Tag archief WGA-uitkering

door100% Salarisverwerking B.V.

Premie Whk te hoog door ziekengeld

Werkgever niet correct

                      

De WGA-uitkering van een arbeidsgehandicapte werknemer is onterecht aan de werkgever toegerekend. De werknemer had recht op ziekengeld van UWV. Volgens het Hof is de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) daarom te hoog vastgesteld.

Ik ben ziek (WIA-uitkering),WIA bestaat uit 2 regelingen: WGA en IVA,een loongerelateerde uitkering (LGU),loonaanvullingsuitkering (LAU), vervolguitkering (VVU),

De werkgever neemt een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst. Na ongeveer 5 jaar meldt de werknemer zich ziek. Na de wachttijd ontvangt hij een WGA-uitkering.
 
De werkgever heeft de werknemer niet ziek gemeld bij UWV en heeft geen beroep op de no-riskpolis gedaan. UWV heeft daarom geen ziekengeld aan de werknemer betaald en dit ook niet aan de werkgever gecompenseerd. De werkgever heeft het loon van de werknemer tijdens de wachttijd doorbetaald.
 
De WGA-uitkering die de werknemer ontvangt, rekent de Belastingdienst toe aan de werkgever. Dit verhoogt de gedifferentieerde premie Whk.
 
De werkgever is het hier niet mee eens. Zijn standpunt is dat hij voor de werknemer recht had op ziekengeld op basis van de no-riskpolis. De WGA-uitkering van de werknemer mag de gedifferentieerde premie Whk dan niet verhogen.
 
Volgens het Hof staat vast dat de werknemer recht had op ziekengeld. Dat UWV dit niet daadwerkelijk heeft uitbetaald, is niet van belang. De Belastingdienst heeft de gedifferentieerde premie Whk te hoog vastgesteld.
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2019:7008
 
 

Wetsartikel

Artikel 117b lid 3, onderdeel c Wet financiering sociale verzekeringen
 
preventie ziekteverzuim, verzuimkosten verlagen, verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen,ziekteverzuim, verzuim, ziekteverzuimkosten,verzuimkosten,langdurig ziek, langdurig zieken, langdurig ziekteverzuim, terugdringen ziekteverzuim,

door100% Salarisverwerking B.V.

Tijdelijk arbeidsongeschikten krijgen meer regels

Vanuit de gedachte dat ze kunnen werken, scherpt huidige kabinet de regels aan voor tijdelijk arbeidsongeschikten.
              
Volgens uitkeringsorganisatie UWV kan 70 procent van de mensen die tijdelijk voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en een WGA-uitkering krijgen, toch werken. Deze arbeidsmogelijkheden moeten worden benut, vindt het nieuwe kabinet. Daarom wil ze de uitkering voor deze groep verlagen als ze er niet bij gaan werken. En er zullen straks minder mensen arbeidsongeschikt worden verklaard.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Mensen ontvangen een WGA-uitkering als ze al twee jaar of langer ziek zijn maar de arts nog wel verwacht dat deze persoon in de toekomst weer kan werken. Het betreft doorgaans psychische aandoeningen, kanker of een fysieke beperking.

De mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard en de hoogte van de WGA-uitkering is onder meer afhankelijk van het salaris dat iemand verdiende voordat hij ziek werd of een ongeluk kreeg. Daardoor kan het dat mensen met hoge inkomens sneller volledig afgekeurd worden dan iemand met een laag inkomen, terwijl deze twee personen dezelfde medische klacht hebben. Het nieuwe kabinet wil daar verandering in brengen.

Een grote groep, die nu nog voor meer dan 80 procent is afgekeurd, is in het nieuwe systeem ineens ar­beids­ge­schikt

Prikkel

Ook voor de hogeropgeleide mensen met hogere salarissen moet het straks aantrekkelijk worden om voor een lager inkomen aan de slag te gaan. De berekening van de aanvullende uitkering voor WGA’ers wordt hiertoe aangepast, waardoor een hele grote groep die nu nog voor meer dan 80 procent is afgekeurd, in het nieuwe systeem opeens arbeidsgeschikt zijn. ‘We gaan de prikkel richting werk versterken’, aldus het regeerakkoord.

De maatregel kan niet op gejuich van vakbond FNV rekenen. “Het wordt steeds moeilijker voor mensen die arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te krijgen”, reageert FNV-bestuurder Erica Hemmes. “Nu wordt de toegang tot de WGA weer moeilijker gemaakt. Voor hen die een inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid krijgen, wordt de uitkering lager. Werknemers zijn steeds slechter verzekerd tegen verlies aan inkomsten door ziekte of een gebrek.”

Welgeteld 27 procent van de mensen die nu in de WGA zitten omdat ze tijdelijk voor 80 procent of meer zijn afgekeurd, zouden sowieso nu al op eigen kracht het minimumloon kunnen verdienen, heeft het UWV berekend. En nog eens 15 procent – die zeer laag is opgeleid – zou met enige scholing, waardoor ze meer kunnen verdienen, helemaal uit de WGA kunnen stromen.

Het is in de praktijk voor mensen met een WGA-uitkering zeer moeilijk om werk te vinden

Werk vinden

In de praktijk is het voor mensen met WGA-uitkering zeer moeilijk om werk te vinden. Meer dan de helft van de mensen die arbeidsongeschikt raken, heeft geen werkgever meer. Zij zijn ziek uit dienst gegaan of ziek geworden terwijl ze werkloos waren en een WW-uitkering kregen. Deze zogeheten vangnetters ondernemen weinig om de uitkering uit te komen.

Zelfs als ze wel wat ondernemen om een baan te vinden, is het lastig. Zo telt deze groep niet mee voor de banenafspraak; het plan om 125.000 arbeidsbeperkten in 2026 te laten werken bij een reguliere werkgever. Voor de WGA’ers krijgen werkgevers ook geen subsidies. De strengere regels voor de WGA zal het kabinet uiteindelijk enkele miljoenen euro’s opleveren, staat in de doorrekeningen van het regeerakkoord.

In 2021 koopkrachtstijging van 4 tot 6 procent ,nibud berekening koopkracht, salaris berekening,loon berekening, koopkrachtstijging,hogere inkomens meer vooruit,