Tag archief werkgeverschap

door100% Salarisverwerking B.V.

Discriminerende werkgever kan boete krijgen

Discriminerende werkgever kan boete krijgen, extra controle op uitzendbureaus

                       
Werkgevers kunnen straks een boete krijgen als ze een sollicitant niet aannemen vanwege zijn of haar etnische achtergrond, leeftijd of geslacht. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark om discriminatie op de arbeidsmarkt harder aan te pakken. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet daar extra op gaan letten.

De Inspectie SZW gaat ook discriminatie bij uitzendbureaus extra in de gaten houden. Uitzendbureaus moeten nu zelf controleren of bepaalde groepen niet bewust worden uitgesloten, maar begin dit jaar bleek dat die controles in de praktijk weinig voorstelden.

Van Ark stelt dat de uitzendbranche sindsdien stappen heeft ondernomen tegen discriminatie in de sector. Brancheorganisatie ABU zegt dat zijn leden tegenwoordig een anti-discriminatiebeleid moeten hebben en dat onafhankelijke instanties hierop controleren.

Niettemin wil de staatssecretaris de bevoegdheden van de inspectie uitbreiden. Tot nu kon die pas ingrijpen als iemand echt aan het werk was, in de toekomst kan dat ook al tijdens het sollicitatieproces.

“Daarmee dichten we een gat in de wet”, zegt de staatssecretaris.

Mag een potentiële werkgever tijdens een sollicitatiegesprek aan je vragen of je bereid bent om je hoofddoek af te doen of wanneer je weer teruggaat naar je eigen land? Een panel van zes mensen reageert op een verzameling van sollicitatievragen:


Deze (foute) vragen krijgen sollicitanten met migratieachtergrond te horen(zie, NOS opname)

Van Ark wil werkgevers verder gaan verplichten om “beleid te voeren” om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. “Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uitmaakt wat zijn achternaam is”, zegt de staatssecretaris van Sociale Zaken. Uit onderzoek blijkt dat de sollicitatiemail van iemand met een niet-Nederlands klinkende achternaam 9 procent minder wordt geopend dan iemand met een Nederlands klinkende naam.

De staatssecretaris benadrukt dat mensen het recht hebben om te worden beoordeeld op hun kwaliteiten. Zo mag een goed functionerende zwangere vrouw niet “met een smoesje” een vast contract worden geweigerd, stelt Van Ark. Ze vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met werk, ongeacht “leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap”, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark zegt dat discriminatie soms moedwillig, maar vaker onbewust gebeurt. Daarom wil ze ook de kennis vergroten over beloningsdiscriminatie bij vrouwen, zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie van mensen met een beperking en discriminatie op achtergrond.

‘Voegt weinig toe’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat de staatssecretaris deze nuance benoemt. Toch plaatst de organisatie ook een kanttekening bij het wetsvoorstel. “De extra bevoegdheden van de inspectie zijn vaag en daarmee kwetsbaar. Voor je het weer weet komt er allemaal extra administratie en gedoe bij voor kleine ondernemers zonder dat het in de praktijk iets toevoegt”, laat VNO-NCW in een reactie weten.

Volgens hoogleraar economie Robert Dur is het wetsvoorstel een aardige start. Maar als het kabinet arbeidsdiscriminatie echt wil aanpakken moet het met verdergaande maatregelen komen.

“Het zou goed zijn als de inspectie meer ruimte zou krijgen om mystery calls uit te voeren. Als bedrijven dan betrapt worden op discriminatie dan kun je boetes opleggen of overgaan op naming and shaming,” zegt Robert Dur. Volgens de econoom voelen bedrijven dan een grotere stimulans om daadwerkelijk concrete maatregelen te treffen.

Bron: NOS

Zie ook:

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Hoe en wanneer neemt een medewerker ontslag?

Als medewerkers aan deze kenmerken voldoen, staan ze op het punt om ontslag te nemen

                   

Voor een werkgever zijn er maar weinig verrassingen onaangenamer dan een werknemer die plots ontslag neemt.
Want een vertrekkende werknemer betekent: een nieuwe kracht moeten inhuren, en mogelijk het wegvallen van een belangrijke schakel in een proces.
Een slimme werkgever onderkent dan ook de symptomen waaraan je een werknemer met vertrekplannen herkent.

