Tag archief werkgever-werknemer

door100% Salarisverwerking B.V.

Bore-out van werk

Laat je werknemers niet ziek worden van verveling.

                             
Iedereen kent wel een overwerkt iemand die is uitgevallen met burn-outklachten. Het komt echter ook regelmatig voor dat werknemers letterlijk ziek worden van verveling. De schone taak van de leidinggevende is om zo’n bore-out te herkennen en voorkomen.

Vooral bij hoogopgeleiden ligt een bore-out op de loer. Als het werk te eenvoudig of te eenzijdig is, of omdat er gewoonweg te weinig te doen is, krijgen zij niet de prikkels die ze nodig hebben om goed te presteren. De werknemer heeft het gevoel dat hij geen controle heeft over zijn werksituatie en raakt daarvan emotioneel uitgeput. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten en (langdurig) ziekteverzuim. Als er niets verandert in de werksituatie, kan een bore-out net zo veel – en vergelijkbare – klachten geven als een burn-out.

salarisverwerking, salarisadministratie, loonadministratie, uitbesteden loonadministratie, salarisverwerkers, loonverwerking uitbesteden, cloud loon,salaris in de cloud, verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess, verzuimregistratie, pensioenen, urenlijsten, personeelsbestanden, salarisadministratie,

Bore-out leren herkennen

Een medewerker die tegen een bore-out aan zit, zal hier niet zo gauw over praten met collega’s of zijn leidinggevende. Toch is het zaak om zogenoemde onderstress tijdig te herkennen. Kenmerken hiervan kunnen zijn:

  • slapeloosheid;
  • vermoeidheid;
  • uitstelgedrag van simpele taken;
  • ongeïnteresseerdheid;
  • negatieve uitingen over het werk, zichzelf en anderen;
  • verminderde interesse in activiteiten die eerst wel als leuk ervaren werden.

Kennis en talenten beter benutten

Om het ontstaan van een bore-out te voorkomen, moet de leidinggevende samen met de medewerkers bekijken hoe ze hun kennis en talenten beter kunnen benutten. Een nieuwe uitdaging kan zitten in extra taken of het volgen van een opleiding. Vaak kunnen werknemers bepaalde vaardigheden (ook) in een andere functie binnen de organisatie inzetten.

Kijk ook eens:
De juiste werknemer
Introverte / extraverte werknemer?
Werknemer die verstoppertje speelt, bij verzuim!

flexwerkers, payroll, uitzendbureau's, uitzendkantoren,payroll bedrijven, payrolling, flexibele krachten, flexibel personeel, flexmedewerkers

door100% Salarisverwerking B.V.

Ontslag per brief zonder kennis, mag dat?

Transportbedrijf stuurt per brief chauffeurs de laan uit.

                           

Via een simpel A4’tje heeft Dennis Dikken van het gelijknamige transportbedrijf uit Nieuwleusen al zijn chauffeurs de wacht aangezet. De ondernemer stopt ermee omdat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn privéleven.

Terwijl de veertien chauffeurs van Dikken afgelopen zondag in het zonnetje genoten van hun welverdiende vrije dag, ontvingen ze een brief met de mededeling dat hun baas ‘na lang nadenken’ had besloten zijn bedrijf op te doeken. Niet omdat de tent failliet was of er een overnamekandidaat was gevonden, maar omdat de directeur ‘meer tijd wil steken in andere zaken’.

Betaald op vakantie

De chauffeurs, van wie sommigen al jaren voor het bedrijf werken, wordt gevraagd hun persoonlijke spullen uiterlijk vrijdag uit de vrachtwagens te halen, want op zaterdag 7 juli is het feest voorbij en worden de voertuigen verkocht of ingeleverd bij de dealer.

Daarna kunnen ze drie weken betaald op vakantie om vervolgens op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Eventueel opgebouwde overuren worden ook nog uitbetaald. Maar, schrijft Dikken, de chauffeurs zijn natuurlijk niet verplicht om tot eind juli thuis te zitten. “Deze doorbetaling is een compensatie van mijn kant.”

Veel problemen zullen de bestuurders niet ondervinden bij het zoeken naar een nieuwe baan, denkt de werkgever, omdat ‘er is op dit moment veel vraag is naar chauffeurs’. Bovendien heeft de ondernemer de brief ook naar zijn klanten gestuurd. Dus misschien worden de chauffeurs wel direct benaderd.

Niet delen

Hoewel Dikken afsluit met de vraag de brief vooral niet met de buitenwereld te delen en hij geen verhalen op sociale media wil zien, verspreidt de brief zich als een lopend vuurtje over het internet. “Zal wel een misselijke grap zijn”, schrijft de een.

“Kan dat zomaar?”, vraagt een ander zich af.

Het antwoord is, NÉÉ.

