Tag archief verzuimverzekering

door100% Salarisverwerking B.V.

Verplichte ziektekostenverzekering!

Werkgeversorganisatie AWVN wil verplichting ziekte verzekering zzp’ers.

                     

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden: van de varkensboer met zijn miljoenenbedrijf tot de bijklussende student, de freelance journalist en ook de styliste met een nagelstudio aan huis, allemaal moeten ze meebetalen aan de collectieve verzekering tegen langdurige ziekte of handicap.

Het is voor het eerst dat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland pleit voor een verzekeringsplicht voor ondernemers. Alle zzp’ers en ondernemers zouden moeten meebetalen aan de collectieve verzekering. Dat is op dit moment nog niet verplicht. Van de zelfstandigen is 80 procent niet verzekerd.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers en zzp’ers is al lange tijd een twistpunt tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Waar vakbonden waarschuwden voor het risico dat de steeds groter wordende groep zzp’ers vormt, hielden werkgevers de boot af. Ondernemers moesten zelf kunnen bepalen waar zij hun inkomen aan uitgeven. Daar komt de AWVN nu van terug.

Nu zijn zij vanwege hun status als ondernemer daar niet toe verplicht. Tijdens haar jaarcongres pleit de AWVN, een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland, voor een verzekeringsplicht voor alle ondernemers. Nog maar een jaar geleden dachten werkgevers daar heel anders over. Waar vakbonden de grote groep onverzekerde zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) onverantwoord noemden, hielden werkgevers vast aan het idee dat álle ondernemers, ook de eenmanszaken, zelf moeten bepalen waar zij hun inkomsten aan uitgeven.

ziektekostenverzekering, ziektekosten, verzuim oplossingen, ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,loon

AWVN-directeur Harry van de Kraats zegt nu: “De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?”

Van de zelfstandigen heeft 80 procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit gegevens van kennisinstituut TNO. Vooral vanwege de hoge premies en weigerachtige verzekeraars, zeggen ze in eerdere onderzoeken. Een deel van de zzp’ers zet daarom zelf geld opzij om in geval van ziekte of een ongeval het inkomensgat tot aan het pensioen op te kunnen vangen. Maar haast 30 procent is daar financieel helemaal niet toe in staat, rekende het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek uit voor AWVN.

Toch zit het gros van de zzp’ers niet op een verzekeringsplicht te wachten. Torn niet aan onze vrije ondernemerschap, riepen ze vorig jaar al over een soortgelijk voorstel van de vakbonden.

De loon­door­be­ta­ling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Vorig jaar knapte het sociaal akkoord erdoor

Preventie

Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen, zegt Van de Kraats. “Maar het zorgt ook voor een natuurlijke selectie. Zzp’ers die eigenlijk te weinig verdienen om zich ondernemer te kunnen noemen, haken af. Voor hen is deze lagere premie nog steeds te hoog.”

De goedkope zzp’er die concurreert met de duurdere werknemer in vaste dienst – bonden klagen er al jaren over – lijkt hiermee te verdwijnen. Zzp-tarieven gaan immers omhoog als zelfstandigen in hun begroting ook de maandelijkse premie aan de verzekeraar mee moeten nemen.

Maar uit de koker van AWVN komt ook een plan waar de bonden op het eerste gezicht mogelijk minder blij mee zijn. De werkgeversorganisatie denkt dat door preventie in combinatie met data-analyse veel sneller kan worden ingeschat of zieke werknemers kunnen terugkeren op het werk of niet. Dit kan uiteindelijk leiden tot verkorting van de loondoorbetalingstermijn van twee naar een jaar. Van de Kraats: “Nieuwe technologie biedt de mogelijkheid te voorspellen hoe lang een uitgevallen werknemer ziek blijft. Binnen een jaar is voor een werkgever echt wel duidelijk of hij zijn zieke arbeidskracht nog terugziet op de werkvloer of niet.”

