Tag archief wettelijke minimumloon

door100% Salarisverwerking B.V.

Minimumloon per 1 juli 2020

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon stijgen op 1 juli 2020.

              

Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger

In de 2e helft van 2020 zullen werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betaalt krijgen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.
 

Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt dan:

  • € 1.680,00 per maand (nu € 1.653,60)
  • € 387,70 per week (nu € 381,60)
  • € 77,54 per dag (nu € 76,32).

wml 2020, wettelijk minimumloon 2020, minimumloon 2020,minimum jeugdloon 2020, jeugd loon 2020, minimum lonen 2020,

 
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
wettelijk minimum jeugdloon 2020,minimumloon jeugd 2020, jeugd loon 2020, minimum jeugdloon 2020, minimumloon 2020,

 
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
minimumloon per uur per 1 juli 2020, 15 jr, 16jr,17jr, 18jr, 19jr, 20jr, 21jr en ouder
 

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
bbl per 1 juli 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime, 18jr, 19jr, 20jr,
 
 
minimumjeugdloon, minimaal loon jeugd, jeugdloon,wettelijkminimaalloon, wettelijk minimumloon 2020, wml 2020, minimumloon 2020, minimale loon 2020, loon 2020, salaris 2020, minimale inkomen 2020, het minimum loon 2020, wet en regelgeving loon 2020,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli weer verhoogd.

           
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 22 jaar bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2017 € 1.565,40.
In onderstaande tabel kunt u de minimumuurlonen.

minimumloon 2017,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,

Minimumlonen voor jongere werknemers stijgen sneller

22-jarige werknemers vallen vanaf 1 juli 2017 niet meer onder het minimumjeugdloon, maar zij hebben dan recht op het minimumloon. 18- tot en met 21-jarigen die nog wel het minimum-jeugdloon krijgen, gaan er ook op vooruit; het percentage dat zij krijgen van het minimumloon gaat namelijk omhoog.

Waarom wijzigt de leeftijdsgrens?

belastingdienst,belastingen, salaris,loon,salarisverwerking,loonadministratie,100%salarisverwerking,belastingzaken,
Werknemers jonger dan 23 jaar krijgen nu niet het volledige wettelijk minimumloon maar een vast percentage hiervan: het minimumjeugdloon.
De overheid verlaagt de leeftijdsgrens voor het jeugdloon om de volgende redenen:

– Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind totdat het 21 jaar is. Daarna moet het kind voor zichzelf zorgen.
– Steeds meer jongeren van 21 en 22 jaar wonen op zichzelf. En hebben meer kosten dan thuiswonende jongeren van dezelfde leeftijd. Met meer loon kunnen zij makkelijker hun lasten dragen.
– Werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
– Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
– Het huidige minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen past niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen.
– In veel landen hebben jongeren van 21 jaar al recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Per 1 juli 2017 krijgen ook de 21-jarige recht op het wettelijke minimumloon. Om werkgevers tegemoet te komen om deze relatief snelle stijging van de loonkosten te compenseren heeft de regering het lage-inkomensvoordeel (LIV) in het leven geroepen. Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon en kan oplopen tot € 2000 per werknemer per jaar. Wilt u meer weten over het LIV? Neem dan contact met ons op.

100%salaris, 100%loon,100 salarisverwerking, 100-loonadministratie,salarisadministratie,loonadministratie,loon en salaris verwerking,wet en regelgeving personeel,personeelsdossier,hr ondersteuning,lease auto,lease concepten,payrolling,payroll,hrm scan,nmbrs salaris en loon registratie, verzuim oplossingen,ziekte registratie,verzekeringen personeel - ondernemers,personeelsverzekeringen,wet en regelgeving personeel,ess,verzuimregistratie,digitaal personeelsdossier,werk en zekerheid personeel,