Als een onderneming zichzelf opheft, dan moeten de werknemers ten minste zes weken vooraf worden geïnformeerd. Als zij akkoord gaan met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan er zonder tussenkomst van de rechter of het UWV van elkaar afscheid worden genomen.

Gaat de werknemer niet akkoord, dan kan de ondernemer een ontslagvergunning aanvragen bij de uitkeringsinstantie. In de tussentijd blijft het contract gewoon geldig en moet het salaris worden doorbetaald.

Zie ook:
Vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever
Psychopaten op je werk?

een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie ,Minder verzuim met een actuele en volledige RI&E, salarisverwerking, loonadministratie hrm,

door100% Salarisverwerking B.V.

Vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever

Kan dat?

                                          
Een medewerker gaat binnenkort uit dienst. Hij/Zij heeft nog 23 vakantiedagen over. Ze willen hun vakantiedagensaldo meenemen naar hun nieuwe werkgever. Kan dat? Zo ja, hoe giet ik dat in het vat?

vakantiegeld, berekening vakantie geld, vakantie loon, vakantie uren uitbetaald, de betaling van vakantiegelden, berekening van vakantiegeld, loon, salaris,

Ja, dat kan.

De Wetgeving

In de wet staat dat een werknemer zijn vakantiedagentegoed bij zijn uitdiensttreding mee mag nemen naar zijn nieuwe werkgever. De werkgever betaalt dan het loon over het openstaande vakantiedagentegoed bij uitdiensttreding uit aan de werknemer. Vervolgens zet hij in een verklaring op hoeveel openstaande, niet genoten vakantiedagen de werknemer nog aanspraak had bij zijn uitdiensttreding en wanneer die zijn opgebouwd. De werknemer gaat met die verklaring naar zijn nieuwe werkgever die de werknemer dan in de gelegenheid moet stellen om zijn vakantiedagen, weliswaar zonder behoud van loon, op te nemen. Hij mag het opnemen van wettelijke vakantiedagen niet weigeren. Over de bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel afwijkende afspraken gemaakt worden.

Voor de nieuwe werkgever is het vervelend dat de werknemer vakantierechten meeneemt. De werkgever mag de rechten beperken door schriftelijk met de werknemer overeen te komen dat hij afstand doet van zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Het recht op wettelijke vakantiedagen is niet in te perken, maar deze vakantiedagen vervallen in principe al een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. In de praktijk zal het meenemen van vakantie geen goede binnenkomer zijn en maakt de werknemer er daarom vaak geen gebruik van.

Weinig werknemers maken van deze “relatief onbekende” mogelijkheid gebruik.

Zie ook:
Vakantiegeld berekenen
NOG VAKANTIEDAGEN!
Wettelijke vakantiedagen, vakantiedagen die de werknemer in 2017 opbouwt, vervallen op 1 juli 2018 vakantiedagen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Introverte / extraverte werknemer?

Waarom bedrijven zowel introverte als extraverte werknemers moet hebben?

                       
Op de werkvloer hebben introverte mensen het soms moeilijk, terwijl zij ook veel te bieden hebben. De clichés zijn daarnaast hardnekkig. Maar als je weet waar je kracht ligt, kan je dat inzetten om jezelf te profileren, aldus twee experts.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Een werkgever is gebaat bij een team van zowel introverten als extraverten. Beiden bezitten kwaliteiten die van waarde zijn. Zo hebben introverten een lange concentratieboog en denken zij vaak goed over beslissingen na. Extraverten verliezen sneller hun interesse en laten taken daardoor soms versloffen, maar kunnen ook sneller schakelen en beter met prikkels omgaan. Toch zijn er veel misverstanden over introverten.
“We moeten af van het idee dat iemand die introvert is iets mankeert”, aldus Liesbeth Smit, zelf introvert en schrijfster van de bestseller Ik moet nog even kijken of ik kan. Ze schreef het boek omdat er nog weinig informatie was over het onderwerp en Amerikaanse bestsellers niet beschreven hoe het er in ons land aan toegaat.

“Mensen denken dat introversie een probleem is. Dat die persoon iets moet veranderen of zich anders moet opstellen. Maar dat werkt juist niet. Het draait om een andere benadering.” Het heeft vaak geen zin om aan een introvert te vragen om zich meer te profileren, of meer te netwerken, aldus Smit. “Daarmee haal je iemand uit zijn natuurlijke gedrag.”