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

“Het is voor een werkgever belangrijk om zulke zaken tijdig te onderkennen en er actie op te ondernemen”, zegt Lynn Taylor, arbeidsdeskundige en auteur van het boek Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job.

“Het vertrek van werknemers kan een zware impact hebben, op de planning en de logistiek” zegt Michael Kerr, een veelgevraagd spreker en auteur van The Humor Advantage. “Het kan de cultuur binnen een bedrijf of team negatief beïnvloeden. En het kost tijd en geld om nieuwe mensen in te werken of te trainen. Kortom, hoe meer tijd een leidinggevende heeft om te anticiperen op veranderingen, des te beter.”

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,
Taylor en Kerr identificeren 14 mogelijke symptomen waaruit blijkt dat je medewerker op het punt staat om ontslag te nemen. Let wel, het zijn mogelijke symptomen, geen harde bewijzen.

Dit doen medewerkers die van plan zijn om van baan te veranderen:

Ze veranderen hun uiterlijk ingrijpend

Komen ze opeens extreem goed gekleed op kantoor? Dat kan erop wijzen dat ze die dag een sollicitatiegesprek hebben, zegt Kerr.

Maar ook het omgekeerde is mogelijk.

“Als iemand ongelukkig is op het werk, dan kan het zijn dat ze hun uiterlijk verwaarlozen. Er is immers toch niemand die echt op hen let, denken ze. Of het kan ze eenvoudigweg niets meer schelen,” zegt Taylor.

Ze nemen steeds vaker vrij

“Of ze melden zich steeds vaker ziek, of ze nemen vakantie en vrije dagen stukje bij beetje op om te solliciteren. Vakantiedagen en extraatjes cashen voordat ze vertrekken”, zegt Taylor.

Ze interesseren zich niet meer voor hun werk

Brengen medewerkers geen nieuwe ideeën meer in tijdens vergaderingen of leveren ze nauwelijks nog input voor nieuwe projecten? Verliezen ze de belangstelling voor details? Dikke kans dat ze klaar zijn met het werk.

Ze lijken zich schuldig te voelen

Lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen verraden dat je medewerker zich schuldig voelt. Dat kan een indicatie zijn dat degene een andere job zoekt of weet dat hij of zij binnenkort ontslag neemt.

Het lijkt wel alsof ze elke dag een slechte dag hebben

Iedereen heeft weleens een slechte dag. Medewerkers die geen lol meer hebben in hun werk hebben lijken elke dag een slechte dag te hebben.

Ze zijn niet prettig in de omgang

Volgens Kerr zijn zulke medewerkers sneller geïrriteerd en maken ze meer sarcastische opmerkingen over werkgerelateerde zaken dan gewoonlijk. Dat wijst op een fundamenteel verlies aan vertrouwen in de toekomst van het bedrijf.

Er is een grote verandering in hun leven gekomen

Een ingrijpende verandering in het gezinsleven of dat van de familie kan een reden zijn om ander werk te zoeken. Iemand kan een werkplek dichter bij huis zoeken vanwege mantelzorgtaken of willen werken in een minder stressvolle omgeving.

Hun productiviteit neemt af

Dalende sales, de targets niet meer halen, laat zijn met rapportages. Kortom: er wordt met de pet naar gegooid. Dat is een indicatie dat een medewerker zich losmaakt van het werk.

“Bij gedrag dat wijst op ‘presentisme’ – wel present, maar mentaal er niet helemaal bij – moeten de alarmbellen afgaan”, aldus Kerr.

Ze vliegen conflicten anders aan

“Kon je van sommige medewerkers in geval van werkgerelateerde onenigheid tegengas en tegenstand verwachten, en nu opeens niet meer? Dat kan komen doordat het ze niets meer kan schelen”, zegt Taylor.

Maar aan de andere kant: iemand die altijd heel meegaand was, kan voor hetzelfde geld opeens opstandig en weerbarstig zijn uit frustratie.

