Tag archief werknemers en vakantie

door100% Salarisverwerking B.V.

NOG VAKANTIEDAGEN!

Oude vakantiedagen vervallen op 1 juli 2018!

                               
Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij ze heeft opgebouwd. Dus de vakantiedagen die de werknemer in 2017 opbouwt maar niet in dat jaar opneemt, vervallen op 1 juli 2018.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

  • Als de werknemer niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het de werknemer onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.
  • Als de werknemer vakantiedagen vóór 1 januari 2012 heeft opgespaard.
  • Als de werknemer bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

U rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen.

Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal uren dat iemand per week werkt. Als iemand 32 uur per week werkt, heeft hij dus recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren.

Als de werkgever met de werknemers meer vakantie-uren heeft afgesproken, dan zijn dat de bovenwettelijke vakantie-uren.

De werknemer moet elk jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Zieke werknemer

Ook als een werknemer ziek is, heeft hij recht op vakantie. De werkgever moet toestemming geven als de werknemer vakantiedagen wil opnemen terwijl hij ziek is.

De werkgever mag de werknemer alleen vragen om bovenwettelijke (extra) vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren met de werknemer afspreken, bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Nieuwe baan

Als de werknemer overstapt naar een nieuwe baan en hij kan de vakantie-uren die hij over heeft niet meer opnemen, dan krijgt hij deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag de werknemer de wettelijke vakantie-uren die hij niet meer kan opnemen, bij de nieuwe werkgever opnemen. De werkgever betaalt deze uren niet uit.

Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als de werknemer ze meeneemt naar de nieuwe baan.

Of de werknemer bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van de nieuwe werkgever af.

Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heeft de werknemer een verklaring van de vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren u over heeft.

wat te doen in de zon, werken in de zon, werk in de zon, zon en werken,

Uitbetalen

Bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij door de werkgever laten afkopen. De werkgever en de werknemer kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van het contract is dit wel toegestaan.

Bron: Rijksoverheid

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

1 juli vervallen Wettelijk vakantiedagen

 

Wettelijke vakantiedagen 2015

Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen. Er kunnen echter afspraken zijn die deze geldigheidsduur verlengen.

Sinds de komst van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar van opbouw benutten. Doen ze dat niet, dan komt het restant keihard te vervallen. Voorwaarde is wel dat de werknemer redelijkerwijs in staat is geweest om vakantie op te nemen. Als een werknemers kan aantonen dat dit niet het geval is, blijven zijn wettelijke vakantiedagen- net als de bovenwettelijke vakantiedagen- vijf jaar geldig.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,