Meer laten zien

Dat beaamt ook Marloes Bouwmeester van trainingsbureau De Succesvolle Introvert. “Ik merkte in mijn vorige baan bij vergaderingen dat ik pas wist wat ik wilde zeggen als iedereen al buiten stond. In functioneringsgesprekken kreeg ik te horen dat ik me meer moest laten zien en horen.”
Bouwmeester moest voor haar werk als onderwijskundige docenten begeleiden en vergaderingen leiden, maar merkte dat ze daar problemen mee had. “Een introvert heeft een andere manier van communiceren. Ze zijn gevoelig voor prikkels en houden zich op de achtergrond in groepen of nieuwe situaties. Dat is bijna een natuurlijke, lichamelijke reactie.”

Waar een extravert tegelijk kan praten en nadenken, zet een introvert eerst de gedachten op een rij, wordt er geput uit eigen ervaringen en luisteren ze naar wat anderen zeggen, voordat ze tot een oordeel komen. “Vaak worden ze gedwongen om al eerder iets te zeggen, terwijl ze hun mening nog aan het vormen zijn”, aldus Bouwmeester.

Goede voorbereiding

Smit heeft daarom geleerd om toch nog ergens op terug te komen, ook al is het een halfuur eerder in de vergadering besproken. “Je moet vooral niet je mond houden. En op die manier doe je toch mee.”
Om goed mee te kunnen draaien op de werkvloer is een goede voorbereiding dan ook cruciaal, aldus de schrijfster. “Zo houd je de controle over de situatie. Je weet waarom je daar zit, wat er moet gebeuren en wat er van je verwacht wordt. Het is iets meer werk, maar zo komt er minder snel iets onverwachts op je pad.”
Ook Bouwmeester benadrukt het belang van een goede voorbereiding. “Zo weet je wat je kan verwachten en kan je met de verschillende scenario’s rekening houden.”

Eén op de drie mensen is introvert, aldus Smit. Dat kan voor botsingen zorgen op de werkvloer. “Het gaat erom dat je de ander in zijn waarde laat en ziet waar je elkaar over en weer kunt versterken.” Er wordt nu vaak een waarde-oordeel gegeven, ook aan extraverten, zegt Smit. “Er zijn zoveel clichés. Maar het kan ook heel goed werken, een combinatie van de twee.”
Ook Bouwmeester denkt dat het helpt om elkaars sterke punten te zoeken. “Als je van elkaar weet hoe je het liefste te werk gaat, dan word je niet snel verrast. Ga op zoek naar waar jij in uitblinkt.”

Hardnekkige clichés

De misverstanden rondom introversie moeten de wereld uit, vinden de twee. Er is nog veel verwarring over en de clichés zijn hardnekkig.
“Introverten zijn niet assertief, niet sociaal, tonen een gebrek aan initiatief”, aldus Bouwmeester, “maar aan de andere kant zijn die meningen er ook over extraverten, die haantje de voorste willen zijn en geen rekening houden met anderen. Het gebeurt dus in beide kampen.”
Smit herinnert zich een bijeenkomst bij een gemeente, waar ze een lezing gaf over het onderwerp. “Ik sprak daar over de valkuilen en de voordelen van introvert zijn. Het kan een emotioneel onderwerp zijn, en iemand liep dan ook huilend weg. Als je er rustig over kan spreken en het onderwerp kan ontdoen van oordelen over goed en slecht, dan ligt er een wereld vol mogelijkheden.”

Verschillende kwaliteiten

Volgens Bouwmeester helpt het ook niet dat er in personeelsadvertenties vaak gevraagd wordt om extraverte kwaliteiten. “Werknemers moeten spontaan zijn, enthousiast, snel kunnen werken. Maar er wordt nooit gevraagd om loyaliteit of iemand die goed werk aflevert of altijd op tijd klaar is.”
Als een derde van de mensen dingen op een andere manier aanpakt, kan je niet van iedereen verwachten om op dezelfde manier te werken. “Extraverte kwaliteiten moeten niet de norm zijn.”
Blijf vooral jezelf, benadrukken beiden. “Probeer je niet anders voor te doen, want dat kost erg veel energie en kan op het werk soms in een burn-out resulteren”, aldus Smit. “Trek dus aan de bel als je merkt dat je niet mee kan komen of problemen hebt op de werkvloer. Ik had achteraf gewild dat ik dat eerder had gedaan.”

Niet te veel rumoer

Rond haar veertigste ontdekte Smit pas dat ze introvert was. “Er was opeens een woord voor en ik herkende me in boeken die ik erover las. Ik weet nu dat ik behoefte heb aan bepaalde dingen, zoals een werkplek waar niet te veel rumoer is. Dat helpt me.”
De kantoortuin, nu een populaire plek op menig kantoor, werkt daarom niet goed voor veel introverten. “Het is veel te onrustig daar, een stille plek is wel echt een vereiste.”
Voorheen werd Smit gek op een drukke werkplek en dacht ze dat het aan haar lag. “Doe ik iets fout, vroeg ik me af. Maar als je zoiets bespreekbaar maakt en vraagt om een rustige werkplek, al is het maar een deel van de dag, dan wordt het echt beter.”