Als er langetermijnzaken of deadlines besproken worden, zijn ze duidelijk niet op hun gemak.
Als je medewerkers graziger weiden zoeken, dan zijn ze zichtbaar niet op hun gemak om over projecten te praten die meerdere maanden duren, zegt Taylor. “Als langetermijndeadlines op henzelf betrekking hebben, dan blijven ze vaag of niet betrokken.”

De geruchtenmachine draait

Neem medewerkers serieus die met geruchten of verhalen komen over anderen of die zeggen dat “iets speelt”. Collega’s op de werkvloer zitten meestal dichter bij het vuur dan jij en hebben eerder in de gaten wat er speelt, zegt Kerr.

Ze communiceren minder dan normaal

“Als je medewerkers erover denken om ontslag te nemen, communiceren ze minder vaak dan gebruikelijk – via e-mail, in persoonlijke gesprekken of in het algemeen.”

Hun routines veranderen plotseling

Als een werknemer ineens andere werktijden hanteert – hij of zij komt later op kantoor, werkt tot laat door of vraagt vaker vrij – kan dat zijn omdat diegene met ander werk of sollicitaties bezig is en dit probeert te combineren met hun huidige functie, zegt Kerr.

Je informeert of er iets mis is, maar krijgt nauwelijks respons

Zijn ze gesloten? Zijn ze niet geneigd om zaken die spelen met je door te nemen?

“Als je medewerker al bijna weg is, je vraagt of er iets speelt en het antwoord luidt dat er niets aan de hand is, dan is dat omdat ze mentaal al bij de volgende halte zijn”, zegt Taylor.

Bron: BI.nl
Doorwerken ondergeschoven kind in cao-overleg, awvn betreurt het dat vakbond FNV inzet op korter werken voor ouderen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Introverte / extraverte werknemer?

Waarom bedrijven zowel introverte als extraverte werknemers moet hebben?

                       
Op de werkvloer hebben introverte mensen het soms moeilijk, terwijl zij ook veel te bieden hebben. De clichés zijn daarnaast hardnekkig. Maar als je weet waar je kracht ligt, kan je dat inzetten om jezelf te profileren, aldus twee experts.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Een werkgever is gebaat bij een team van zowel introverten als extraverten. Beiden bezitten kwaliteiten die van waarde zijn. Zo hebben introverten een lange concentratieboog en denken zij vaak goed over beslissingen na. Extraverten verliezen sneller hun interesse en laten taken daardoor soms versloffen, maar kunnen ook sneller schakelen en beter met prikkels omgaan. Toch zijn er veel misverstanden over introverten.
“We moeten af van het idee dat iemand die introvert is iets mankeert”, aldus Liesbeth Smit, zelf introvert en schrijfster van de bestseller Ik moet nog even kijken of ik kan. Ze schreef het boek omdat er nog weinig informatie was over het onderwerp en Amerikaanse bestsellers niet beschreven hoe het er in ons land aan toegaat.

“Mensen denken dat introversie een probleem is. Dat die persoon iets moet veranderen of zich anders moet opstellen. Maar dat werkt juist niet. Het draait om een andere benadering.” Het heeft vaak geen zin om aan een introvert te vragen om zich meer te profileren, of meer te netwerken, aldus Smit. “Daarmee haal je iemand uit zijn natuurlijke gedrag.”

Meer laten zien

Dat beaamt ook Marloes Bouwmeester van trainingsbureau De Succesvolle Introvert. “Ik merkte in mijn vorige baan bij vergaderingen dat ik pas wist wat ik wilde zeggen als iedereen al buiten stond. In functioneringsgesprekken kreeg ik te horen dat ik me meer moest laten zien en horen.”
Bouwmeester moest voor haar werk als onderwijskundige docenten begeleiden en vergaderingen leiden, maar merkte dat ze daar problemen mee had. “Een introvert heeft een andere manier van communiceren. Ze zijn gevoelig voor prikkels en houden zich op de achtergrond in groepen of nieuwe situaties. Dat is bijna een natuurlijke, lichamelijke reactie.”