De loondoorbetaling bij ziekte is een gevoelig punt in de polder. Onder meer hierop strandde vorig jaar het sociaal akkoord waarin diverse arbeidsmarktproblemen moesten worden opgelost. Bonden wilden niet tornen aan de twee jaar zekerheid die langdurig zieke werknemers hebben. Werkgevers ervoeren die twee jaar juist als een financiële strop. Is dat met deze plannen anders? Van de Kraats denkt van wel. “Dit is een vernieuwende manier om mensen te helpen. Dan zijn bonden wel bereid om mee te bewegen. We nemen ze serieus. Dit is geen doekje voor het bloeden.”

Bron: NOS- Trouw

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Niet failliet door ziekteverzuimverzekering!

Wat als er 2 werknemers langdurig ziek worden en er zijn 5 werknemers.                        

Hoe gaat het dan met je onderneming?

Je moet namelijk vervanging regelen voor de zieke werknemers. Ook ben je verplicht om het loon minimaal 2 jaar lang door te betalen.

Hierdoor zullen je personeelskosten met zo’n 40% stijgen. De vraag is of je bedrijf deze marge hebben kan. Het mag duidelijk zijn dat de meeste kleine ondernemingen deze klap niet overleven. Zeker voor ondernemingen met een grootte van maximaal 25 werknemers is ziekteverzuim zeer lastig op te vangen. Dit risico is echter af te dekken met een ziekteverzuimverzekering. En die verzekering gaat verder dan enkel het doorbetalen van loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, ziektekosten verzekering, ziekteverzuimverzekeringen,

Je hebt als werkgever een aantal plichten. De meest bekende is loondoorbetaling bij ziekte. Dit is minstens 70% van het loon gedurende minimaal 2 jaar. Bij werknemers met een laag loon mag je daarbij niet onder het minimumloon komen.

In de CAO of de arbeidsovereenkomst wordt soms afgeweken van de 70% loondoorbetaling, maar alleen met een hoger percentage, bijvoorbeeld 90% of zelfs 100%.

Naast de loondoorbetaling staan in de Wet Verbetering Poortwachter nog meer verplichtingen voor de werkgever. Zo wordt er een re-integratietraject doorlopen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als je dit niet goed oppakt, kan je als werkgever verplicht worden om langer dan 2 jaar het loon door te betalen.
Voorbeeld: Loondoorbetaling bij ziekte

Je ontvangt in de ochtend een telefoontje van je werknemer, dat hij door zijn rug is gegaan in de nacht. De werknemer heeft nu recht op een loondoorbetaling van 70% van het brutoloon.

We berekenen het bedrag van de loondoorbetaling bij ziekte.
De werknemer heeft een salaris van € 3.200 bruto per maand. Als de werknemer een volledige maand ziek is, zal hij in dit voorbeeld € 2.240 bruto per maand doorbetaald krijgen. Voor jou als werkgever geldt, dat hierboven op het vakantiegeld en de werkgeverslasten komen, zoals pensioen, werknemersverzekeringen, enzovoort.

Het blijkt om een hernia te gaan en na 2 jaar is de werknemer nog steeds niet hersteld. Het UWV bepaalt bovendien, dat je er niet genoeg aan gedaan hebt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierdoor moet er nog 1 jaar langer loon doorbetaald worden. Dit gebeurt meestal als de stappen die gezet moesten worden volgens de Wet Verbetering Poortwachter niet zijn nageleefd of te laat hebben plaatsgevonden.

De kosten die je als werkgever na 3 jaar hebt gehad, zullen rond de € 110.000 zijn.

 • 36 maanden * € 2.240 bruto per maand = € 80.640
 • 8% vakantiegeld van € 80.640 = € 6.451
 • 20% werknemersverzekering van € 87.091 = € 17.418
 • 8,4% pensioenpremie over € 54.000 = € 4.536

Aan kosten zitten we nu al op € 109.045,44, echter zullen er nog wat kosten worden gemaakt voor het re-integratie traject. En dan zijn de kosten voor de vervanging van de medewerker nog niet meegerekend!

Loonbetaling bij ziekte is duur. Mijn vraag aan jou als werkgever is: kan je bedrijf deze kostenpost hebben? Of wordt het toch tijd voor het afsluiten van een goede ziekteverzuimverzekering?