Bron: Nu.nl

loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,werkkostenregeling,100 salaris,salarisverwerker,loonadministratie,loonkosten,loonbelasting,belastingdienst,fiscale loonsom.loonheffing, hrm,hr

door100% Salarisverwerking B.V.

Concept pensioenakkoord

Een lagere AOW-leeftijd!

                              
kleine pensioenen, minipensioentjes, samenvoeging pensioenen, mini-pensioentjes samen, cbs onderzoek en uitvoering,
Werkgevers en werknemers zijn het eens over een nieuw pensioenstelsel. Op basis van een gelekt concept van het pensioenakkoord. Er komt geen persoonlijk pensioen en wel een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd als het aan onderhandelaars VNO-NCW en FNV ligt.

Binnen de Sociaal Economische Raad (SER) onderhandelen werkgevers, werknemers en kroonleden al jaren over vernieuwing van het pensioenstelsel. Tot nog toe zonder resultaat. Als het nu gelekte plan van VNO NCW en FNV niet omarmd wordt door het kabinet, zouden de onderhandelingen definitief mislukt zijn.

De kans op mislukking lijkt groot.

Persoonlijk pensioen sneuvelt

In de stukken zou staan dat het tempo van de verhoging van de AOW-leeftijd omlaag moet, er meer vroegpensioenregelingen komen en dat er geen persoonlijk pensioenpotje komt. In eerdere versies was een persoonlijk pensioenpotje de belangrijkste verandering van het stelsel. In plaats daarvan blijft het pensioen collectief belegd, maar verdwijnt de belofte dat dit een bepaald pensioen oplevert. Er zou een ‘beschikbare premieregeling’ komen; de pensioenpremie wordt belegd en de hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. Eerder noemde de bonden dit nog een “casinopensioen”.

Daarnaast worden volgens De Telegraaf zzp’ers verplicht om te gaan sparen voor pensioen. Tot nog toe was dit onacceptabel voor werkgevers en zzp-organisaties. Ook zouden de onderhandelaars de doorsneepremie willen afschaffen. De uitgangspunten stroken met de onderhandelingsinzet van de bonden in de afgelopen maanden. Winst voor werkgevers zou zijn dat de premie gemaximeerd kan worden, een grote wens bij veel bedrijven. Het risico van tegenvallende beleggingsresultaten ligt dan nog meer bij werknemers.

Ingewijden bevestigen aan het FD dat er langs deze lijnen wordt onderhandeld tussen FNV en VNO-NCW. De onderhandelingen zijn ‘ver’, maar de partijen zijn er nog niet uit.

In strijd met regeerakkoord

De afspraken in dit concept zijn in strijd met de uitgangspunten van het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daarin staat dat het pensioenstelsel hervormd moet worden, langs de lijnen van de eerdere SER-voorstellen. Bovendien leggen werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV – de belangrijkste onderhandelaars – in deze versie een stevige rekening bij het kabinet, voor de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd.

Of deze afspraken genoeg politieke steun gaan krijgen, is dan ook zeer de vraag. VVD en D66 willen woensdagmorgen nog niet reageren. Zij willen eerst een definitief akkoord zien. Ook voor Sociale Zaken is het te vroeg voor een reactie.

Vorig concept totaal anders

Vorig jaar lekte er een ander ‘concept pensioenakkoord’ uit, waarvan de lijn totaal anders was. Tot zomer vorig jaar werd onderhandeld in de SER over dit concept, met een persoonlijk pensioen, waarbij iedereen een eigen potje opbouwt. Daarbij zaten niet alleen VNO-NCW en FNV aan tafel, maar ook CNV en onafhankelijke kroonleden van de SER. Die gesprekken liepen vast, nadat de eerste doorrekeningen van de plannen volgens sommige pensioenfondsen heel nadelig uitpakten voor hun deelnemers.

De afgelopen maanden zijn de gesprekken hervat, maar zaten alleen nog VNO-NCW en FNV aan tafel. Niet alleen steun van het kabinet voor dit concept is onzeker, maar ook van bijvoorbeeld toezichthouder DNB, ook kroonlid van de SER.

Een woordvoerder van de FNV zegt woensdagmorgen dat er pas een pensioenakkoord is, als het ledenparlement van de vakbond daar mee akkoord gaat. Dat betekent dat wanneer het ledenparlement stukken over het pensioenakkoord ontvangt, de afrondende fase echt is aangebroken. En zover is het nog niet.

Bron:Telegraaf

Meer info, Tekst concept, akkoord pensioenen
Zie ook:
AOW-leeftijd 69 jaar!
DGA & Pensioen!
Premie stijgt 2018 pensioen gelijk!

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

close

Veel lees plezier? Delen mag.