Tag archief teruggaaf btw

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonheffingen november verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u over tijdvak november of de 12e vierwekenperiode de te betalen loonheffingen laten verrekenen met een teruggaaf btw ?
        

Dien het formulier vóór 18 december in. De Belastingdienst kan uw verzoek dan snel verwerken.

belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

Het formulier ‘ Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw ’ moet formeel uiterlijk op 31 december bij de Belastingdienst binnen zijn. U voorkomt echter piekwerkzaamheden bij de Belastingdienst in de laatste weken van december als u het verzoek vóór 18 december indient.
 
PDF downloadVerzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.(pdf)
 

Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw

Met dit formulier vraagt u ons om een teruggaaf btw te verrekenen met een aangifte loonheffingen.

Invulinstructie

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Acrobat Reader versie 6.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

 

Meer informatie

Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffing

 

 

 
Belastingdienst, belasting,overheid,

door100% Salarisverwerking B.V.

Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffingen

Als u een teruggaaf btw wilt verrekenen met de te betalen loonheffingen, gebruik dan het formulier ‘ Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw ’. De Belastingdienst kan uw verzoek dan sneller verwerken.

 

Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

In de praktijk komt het vaak voor dat werkgevers het verzoek om verrekening doen in de vorm van een brief. Het duurt dan langer voordat de Belastingdienst dit verwerkt heeft. Als u het formulier gebruikt kan de Belastingdienst uw verzoek sneller afhandelen.

 

Voorwaarden verrekening

Om gebruik te maken van de verrekening teruggaaf btw met de te betalen loonheffingen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf btw wilt verrekenen op tijd gedaan.
  • Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw waarvoor u de teruggaaf krijgt. Als het aangiftetijdvak van uw aangifte btw eindigt op 31 december, mag u deze teruggaaf ook verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen, ook als dat aangiftetijdvak eindigt in november.
  • U hebt geen andere openstaande belastingschulden.
  • U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.

 

Het formulier ‘ Verzoek loonheffingen verrekenen met teruggaaf btw ’ vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.

 

loon, lonen, salaris, salarissen, loonstrook, loonverschillen, loonkloof, minimumloon, wml, wettelijk minimumloon, wettelijk minimumloon, verdienste,