Waar een extravert tegelijk kan praten en nadenken, zet een introvert eerst de gedachten op een rij, wordt er geput uit eigen ervaringen en luisteren ze naar wat anderen zeggen, voordat ze tot een oordeel komen. “Vaak worden ze gedwongen om al eerder iets te zeggen, terwijl ze hun mening nog aan het vormen zijn”, aldus Bouwmeester.

Goede voorbereiding

Smit heeft daarom geleerd om toch nog ergens op terug te komen, ook al is het een halfuur eerder in de vergadering besproken. “Je moet vooral niet je mond houden. En op die manier doe je toch mee.”
Om goed mee te kunnen draaien op de werkvloer is een goede voorbereiding dan ook cruciaal, aldus de schrijfster. “Zo houd je de controle over de situatie. Je weet waarom je daar zit, wat er moet gebeuren en wat er van je verwacht wordt. Het is iets meer werk, maar zo komt er minder snel iets onverwachts op je pad.”
Ook Bouwmeester benadrukt het belang van een goede voorbereiding. “Zo weet je wat je kan verwachten en kan je met de verschillende scenario’s rekening houden.”

Eén op de drie mensen is introvert, aldus Smit. Dat kan voor botsingen zorgen op de werkvloer. “Het gaat erom dat je de ander in zijn waarde laat en ziet waar je elkaar over en weer kunt versterken.” Er wordt nu vaak een waarde-oordeel gegeven, ook aan extraverten, zegt Smit. “Er zijn zoveel clichés. Maar het kan ook heel goed werken, een combinatie van de twee.”
Ook Bouwmeester denkt dat het helpt om elkaars sterke punten te zoeken. “Als je van elkaar weet hoe je het liefste te werk gaat, dan word je niet snel verrast. Ga op zoek naar waar jij in uitblinkt.”

Hardnekkige clichés

De misverstanden rondom introversie moeten de wereld uit, vinden de twee. Er is nog veel verwarring over en de clichés zijn hardnekkig.
“Introverten zijn niet assertief, niet sociaal, tonen een gebrek aan initiatief”, aldus Bouwmeester, “maar aan de andere kant zijn die meningen er ook over extraverten, die haantje de voorste willen zijn en geen rekening houden met anderen. Het gebeurt dus in beide kampen.”
Smit herinnert zich een bijeenkomst bij een gemeente, waar ze een lezing gaf over het onderwerp. “Ik sprak daar over de valkuilen en de voordelen van introvert zijn. Het kan een emotioneel onderwerp zijn, en iemand liep dan ook huilend weg. Als je er rustig over kan spreken en het onderwerp kan ontdoen van oordelen over goed en slecht, dan ligt er een wereld vol mogelijkheden.”

Verschillende kwaliteiten

Volgens Bouwmeester helpt het ook niet dat er in personeelsadvertenties vaak gevraagd wordt om extraverte kwaliteiten. “Werknemers moeten spontaan zijn, enthousiast, snel kunnen werken. Maar er wordt nooit gevraagd om loyaliteit of iemand die goed werk aflevert of altijd op tijd klaar is.”
Als een derde van de mensen dingen op een andere manier aanpakt, kan je niet van iedereen verwachten om op dezelfde manier te werken. “Extraverte kwaliteiten moeten niet de norm zijn.”
Blijf vooral jezelf, benadrukken beiden. “Probeer je niet anders voor te doen, want dat kost erg veel energie en kan op het werk soms in een burn-out resulteren”, aldus Smit. “Trek dus aan de bel als je merkt dat je niet mee kan komen of problemen hebt op de werkvloer. Ik had achteraf gewild dat ik dat eerder had gedaan.”

Niet te veel rumoer

Rond haar veertigste ontdekte Smit pas dat ze introvert was. “Er was opeens een woord voor en ik herkende me in boeken die ik erover las. Ik weet nu dat ik behoefte heb aan bepaalde dingen, zoals een werkplek waar niet te veel rumoer is. Dat helpt me.”
De kantoortuin, nu een populaire plek op menig kantoor, werkt daarom niet goed voor veel introverten. “Het is veel te onrustig daar, een stille plek is wel echt een vereiste.”
Voorheen werd Smit gek op een drukke werkplek en dacht ze dat het aan haar lag. “Doe ik iets fout, vroeg ik me af. Maar als je zoiets bespreekbaar maakt en vraagt om een rustige werkplek, al is het maar een deel van de dag, dan wordt het echt beter.”