Wat valt er onder de ziekteverzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering is uitsluitend bedoeld voor het verzekeren van de loondoorbetaling, denken veel werkgevers. Dit is gelukkig niet het geval. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de keuzes kun je de volgende zaken meeverzekeren:

 • loondoorbetaling bij ziekte
 • kosten van re-integratie
 • begeleiding door de arbodienst
 • werkgeverslasten van de zieke werknemer
 • pensioenpremie van de zieke werknemer.

Dat scheelt u honderden tot duizenden euro’s extra per jaar.

ziekteverzuimverzekering, werkgevers ziekteverzuimverzekering,verzuimverzekeringen,ziektekosten verzekering, werkgeversverzekeringen,ondernemersverzekering,

Hoe hoog is de premie van de ziekteverzuimverzekering?

De hoogte van de premie gaat uit van een percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is het totaal van alle lonen, werkgeverslasten en premies binnen je bedrijf. Veel factoren zijn van invloed voor het bepalen van het percentage aan premie. Als richtlijn kun je uitgaan van rond de 6% van de totale loonsom.

Hieronder vind je een aantal van die bepalende factoren.

online salaris, salaris in de cloud, loon verwerking in de cloud, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Eigen risico

Net als bij vele andere verzekeringen heeft een ziekteverzuimverzekering een eigen risico. Meestal is dit niet in de vorm van een geldbedrag, maar een zogenoemde wachttijd, bijvoorbeeld 10 dagen. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt, de loondoorbetaling de eerste 10 dagen voor rekening komt van de werkgever en de verzekering tot uitkeer komt na deze wachttijd. Vanzelfsprekend geldt hoe meer wachttijd, hoe lager de premie.

Dekkingsgraad ziekteverzuimverzekering

Meestal wordt er gekozen voor een dekkingsgraad van 100%, wat betekent dat de verzekering het volledige bedrag van de loondoorbetaling uitkeert. Om het premiepercentage te verlagen kun je echter kiezen voor een lagere dekkingsgraad tot minimaal 70%. Hierdoor dekt de verzekeringsmaatschappij maar een deel van de kosten en moet de werkgever het aanvullen tot 100%. Wat ook nog weleens gebeurt, is dat de polis van de ziekteverzuimverzekering bepaalt, dat het eerste jaar van het verzuim een andere dekkingsgraad wordt aangehouden dan in het tweede jaar.

De totale loonsom en het aantal werknemers

In verhouding zal je minder premie betalen aan de ziekteverzuimverzekering naarmate je meer werknemers in dienst hebt en je totale loonsom groter is.
Verzuimcijfers uit het verleden

Voor het vaststellen van de premie wordt gekeken naar de ziekteverzuimpercentages in het verleden. Hoe hoger dat verzuimpercentage, hoe hoger de premie die je moet betalen.

De branche waarin je werkt

In bepaalde branches is de kans op ziekte groter als in andere branches. Zo kan een timmerman in de bouw niet meer werken als hij een been breekt. Iemand die echter een kantoorbaan heeft kan nog prima werken met een gebroken been. Hierdoor is de kans op ziekte in de ene branche groter of liggen de risico’s anders als in een de andere. Denk aan rugproblemen bij kantoorpersoneel of ziekte door het werken met chemische stoffen in de kapperswereld. Dit risico zie je terug in de hoogte van de premie die de verzekeringsmaatschappij vraagt.

Aanvullingen voor de ziekteverzuimverzekering

Zoals al aangegeven bestaat een ziekteverzuimverzekering vaak uit meer dan alleen de dekking van de loondoorbetaling. Hoe meer er valt onder de dekking, hoe hoger de premie uiteraard wordt. Het is dus belangrijk om te kijken hoe groot het risico is en wat de kosten zijn om dat te verzekeren.

Ziekteverzuimverzekering afsluiten, is het rendabel?

We gaan verder met het voorbeeld, waarbij de werknemer zich bij je ziekmeldde met rugklachten en vervolgens 3 jaar lang doorbetaald moest worden. We kijken wat een goedkopere oplossing geweest zou zijn, met andere woorden: wel of geen ziekteverzuimverzekering afsluiten? Je hebt gedurende de afgelopen 3 jaar, gemiddeld 10 werknemers in dienst gehad. Alle werknemers verdienen hetzelfde, namelijk € 3.200 bruto per maand. Naast de werknemer die een hernia heeft is er nog een werknemer geweest die 1,5 jaar met een burn-out heeft thuis gezeten.

