleegkundigen in verhouding tot het gemiddeld loon in dat land. Rechts het gemiddeld salaris van ziekenhuisverpleegkundigen in duizendtallen. Nederland staat op respectievelijk plek 10 en plek 3 van de 32.

 
Bron:Zorgwijzer
 
 
zorgkosten, verzuimkosten,ziektekosten, kosten personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Eurogroep eens over voorwaarden coronasteun

Het gaat om de direct en indirecte zorgkosten die zijn gemaakt in verband met de coronacrisis.
          
De ministers van Financiën van de Eurogroep zijn het eens geworden over de precieze invulling van de voorwaarden waaronder landen een aanvraag kunnen doen voor een lening uit het ESM-noodfonds.

 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,
 
Landen kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag doen. De looptijd van een lening zal tien jaar zijn. Dat is relatief kort, stelde minister Hoekstra (Financiën) na afloop, veel korter in ieder geval dan bij normale ESM-leningen het geval is. Maar dit is gezien het specifieke onderwerp waarvoor het geld is bedoeld – corona – ook logisch, vindt de CDA-bewindsman.

Landen kunnen tot maximaal 2% van hun bbp lenen. Er zijn tot nu toe geen aanvragen gedaan. Landen als Italië hebben eerder gezegd niet de gang naar het ESM te willen maken, maar eurobonds te willen. Maar nu dit laatste is uitgesloten zal het land misschien toch een draai gaan maken is de verwachting.

Volgens Hoekstra is het duidelijk dat onder indirecte zorgkosten in verband met corona in ieder geval niet de economische kosten van de crisis vallen, bijvoorbeeld om inkomensachteruitgang op te vangen. Willen landen daarvoor steun via het ESM aanvragen, dan gelden de gewone voorwaarden die altijd samenvallen met het aanvragen van een lening en zal een land hervormingen moeten doorvoeren.

 

Toezicht op naleving

Volgens Eurogroep-voorzitter Centeno blijft het toezicht op naleving ’redelijk’. Omdat het gaat om het verstrekken van een zogeheten preventieve kredietlijn krijgt een land geen ’trojka’ van ECB, Europese Commissie en ESM op bezoek die actief gaat meekijken hoe een land z’n boeken beheert. Zo ging het tijdens de vorige crisis wel met Griekenland, maar dat was destijds een programmaland, een zwaardere categorie. Voor Italië is dat een doembeeld.
 
Bron:Telegraaf

 
 
eu werknemers, europese werknemers, Europa wet en regelgeving, wetgeving arbeidsrecht EU, wet werkgevers EU, Wetgeving werkgevers EU, Europese wet en regelgeving werkgevers, Europese werkgevers regels

door100% Salarisverwerking B.V.

Akkoord over kortere doorbetaling bij ziekte nabij

Vakbonden en werkgevers zouden dichtbij een akkoord zijn om de doorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers fors te verkorten: van twee naar één jaar. Door de huidige regels zouden werkgevers namelijk huiverig zijn om mensen in vaste dienst aan te nemen.

Dat op basis van bronnen rond de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.

Te duur

Het verkorten van de doorbetaling bij ziekte staat al lange tijd op het verlanglijstje van het MKB. Zij claimen dat de huidige regeling veel te duur is voor kleine ondernemers. Niet in de laatste plaats omdat er ook de verplichting is om een re-integratietraject te bieden.

De technische details voor de verkorting van de doorbetaling bij ziekte zouden nog wel uitgewerkt moeten worden. Zo is het nog de vraag wat een ‘kleine ondernemer’ precies is. Ook moet er iets geregeld worden voor het tweede jaar ziekte.

Duurder voor werknemers

Volgens de krant zou het een optie zijn om voor het tweede jaar een collectieve verzekering in te richten. In zo’n scenario wordt het voor het bedrijfsleven goedkoper, maar voor de werknemer natuurlijk niet.

Vandaag schuiven de sociale partners aan bij de formatiebesprekingen in Den Haag, om de politiek bij te praten over hoe het ervoor staat in de polder.

bron: www.telegraaf.nl/binnenland
verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,