Bron: Nu.nl

loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,werkkostenregeling,100 salaris,salarisverwerker,loonadministratie,loonkosten,loonbelasting,belastingdienst,fiscale loonsom.loonheffing, hrm,hr

door100% Salarisverwerking B.V.

Pesten op het werk te voorkomen?

Tips voor werkgevers om pesten op het werk tegen te gaan.

                           
Het was donderdag Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten komt niet alleen voor op het schoolplein, maar ook op de werkvloer. Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer heeft een paar tips voor ondernemers om de sfeer op de werkvloer gezond te houden.

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,

Erken dat het kan

Dit is de belangrijkste stap. Van daaruit kan een ondernemer verder met een eventuele aanpak. “Je moet je ervan bewust zijn dat dit ook in jouw bedrijf kan gebeuren en ook door jouw leidinggevenden”, zegt Willemse.
In de helft van de tijd gaat het om leidinggevenden. Vaak denken we aan een groep collega’s die een andere werknemer pest. “Daar ga je op een heel andere manier mee om dan als je de wetenschap heb dat in 50 procent van de gevallen het om leidinggevenden gaat.”

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,

Een open bedrijfscultuur

Willemse legt de nadruk op een open bedrijfscultuur met een open stijl van leidinggeven waarin er ruimte is voor suggesties van de werkvloer.

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,

Stimuleer goed gedrag

Maak pesten op het werk bespreekbaar en zorg voor voorbeeldgedrag van de leidinggevenden. Als een leidinggevende in de fout gaat, moet hij ook niet meteen worden ontslagen. “Vaak heeft een leidinggevende zich dat aangeleerd. Die zijn vaak ook van de bodem af opgeklommen en hebben geen cursus gehad.”

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,

Beloon teamprestaties

In plaats van kijken naar alleen persoonlijke prestaties moet een werkgever ook kijken naar de prestaties van een team als geheel.

goede werkgever, eigenschappen van een goede werkgever, tips voor werkgevers,

Wees duidelijk in normen en waarden

Een werkgever moet hier direct in zijn, vindt Willemse, en duidelijk maken wat de normen en waarden binnen een organisatie zijn. Ook is het belangrijk om op tijd en effectief ingrijpen als het misgaat. “Niet een tijdje laten sudderen. Direct zeggen, zo gaan we niet met elkaar om.”

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Goed werkgeverschap is?

In het arbeidsrecht zijn veel verschillende onderwerpen geregeld.                              
Toch is het mogelijk dat de wet op een bepaalde vraag niet een duidelijk antwoord heeft. Meestal komt dan artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek goed van pas. In dit wetsartikel is vastgelegd dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen.

De wet verplicht bedrijven zich als ‘goed werkgever’ te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Dit is van belang wanneer je (in de ogen van een werknemer) geen goede werkgever bent. Zijn advocaat probeert dit dan te onderbouwen met een of meer beginselen die bij werkgeverschap horen. Hieronder vind je een definitie van die beginselen, gevolgd door voorbeelden uit de praktijk.

Let op

De wet bepaalt ook dat de werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Dat neemt niet weg dat het de werkgever zwaarder wordt aangerekend als hij zich niet als goed werkgever gedraagt. Als werkgever heb je namelijk een sterkere positie.

Beginselen van goed werkgeverschap

Met de beginselen van goed werkgeverschap is in de rechtspraak een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken. Omdat dit slechts beginselen zijn, kijkt de rechter steeds naar de omstandigheden van ieder specifiek geval. Desondanks is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

Goed werkgeverschap is, goede werkgevers zijn,werkgever zijn is,ondernemer en personeel,personeel zoals het hoort,goed geregeld op de zaak,

De 6 beginselen van goed werkgeverschap:

1. Maak geen misbruik van je positie

De sterkere positie die je als werkgever hebt, mag je niet misbruiken. Dat betekent dat je werknemers niet het gevoel mogen krijgen dat ze helemaal zijn overgeleverd aan jouw willekeur.

2. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Daarom wordt ook wel gesproken van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit beginsel kun je opsplitsen in de volgende onderdelen:

 • Onderzoeksplicht:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen.
 • Hoorplicht:
  Deze verplichting houdt in dat je met een werknemer moet overleggen over ingrijpende beslissingen en moet ingaan op eventuele bezwaren.
 • Evenredigheid:
  Bij ingrijpende beslissingen moet je niet alleen uitgaan van je eigen belangen als werkgever, maar ook die van de werknemer meewegen.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

4. Maak verwachtingen waar

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van een werkgever. Als werkgever moet je rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.

5. Behandel werknemers gelijk

Dit beginsel gaat ervan uit dat je werknemers gelijk moet behandelen. Daarom spreken we ook wel van het gelijkheidsbeginsel. Op basis hiervan mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Om de grootste risico’s en kosten van uw bedrijf en werknemers te dekken en te beperken zijn er diverse verzekeringsoplossingen. Voor werkgevers is het aan te raden om een ongevallen en / of ziekteverzuimverzekering te overwegen.

Bij ongevallenverzekering gaat het om een verzekering voor ongeval-schade, die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.

Bij ziekteverzuimverzekering gaat het om de kosten en duur van een verzuim te beperken.
Wilt u weten hoe en wat de mogelijkheden zijn met daarbij een heel voordelige en extra kortingspakket.
Neem dan direct contact met ons op!
Tel: +31 (0)79 33 15 444

Voorbeelden goed werkgeverschap

In het arbeidsrecht speelt goed werkgeverschap – of de afwezigheid daarvan – een belangrijke rol. Enkele voorbeelden van situaties uit de praktijk:

 • Bonus stopzetten: Een werkgever die jarenlang een bonus heeft uitbetaald aan een werknemer, kan de uitbetaling van die bonus niet zomaar stopzetten. Voor zo’n eenzijdige wijziging moet namelijk sprake zijn van uitzonderlijke omstandigheden.
 • Ongeval tijdens zakenreis: Als een werknemer een ongeval overkomt, ben je steeds vaker ook aansprakelijk voor schade in situaties waarin je geen invloed kon uitoefenen als werkgever. Bijvoorbeeld bij een werknemer die een ongeval krijgt tijdens een zakenreis. Zonder behoorlijke verzekering kan de werkgever in dat soort gevallen opdraaien voor de schade.
 • Ontslag op staande voet: Tijdens een ontslag op staande voet ben je verplicht om onderzoek te doen en voldoende informatie te verzamelen. Als je dit nalaat, kan de rechter dit opvatten als slecht werkgeverschap. Als gevolg daarvan kan hij het ontslag ongedaan maken, waardoor je de werknemer alsnog moet toelaten tot de werkplek.

Andere vormen van goed werkgeverschap

De term goed werkgeverschap wordt ook wel gebruikt in een bredere zin. Daarmee wordt dan bedoeld dat je goed voor je werknemers zorgt. Bijvoorbeeld door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren, een passend salaris uit te betalen, de werk-privébalans te ondersteunen en een veilige werkomgeving te bieden.

Scholingsplicht

De Wet werk en zekerheid bevat een scholingsplicht. Dit is een aanvulling op het begrip goed werkgeverschap. De plicht moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel meer gaan scholen via opleidingen, trainingen of cursussen. Als een werknemer van mening is dat hij onvoldoende scholing krijgt, dan is het mogelijk dat hij zijn werkgever daarop aanspreekt of zelfs naar de rechter stapt om nakoming te vorderen.

Goed werkgeverschap is een must voor iedere werkgever. Wil je weten wat nog meer belangrijk is? Doe dan de gratis HR quickscan van 100% Werkgeverscoach!

close

Veel lees plezier? Delen mag.

 • RSS
 • Volgen met Email
 • Facebook
  Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • SHARE
 • LinkedIn