Tag archief schuldsanering

door100% Salarisverwerking B.V.

Actie problematische schulden

Het kabinet gaat mensen met problematische schulden helpen

                      
Het kabinet heeft 40 actiepunten opgesteld om mensen met problematische schulden te helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

schuldsanering jongeren,problematische schuld,jongeren met hoge schulden,

Financiële problemen

Naar schatting 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of lopen een risico om op korte termijn financiële problemen te krijgen. Slechts 200.000 mensen zijn daadwerkelijk bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties.

Stress

Mede omdat schulden voor veel stress en problemen zorgen en bovendien vaak tot een slechtere gezondheid leiden, wil het kabinet de schuldenproblematiek zo snel en efficiënt mogelijk aanpakken. Hierbij werkt het kabinet samen met tientallen partijen.

Incassokosten

Eén van de actiepunten is om te onderzoeken of het minimumbedrag van € 40 incassokosten bij kleine vorderingen kan worden verlaagd voor mensen die in de schulden zetten. Ook werkt het kabinet aan een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening genoeg geld overhouden om van te leven.

Schuldenrechter

Verder start nog dit jaar een experiment met een zogeheten ‘schuldenrechter’. Hierbij worden iemands schulden bij één en dezelfde rechter afgehandeld. Momenteel krijgt een schuldenaar in de praktijk steeds te maken met andere rechters, die niet van zijn situatie op de hoogte zijn.

Prioriteit

De prioriteit van het kabinet ligt bij het voorkomen van problematische schulden, onder andere door in te zetten op preventie en het op tijd signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. Als mensen toch schulden hebben, moeten zij beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om aan te kloppen bij schuldhulpverlening.

Schulden,loonadministratie,loonverwerker,schuldsanering jongeren,problematische schuld,jongeren met hoge schulden,programma's voor schuldsanering
Zie ook:
Schulden op werk
Aanpak schuldsanering jongeren wekt belangstelling

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. avg privacywetgeving van toepassing, privacywet gaat 25 mei in,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanpak schuldsanering jongeren wekt belangstelling

Het ‘ Jongerenperspectieffonds ‘, een project van de gemeente Den Haag om jongeren met hoge schulden te helpen krijgt geld. 
   
Administratie online moeilijk,Administratie voor veel mensen lastig,online administratie geen oplossing,
ING en Aegon steken er geld in en ook andere steden tonen interesse. 

Dat meldt RTLZ. Het nog te starten project kent een andere aanpak dan programma’s voor schuldsanering die al bestaan. Jongeren krijgen over een korte periode intensieve begeleiding. De gemeente neemt de schulden over en saneert ze en in ruil daarvoor maakt de jongere een plan om zijn financiën weer op orde te brengen.

Aan het achterliggende fonds dragen behalve de gemeente ook partijen als telecommaatschappijen en energieleveranciers bij. Achterliggende gedachte is dat zij veel kosten maken als jongeren hun rekeningen niet betalen, bijvoorbeeld voor de deurwaarder en de juridische procedure.

Er is berekend wat het deze partijen oplevert als jongeren uit de schulden worden geholpen en dat bedrag steken ze in het fonds. Aegon en ING trekken er 50.000 euro voor uit en daarna, als het blijkt te werken, nog eens 1,5 miljoen euro.

In Den Haag wonen achttienduizend jongeren met een problematische schuld. Gemiddeld staan ze voor 11.000 euro bij allerlei partijen in het krijt.

schuldsanering jongeren,problematische schuld,jongeren met hoge schulden,programma's voor schuldsanering