Geen ziekteverzuimverzekering afsluiten

We hebben deze kosten al globaal berekent voor de werknemer. De kosten waar we op kwamen was € 110.000. De kosten voor de werknemer die 1,5 jaar heeft thuis gezet bedragen € 55.000. De twee zieke werknemers hebben in totaal € 165.000 gekost.

Wel ziekteverzuimverzekering afsluiten

Als je wel een verzekering tegen ziektekosten had afgesloten, dan werden de kosten voor de zieke werknemer betaald door de verzekering. Wel had je kosten gehad voor de premie van verzekering.

Je hebt 10 werknemers die verdienen bij elkaar € 414.720 per jaar, inclusief vakantiegeld. Hier komt nog € 98.164 bij aan werkgeverlasten en pensioen. De totale loonsom is € 512.884 per jaar. 6% van dit bedrag is € 30.773, dit ben je per jaar kwijt aan de verzekering. Dat is € 92.319 voor 3 jaar.

Het afsluiten van de ziekteverzuimverzekering heeft je dus € 165.000,- minus € 92.319 = € 72.681 bespaart.

Het grootste voordeel van het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering, is dat je weet waar je aan toe bent. Je weet van te voren wat je kwijt bent aan premie.

Ons advies voor het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering

Bedrijven die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, doen er verstandig aan een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Het risico is nauwelijks op te vangen als er een aantal werknemers langdurig ziek worden.

Een ziekteverzuimverzekering afsluiten kan het verschil maken tussen de kop boven water houden of kopje onder gaan. Hoe regel jij anders de loondoorbetaling bij ziekte? En de begeleiding en re-integratie?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en voorkom onnodige torenhoge kosten.


salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Verzuimverzekering

Een zieke of arbeidsongeschikte medewerker kost veel geld.                            
Daarvoor wilt u een goede dekking tegen een gunstig tarief. Wij kunnen u helpen de beste verzuimverzekering voor uw bedrijf samen te stellen. En die het beste past bij uw situatie, uw branche en uw bedrijfsgrootte.

Maar wij doen veel meer. Wij willen u graag een stukje zorg uit handen nemen wanneer er sprake is van verzuim of arbeidsongeschiktheid bij uw medewerker. Dat begint al bij de ziekmelding. Wij staan de zieke medewerker te woord en ondernemen waar nodig actie. Door bijvoorbeeld de arbodienst vroegtijdig in te schakelen of een consult aan te vragen bij een fysiotherapeut. Onnodige wachttijden kunnen zo beperkt blijven.

Daarnaast kunnen wij u ook adviseren wanneer het gaat om beperking van de verzuimkosten. Het is in uw eigen belang dat het ziekteverzuim van uw medewerkers zo kort mogelijk duurt en zo min mogelijk administratieve rompslomp oplevert. De kosten van verzuim kunnen hoog en een zware financiële last voor uw bedrijf betekenen.

Wij kennen alle wet- en regelgeving rondom verzuim en ziekte. Soms kunt u gebruik maken van een verzekering waarvan u het bestaan niet eens wist. Waardoor de kosten direct naar beneden gaan. En dat is precies wat wij nastreven voor onze klanten: kostenbesparing en verzuimvermindering.
In het verzuimproces helpen wij u graag. Want een zieke medewerker brengt al genoeg zorgen met zich mee!

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Hier wat vragen over ziekteverzuim en het verzekeren!

 

Vragen over de ziekteverzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte? Dan loopt dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verzachten. Hier vragen over ziekteverzuim verzekeren.

 

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om 70 procent van het loon, maar in een eventuele verplichte cao kan een hoger percentage zijn bepaald. Dit komt bovenop de kosten voor het inhuren van een vervanger. Ook moet je je als werkgever inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.
Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel en biedt vaak dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

 

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Let op!

