Tag archief Sociale Zaken en Werkgelegenheid

door100% Salarisverwerking B.V.

Duur WAB proeftijd van tafel

De proeftijd voor werknemers wordt niet verlengd van twee naar vijf maanden.                  
Het voorstel maakte deel uit van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het plan van minister Koolmees van Sociale Zaken gaat van tafel door verzet in de Tweede Kamer, is in Den Haag bekend geworden.

 

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

De vier regeringspartijen zijn bang dat werkgevers misbruik gaan maken van de langere proeftijd. Eerder was er al kritiek van de oppositie en van vakbonden en andere organisaties. Ook de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, had bedenkingen.

In een debat op donderdag 31 januari zal duidelijk worden of Koolmees zelf zijn plan intrekt, of dat partijen hem daartoe oproepen. Het voorstel maakte deel uit van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een reeks plannen om de arbeidsmarkt te hervormen.

Volgens Koolmees maakt een langere proeftijd de drempel lager om iemand aan te nemen en wordt de kans op een vaste aanstelling groter.

Met de WAB wil de minister het verschil tussen een vaste aanstelling en flexibel werk verkleinen: vast werk minder vast door bijvoorbeeld ontslag makkelijker te maken, flex minder flex door meer zekerheden.

Voorzitter Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland vindt het “onbegrijpelijk” dat de voorgestelde verlengde proeftijd nu eenzijdig van tafel gaat.

 

Vonhof:

“Natuurlijk kan het kabinet een andere keus maken, maar dan moet daar aan de andere kant ook iets tegen overstaan”.

De voorzitter pleit daarom voor het aanpassen van maatregelen die tijdelijk werk duurder maken.

“Nu is er van enige balans al helemaal geen sprake meer.”

 

 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) , arbeidsmarkt, werknemer - werkgevers, werkgeverschap,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage-inkomensvoordeel 2019

De uurloongrenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn aangepast aan de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon.        
Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

Een uitgangspunt van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) terecht komt bij de werkgevers die werknemers in dienst hebben of nemen die een minimumloon van 100 tot en met 125 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Het doel is om het arbeidsmarktperspectief van laaggeschoolde werknemers te vergroten en daarmee de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

1 januari 2019 wijzigingen,Geboorteverlof, minimumloon, pensioen, affectieschade, Personeelsvertegenwoordigingen, zwangerschapsverklaring, arbeidsongeval,fiscalebijtelling, lonend werk, AOW-leeftijd ,Het wettelijk minimumloon, transitievergoeding,Verzamelwet SZW 2019,30%-regeling ,

Voor het hele jaar

De uurloongrenzen in de Wtl worden jaarlijks bij regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd ingevolge de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. Dit betekent dat de aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen voor het gehele betreffende jaar van toepassing zijn.

Per 1 januari 2019 bedraagt het wettelijk minimummaandloon € 1.615,80. Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 was € 1.578,00. De indexeringsfactor is dan 1,02395. Deze rekenregel leidt tot de volgende uurloongrenzen:

Koppeling aan het wml Uurloongrens
100% wml € 10,05
110% wml € 11,07
125% wml € 12,58

Staatscourant nr. 72607 van 27 december 2018

minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml 2018, het wettelijk minimumloon 2018

door100% Salarisverwerking B.V.

Werkgevers niet te vrede met arbeidsmarktwet

Hoge WW-premie en een vergoeding bij ontslag

                               
Werkgevers in onder meer de detailhandel, horeca, recreatie en land- en tuinbouw komen in actie tegen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maakt.

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

In het wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees moet de werkgever ook voor arbeidskrachten die een tijdelijk contract krijgen de hoge WW-premie betalen en een vergoeding bij ontslag. Dat laatste hoeft nu pas vanaf een contract van minimaal twee jaar.

Als dit ook zou gaan gelden vanaf werkdag 1 voor iemand met een tijdelijk contract, gaat dat werkgevers veel geld kosten, is de vrees. Ze pleiten dan ook voor een uitzonderingspositie.

De werkgevers vrezen dat de mogelijkheid om oproepkrachten in te zetten drastisch wordt beperkt en daarmee onwerkbaar in de praktijk, schrijft werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Werkgevers die leunen op tijdelijke krachten, zoals fruittelers, supermarkten en ondernemers in het toerisme hebben hierdoor extra werkgeverslasten, terwijl het volgens hen geen extra vaste banen zal opleveren, zegt VNO-NCW.

