Tag archief salarisstrookje

door100% Salarisverwerking B.V.

Salaris belangrijker bij keuze werkgever

Er wordt steeds vaker gekozen voor een hoger salaris bij keuze werkgever

                       

Tuurlijk: uitdagend werk, leuke collega’s en doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk bij de keuze voor een werkgever. Maar geld speelt een steeds grotere rol onder afstudeerders bij het kiezen van hun eerste werkgever.

Lonen gaan eindelijk omhoog, Het besteedbaar inkomen stijgt dit jaar, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie

Een goed startsalaris met een glanzend perspectief op een dik salaris is belangrijker geworden, meldt het Zweedse onderzoeksbureau Universum op basis van onderzoek onder bijna 22.000 studenten van Nederlandse opleidingen in de richtingen tech/it, business, rechten en sociale wetenschappen.

Die wens om goed te verdienen is terug te zien in de gestegen belangstelling van studenten voor studies in de management & strategy consulting-richting. Maar het draait zeker niet alleen om geld, want het belangrijkste aspect bij de keuze voor een werkgever blijft toch nog wel zinvol en uitdagend werk.

Als het gaat om welk bedrijf de starters kiezen, spelen bier, hippe auto’s of de zekerheid van Vadertje Staat verder een grote rol, blijkt uit het onderzoek. Studenten zouden het liefst voor Heineken, Tesla of de rijksoverheid gaan werken.

In de categorie tech staat Tesla bovenaan, gevolgd door Google en Philips. Dat was vorig jaar ook al zo. Opvallende nieuwkomers in de lijst: Rijkswaterstaat en ASML staan op respectievelijk plek 8 en 10.

KLM ook populair

Heineken handhaaft zijn nummer 1-positie bij werkgevers in de categorie business, gevolgd door KLM en Google. In die top-10 stijgen de Nederlandse bedrijven Unilever en Coolblue naar plek 7 en 8.

Bij studenten sociale wetenschappen of rechten is de overheid de populairste potentiële werkgever. Maar die heeft flinke concurrentie van opnieuw KLM en Google.
De vliegmaatschappij is sowieso een populaire werkgever; het bedrijf is eindigt in alle studierichtingen in de top 10.

Bron: RTL Z

salarisadministratie, loonadministratie, salarisverwekers, salarisverwerking, salarisverwerker, loon, salaris,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lonen stijgen 2019

Lonen stijgen met 3% in 2019

                                     
De lonen van mensen die in dienst zijn van een bedrijf of instelling stijgen volgend jaar naar verwachting met ongeveer 3%. Dat meldt het economisch bureau van ABN Amro.

De loonontwikkeling bleef vooralsnog in Nederland en andere landen achter bij de economische opmars. ABN Amro verwacht echter dat de verdere economische groei zal zorgen voor extra krapte op de arbeidsmarkt en daardoor voor hogere contractlonen.

Daarbij wordt wel een slag om de arm gehouden, omdat onvoorziene veranderingen op de arbeidsmarkt en de aankomende btw-verhogingen voor lagere of juist nog hogere lonen kunnen zorgen.

Volgens de kenners van de arbeidsmarkt neemt de werkloosheid verder af. Hoewel er nog flink wat personen extra aan het werk kunnen, lijkt dat niet voldoende om de banengroei te kunnen opvangen. Dat is nog afgezien van of mensen de juiste kwalificaties hebben.

Bron:Telegraaf

het leeftijdseffect, loongroei, economisch herstel remmende werking op de loongroei, loon, salaris,verbetering loon, betere loon,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonstrookjes plus, 2018!

Loonstrookjes zullen voor de meeste mensen een plus geven.                            
Het overgrote deel van de werknemers ziet in 2018 een hoger nettoloon op het loonstrookje.

Het loonstrookje van de pensioenfondsen is negatief door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet. De AOW, die iedere gepensioneerde ontvangt, stijgt mee met de lonen en is daardoor wel positief.

Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft een overzicht van de loonstrookjes voor 2018.
salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Loonstrookjeseffecten

In onze schema worden de loonstrookjeseffecten (de verandering in het netto maandloon van december 2017 op januari 2018) voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden getoond. Hierin is nog geen loonstijging meegenomen. Werknemers die wel een loonstijging tegemoet zullen zien in januari hebben een positiever loonstrookje dan in de tabel. De wettelijke verhoging van de uitkeringen en de AOW zit wel in de berekeningen.
tabel 2018 loon/salaris, Loonstrookjeseffecten, voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden,

Werkenden

Werkenden zien een hoger nettoloon vanaf januari. Dit komt voornamelijk door de geïndexeerde heffingskortingen. Hierdoor hoeft minder belasting betaald te worden. Ook de lagere pensioenpremie draagt bij aan een hoger nettoloon.

Op het maandelijkse loonstrookje is het vakantiegeld niet meegenomen. Hierdoor verzilveren werkenden op € 20.600 (circa WML) niet de volledige arbeidskorting waar ze recht op hebben en zien zij een negatief effect op het loonstrookje van januari. Dit wordt bij de belastingaangifte hersteld, waardoor ook zij er uiteindelijk op vooruit gaan in 2017.

Gepensioneerden

AOW’ers zien in januari een vooruitgang op hun loonstrookje van de SVB door de halfjaarlijkse verhoging van de AOW.

Op het loonstrookje van de pensioenfondsen is het nettoloon in veel gevallen lager in januari omdat de pensioenfondsen niet indexeren terwijl de premie van de zorgverzekeringswet voor iedereen stijgt. Werknemers betalen dit uit hun loonruimte, maar zelfstandigen en gepensioneerden betalen de premie uit hun bruto-inkomen.

Een aantal veranderingen voor gepensioneerden wordt niet direct zichtbaar op het loonstrookje, maar is wel relevant voor hun inkomen in 2018. Zo gaat de ouderenkorting voor ouderen met een individueel inkomen tot € 36.351 omhoog met € 124. De alleenstaande ouderenkorting daalt met € 15. Deze maatregelen hebben per saldo een positief effect op het inkomen van gepensioneerden.

Midden- en hoge inkomens

Verder zijn er voor midden- en hoge inkomens effecten op het netto-inkomen door een aantal wijzigingen in de belastingen die compenseren voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek (voortkomend uit de Wet woningmarkt 2014).

Binnen de belastingschijven valt het inkomen pas later in het toptarief (de derde schijf wordt verlengd met € 995). Het tarief van de tweede en derde schijf is omhoog gegaan met 0,05%-punt naar 40,85%. Het tarief van de vierde schijf is verlaagd met 0,05%-punt naar 51,95%.

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

Parttimers leveren in

Niet iedereen gaat er echter op vooruit. Werknemers die 1.000 tot 1.500 euro bruto per maand verdienen, zien hun nettoloon juist dalen.

Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Wie bijvoorbeeld 1.500 euro bruto verdient, krijgt per maand 4 euro minder op de rekening gestort.

Bij deze lonen wordt de arbeidskorting echter niet volledig ten gelde gemaakt. Werknemers worden geadviseerd met zo’n salaris om dit verschil via hun aangifte inkomstenbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Bouw

Werknemers in de bouw noteren de grootste loonstijging. Vooral minima en werknemers met twee keer modaal gaan er fors op vooruit, met 12 euro extra per maand. Modale salarissen verdienen 8 euro extra per maand.

Ambtenaren gaan er netto op vooruit, maar zien hun loon minder hard stijgen dan in andere sectoren. Een maandelijkse plus is er nog voor werknemers met een minimumloon (6 euro) of modaal salaris (5 euro).

Wie echter twee keer modaal verdient als ambtenaar, krijgt maandelijks een euro minder. Dit wordt veroorzaakt doordat zij meer betalen aan pensioenpremie, die stijgt met een hoger inkomen.

Metaal en techniek

Ook aanzienlijk is de loonstijging voor dubbel modale inkomens in de metaal- en technieksector, van 11 euro per maand. Werknemers in deze sector hebben te maken met minder pensioenpremie.

De zorgsector ziet een lichte stijging van de nettolonen tegemoet. Wie modaal verdient, krijgt er maandelijks 6 euro per maand bij door een lagere pensioenpremie en een lagere belastingdruk.

Weinig bijzonder

Premier Rutte wil dat met zijn beleid werk meer gaat lonen. Wel stelt Brand dat er dit jaar op salarisgebied nog weinig te merken zal zijn van het beleid van Rutte III.