Volgens de wet mag je twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten dan wel in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering ?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies die doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

 

3. Hoe zit het met eigen risico?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal wachtdagen. Let op: dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke die hierboven werden genoemd.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van die uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag 100% Werkgeverscoach adviseur welke dekking het beste bij je bedrijf past.

 

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom. Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren. Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

 

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt echter dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren. Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact op met 100% Werkgeverscoach.

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

 

Ter info:

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Maar daar komt veel bij kijken. 100% Werkgeverscoach helpt je bij de aanpak van verzuim.

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

 

 

Verzuimprotocol maken, zo doe je dat!

Je werknemer is ziek. Welke stappen moeten jij en je werknemer dan precies nemen? Het is handig om alle stappen op een rij te zetten voor beide partijen. Dat doe je in een verzuimprotocol.

Tips ziekteverzuim besparing

Hoe maak je zo’n protocol?

Verzuimprotocol, wat is het?

In een verzuimprotocol leg je vast wat er precies gebeurt zodra een werknemer ziek wordt en daardoor niet kan werken. Je zet alle stappen op een rij, van ziekmelding tot betermelding. Maar wat als een werknemer voor lange tijd uit de running is of zelfs volledig afgekeurd wordt? Ook de stappen die je dan moet nemen leg je vast in een verzuimprotocol. Aan de hand van het stappenplan weet je dan precies wat jij en je werknemer moeten doen.

 

Verzuimprotocol, hoe maak je hem?

Je kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol maken, maar deze moet wel voldoen aan de wettelijke regels. De basisregels zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kun je nog specifieke regels opnemen die gelden binnen jouw bedrijf. Bij het maken van een verzuimprotocol is het slim om ook de afspraken met je arbodienst of bedrijfsarts erbij te nemen. Deze staan in het contract dat je met hen hebt afgesloten en/of in hun aanvullende voorwaarden.

 

Verzuimprotocol, wat staat er precies in?

In het verzuimprotocol beschrijf je gedetailleerd wat de correcte stappen zijn rondom verzuim. Ook beschrijf je de rechten en plichten die er gelden rondom deze stappen. Denk in ieder geval aan de volgende zaken:

Regels rond ziekmelding

Op de eerste ziektedag moet je werknemer zich ziek melden. Maar hoe, hoe laat en bij wie? Dat zet je dus op een rij. Bijvoorbeeld: telefonisch, voor 9.00 uur bij je directe leidinggevende. Het is slim om ook te bepalen welke informatie je precies nodig hebt bij een ziekmelding.
Bijvoorbeeld:

 • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim?
 • Wat kun jij als werkgever doen om te helpen?
 • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer is je werknemer te bereiken?
 • Welke werkzaamheden kunnen nog wel uitgevoerd worden?
 • Is er sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is?

Deze informatie geef je direct door aan je bedrijfsarts en/of arbodienst waar je mee samenwerkt.

 

Bereikbaarheid tijdens ziekte

Je beschrijft ook in hoeverre je werknemer tijdens zijn verzuim bereikbaar moet zijn voor (onaangekondigd) contact met jou of met de arbodienst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de medewerker gebeld wordt door de arbodienst voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. Verblijf op een ander adres, permanent of tijdelijk, moet altijd binnen 24 uur aan de leidinggevende en aan de arbodienst worden doorgegeven. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medisch specialist mag het opgegeven adres verlaten worden. Ook als er in andere gevallen toestemming is van de leidinggevende, mag de werknemer het adres verlaten.

 

Rechten en plichten zieke werknemer

Je werknemer is verplicht om mee te werken in het proces. Hij moet open staan voor regelmatig contact met de arbodienst of bedrijfsarts. Ook als er sprake is van langdurige ziekte en re-integratie heeft de werknemer verplichtingen, zoals het accepteren van passend vervangend werk. Ook deze regels en bijbehorende stappen leg je vast in het verzuimprotocol. Beschrijf ook de rechten die je werknemer heeft om zelf initiatief te nemen. Bijvoorbeeld het recht om zelf een spreekuur te bezoeken bij de arbodienst of bedrijfsarts.