Kritiek vakbonden

Eerder al kwamen experts met forse kritiek op het wetsvoorstel. De bedoeling van de wet is om het verschil tussen flexibel en vast werk kleiner te maken, maar specialisten vrezen juist het tegenovergestelde.

Vakbonden zijn op hun beurt ontevreden over het versoepelen van het ontslagrecht. Als de wet door het parlement wordt goedgekeurd, mogen werkgevers iemand ontslaan bij een optelsom van kleinere redenen, die afzonderlijk géén reden zijn voor ontslag.

Ook mogen werkgevers vaker een tijdelijk contract geven en wordt de proeftijd bij een contract verhoogd naar vijf maanden.

Zo werkt het niet

De lobbyverenigingen overhandigen het manifest vanmiddag in Den Haag aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder start een campagne onder het motto ‘zo werkt het niet’ om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de WAB.

Bron: ANP

Zie ook:

wet en regelgeving ondernemers, regels ondernemingen, werkgevers wet en regelgeving geremd, papierwerk stopt groei, verhindering groei onderneming, werkgevers opstakels,barrière regels ondernemers,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lage inkomensvoordeel nu

Belastingdienst en LIV

                                     
Vanaf deze maand stuurt de belastingdienst overzichten van personen die in aanmerking komen voor het Lage inkomensvoordeel (LIV). In dit overzicht worden de personen niet gemeld die wel in de buurt van dit voordeel komen. Hierin zit uw voordeel verstopt.
Op de loonstroken treft u bij de medewerker het totale SV-loon (Sociaal verzekeringsloon) aan van de medewerker en het totaal aantal verloonde uren. Deel het SV-loon door het aantal uren (min 1248 uur) en u weet of deze medewerker in de range van het uurloon valt. Als de medewerker niet aan de 1248 uur komt, kan dit verhoogt worden door bv afkoop (bovenwettelijk) verlof, wachturen inhouding ongedaan maken of reisuren toekennen. Komt de medewerker wel maar het aantal uren, maar zit te laag met het gemiddeld uurloon? Dan zou een gratificatie of bruto vergoeding dit op kunnen lossen. Dit kan ook van toepassing zijn om de medewerkers over te brengen naar het hoge voordeel.

info lage inkomensvoordeel, informatie liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

Wat is LIV ook alweer?

Vanaf 1 januari 2017 kennen we het LIV (Lage inkomens Voordeel), zeg maar de opvolger van de afdrachtsvermindering Lage lonen. Alleen zit aan deze vermindering een urennorm vast en die kan het juist interessant maken.

Eisen voor LIV:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het
    wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het gemiddelde uurloon is
    het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (Sociaal Verzekeringsloon) gedeeld
    door het aantal verloonde uren in dat jaar.
  • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

De jaarnorm van 1.248 uur komt neer op een contract van 24 uur per week. Bij de gewerkte uren
moeten de meer-uren en overuren worden opgeteld. Ook de uitbetaalde VAKANTIE-uren moeten
erbij worden geteld, maar de gekochte vakantie-uren moeten weer verminderd worden, net als de
uren onbetaald verlof en de wachturen. Betaalde reisuren verhogen weer het totaal aantal uren.
 
Bereken hier uw LIV

De in de calculator getoonde bedragen dienen ter indicatie. U kunt aan deze berekeningen geen rechten ontlenen.
belastingdienst liv, lage inkomensvoordeel, liv, lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, voorsorteren liv,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wet aanpak schijnconstructies uitgesteld!

wet schijncontructies 100% salarisverwerking

Onder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is elke werkgever verplicht om aan zijn werknemers minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon uit te betalen.
Inhoudingen op dit netto-equivalent zouden per 1 januari – en later per 1 juli – 2016 verboden worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten het verbod nogmaals uit te stellen, dit keer tot 1 januari 2017.

Veel werkgevers die voor werknemers rechtstreeks huur of zorgverzekeringspremie betalen, waren bang dat werknemers financieel in de problemen zouden komen door het verbod op inhoudingen op het minimumloon.

Minister Asscher heeft hun bezwaren serieus genomen: huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering mogen wel ingehouden worden en rechtstreeks betaald worden. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden, zoals een maximumbedrag of een maximumpercentage van het wettelijk minimumloon. Voor huisvesting komt er mogelijk een kwaliteitseis, waardoor werkgevers alleen rechtstreeks kunnen betalen aan woningbouwcorporaties of private verhuurders met een bepaald certificaat.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,