Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte

Neemt een werknemer, die niet werkt door ziekte, vakantieverlof op? Dan moet een werkgever over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet het lagere ziekengeldloon (70%).

Voor Meer