 

Contact met je werknemer

Het is slim om ook zelf regelmatig contact op te nemen met je zieke werknemer. Beschrijf in het protocol wanneer en hoe dit contact zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld telefonisch in de eerste week na ziekmelding en vervolgens om de week. Je moet als werkgever minimaal elke zes weken contact hebben met je zieke werknemer. Je kunt tijdens dat contact zelf afspraken maken met je werknemer over de werkhervatting en eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om dat te bespoedigen.

 
verzuimkosten,verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekeringen, ziektekostenverzekering,bedrijfsverzekering, verzuimverzekeringen,

Probleemanalyse en plan van aanpak

Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de arbodienst op basis van alle beschikbare informatie een probleemanalyse en geeft een advies over het werkhervattingstraject. Op basis van de probleemanalyse en het bijbehorende advies stel je samen met je werknemer een plan van aanpak op. Zodra dit plan klaar is, stuur je de arbodienst een kopie.

 

Verdere stappen bij langdurige ziekte

De vervolgstappen bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kun je ook nog vastleggen in het verzuimprotocol. Benoem ook de geldende regels tijdens dit proces.
Voeg bijvoorbeeld de volgende thema’s toe aan je verzuimprotocol:

 • Re-integratiedossier
 • WIA-aanvraag
 • Herstel en betermelding
 • Vakantie
 • Ziekmelding vanuit het buitenland
 • Second opinion bedrijfsarts
 • Klachtenprocedure arbodienst
 • Sancties bij niet nakomen afspraken
 • Privacy

 

Voorbeeld verzuimprotocol

Het is een flinke taak om zelf een verzuimprotocol op te stellen die voldoet aan alle wettelijke eisen en je eigen wensen. Het is daarom slim om een model of sjabloon te gebruiken van een betrouwbare partij. Dit model kun je vervolgens ombouwen tot je eigen verzuimprotocol.

Wilt u weten welke vormen van ziekteverzuimverzekeringen er o.a. zijn kijk hier! (verzuimverzekeringen)
 
100 % Werkgeverscoach staat u en uw bedrijf graag te woord en adviseren u daar waar nodig en zorgen voor de juiste en beste oplossing voor uw bedrijf/onderneming.

Zie ook:
Zieke werknemers!
Wat mag en wat niet?
Soorten verzuimverzekeringen
loon, salaris, salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

door100% Salarisverwerking B.V.

Zieke werknemers!

De één meldt zich snel ziek en de ander nooit!?

                             
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,
 
Iedereen herkent ze wel: de collega’s die zich na een paar keer niezen al ziek melden en de collega’s die maar doorbikkelen ook al hebben ze koorts. Het is allebei niet goed, maar wel te verklaren.

De gemiddelde werknemer meldt zich volgens het CBS 1,1 keer per jaar ziek. Vrouwen zijn vaker ziek dan mannen. Vrouwelijke werknemers tussen de 25 en 35 jaar melden zich zelfs anderhalf keer zo vaak ziek als hun mannelijk collega’s.

Dat komt omdat vrouwen vaker in een bedrijfstak met meer verzuim werken, zoals de zorg. Zij zijn sneller geneigd zich ziek te melden om te voorkomen dat ze patiënten aansteken”, zegt Allard van der Beek, hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid van het VU medisch centrum. “En vanwege de thuissituatie melden vrouwen zich sneller ziek, bijvoorbeeld omdat een kind ziek is.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

Dat de één zich al heel snel ziek meldt en de ander altijd maar doorwerkt, heeft onder meer te maken met verantwoordelijkheidsgevoel. Bedrijfsarts Jerry Mahadewsing: “Directeuren en leidinggevenden zijn minder vaak ziek dan gewone werknemers. En in kleinere organisaties is het ziekteverzuim ook lager dan in grotere bedrijven.”

Hoogleraar Van der Beek: “Uit onderzoek blijkt dat mensen met goedbetaalde banen zich minder vaak ziek melden dan mensen met minder goed betaalde banen.” En het verschilt ook per achtergrond. Huisarts Ruben van Coevorden heeft flink wat Japanse patiënten in zijn praktijk. “Deze mensen hebben een enorm plichtsgevoel. Ik heb weleens een patiënt achter zijn bureau vandaan moeten halen omdat hij zo ziek was.”

Wanneer doe je het goed?

Wanneer meld je je nu ziek en wanneer kun je gewoon blijven werken? Huisarts Van Coevorden – in 33 jaar één keer ziek geweest vanwege een skiongeluk – schept duidelijkheid. “Als je koorts hebt, kun je je het best ziek melden. Goed uitzieken, en na één koortsvrije dag kun je weer gaan werken. Je voelt je dan zo lamlendig dat je ook echt niet kunt werken.”

 

Thuisblijven is dan het beste, want dan kun je collega’s ook niet aansteken. “Mensen die griep hebben, bezoek ik ook niet als het niet nodig is”, zegt Van Coevorden. Bij een normale verkoudheid (zonder koorts dus) is ziek melden niet nodig. “Maar denk wel aan hygiëne. Gebruik neusspray en tissues en was je handen goed om te voorkomen dat je andere collega’s aansteekt.” En, als het kan: “Probeer thuis te werken.”

 

Hoe zit het met andere klachten, bijvoorbeeld met rugklachten of een pijnlijke knieblessure? “Dat ligt heel erg aan de baan die iemand doet. Voor een stratenmaker zijn zware rugklachten reden genoeg om ziek thuis te blijven. Maar voor iemand op de administratie hoeft dat geen reden te zijn. Het werk kan gewoon worden gedaan.”

ziekteverzuimverzekeringen,verzekeringspremies, verzuimzorg,verzuim ondersteuning,personeels- en salarisadministratie,ziekteverzuimverzekeraar,GRATIS digitale personeelsdossiers,Gratis verlofadministratie,interessante kortingen, salarisverwerking,loonadministratie,salaris,

Contract

Veel bedrijven hebben in hun contract opgenomen wat geoorloofd is qua ziekteverzuim. Bedrijfsarts Jerry Mahadewsing zegt dat de regels verschillen per organisatie. “De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd.” Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. “Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim. Of er een rode draad is.”

 

Ontslagen worden vanwege een te hoog ziekteverzuim is wettelijk verboden. “Maar als een werknemer niet goed functioneert, mag de werknemer wel ontslagen worden.”

 
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Tips om griep te voorkomen:

Tips ziekteverzuim besparing

Voorkomen van griep is lastig, maar je kunt wel voorzorgsmaatregelen nemen.

Vraag eens naar onze ziekteverzuimverzekeringen waar we voor uw bedrijf een heel voordelige verzekering en op maat pakket kunnen aanbieden die gunstig en betaalbaar is voor elke onderneming. Daarbij u en uw onderneming bijstaat met raad en daad.

Briefje

 

Huisarts Van Coevorden krijgt geregeld de vraag of hij een briefje wil schrijven voor zijn patiënten. “Dat briefje willen mensen dan aan hun baas geven. Maar de overkoepelende club van huisartsen adviseert dat niet te doen omdat werkgevers hun werknemers moeten vertrouwen. Ik schrijf dus nooit briefjes.”

 

Als de werkgever het niet vertrouwt, kan hij wel de arbo- of bedrijfsarts inschakelen. Van Coevorden: “Die kan aan de werknemer toestemming vragen of er contact mag worden opgenomen met de huisarts. We geven dan antwoord op gerichte vragen. Maar we doen dit alleen met toestemming van de patiënt. De relatie tussen patiënt en huisarts mag absoluut niet worden geschaad.”

 

Nederland best goed

Volgens Van der Beek doen we het met een gemiddeld ziekteverzuim van 1,1 keer per jaar goed. “Nederlanders melden zich niet snel ziek. Dat valt echt reuze mee.” In landen waar werknemers bij ziekte niet doorbetaald krijgen, zoals de Verenigde Staten, ligt het ziekteverzuim lager.

Bron:CBS,RTL
Kijk ook eens bij: Zieke werknemers – wat mag & niet?

ziekteverzuimverzekeringen,verzuimverzekering,ziektekosten verzekering,verzekeren ziektekosten,ziekverzuim verzekeringen, schade verzekeringen, ongevallenverzekering, bedrijfsverzekering,ondernemersverzekering,

close

Veel lees plezier? Delen mag.