Het nieuwe kabinet ging te laat van start om nog van invloed te kunnen zijn op de lonen. Vanwege het continuerende beleid van het demissionair kabinet, zou het volgens de salarisstrookverwerker gaan om “weinig bijzondere ontwikkelingen”.

De belastingtarieven stijgen in de tweede en derde schijf aanzienlijk naar 40,85 procent. Door hogere heffingskortingen en inkomensgrenzen, noteren de meesten toch een bescheiden plus in loon.

Lagere pensioenen

Pensioensgerechtigde Nederlanders gaan er in 2018 op achteruit. Wie een aanvullend pensioen heeft van 500 euro, ontvangt maandelijks 1,25 euro minder. Dit wordt 1,88 euro bij 750 euro en loopt op tot 6,88 euro minder bij een uitkering van 2.750 euro per maand.

Dit verschil wordt veroorzaakt door een verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZWV). Dit stijgt van 5,40 procent naar 5,65 procent.

Een uitzondering is er voor mensen met een aanvullend pensioen van 1.700 tot 2.650 euro. Door een verlenging van de eerste belastingschijf betalen zij hooguit enkele “dubbeltjes” minder belasting per maand.

Compensatie

Voor AOW-gerechtigden is er een compensatieregeling. Door een stijging van de belastingkorting van 126 euro, krijgt deze groep een zogeheten ouderenkorting van 1.418 euro per jaar. Dit geldt voor inkomens tot 35.346 euro. Hogere inkomens krijgen een ouderenkorting van 72 euro.

Daarnaast stijgt de AOW-uitkering. Voor gehuwden geldt een brutobedrag van 7,66 euro extra per persoon. Alleenstaanden krijgen er maandelijks 12,47 euro erbij.

Teleurgesteld

De FNV is teleurgesteld over de looncijfers. Arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha vindt het jammer dat de lonen achterblijven bij de economische groei. Ook wijst Boufangacha erop dat met de kabinetsbegroting van 2018 werkenden met een laag inkomen en gepensioneerden er het minst op vooruit gaan of achteruit.

FNV stelt als oplossing voor een verhoging van de AOW, het minimumloon, uitkeringen en hogere lonen voor werkenden. De instantie denkt aan een stijging van 3,5 procent tot 5 procent voor de laagste loonschalen.

Werknemersorganisatie CNV Vakmensen is wel tevreden met de loonstijging. Woordvoerder Wouter de Jong: “Het werd tijd ook. We hebben natuurlijk de crisis achter de kiezen, maar ook toen is geld verdiend door menig ondernemer.”

“Ondernemers wilden kans om vlees op de botten te krijgen”, zegt De Jong. “Wij hebben lang meegeveerd met hen. Nu is het tijd voor werknemers om vlees op de botten te krijgen.”

Krappe arbeidsmarkt

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst erop dat de lonen in Nederland oplopen door “toegenomen krapte op de arbeidsmarkt”. Woordvoerder Edwin van Scherrenburg verwacht dat deze loonstijging voorlopig zal aanhouden, “maar er zijn grote verschillen per sector en per bedrijf”. Van Scherrenburg benadrukt dat mkb-bedrijven soms nog aan het herstellen zijn van de crisis.

Van Scherrenburg wijst erop dat het CPB rekening houdt met een loonstijging van 2,8 procent in 2018. Het gaat hier om een combinatie van 2,2 procent contractloonstijging en 0,6 procent incidentele loonstijging, zoals bonussen en overgaan op een hogere schaal.

“Helaas merken mensen dat niet altijd direct in de portemonnee, door de hoge lasten op arbeid”, zegt de VNO-VNW-woordvoerder. “Het is dus belangrijk dat we er vaart achter blijven zetten om die verder te verlagen.” Ook CNV Vakmensen geeft aan voor een belastingverlaging op arbeid te zijn.

door100% Salarisverwerking B.V.

Veel gelukkiger met minder salaris!

Je hoeft niet rijk te zijn om het naar je zin te hebben, 10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris

 
Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris, 
      
Kijk op Wereldarmoededag (17 oktober) eens naar je eigen salarisstrookje.
Kun jij met minder? Consuminder je naar een happy lifestyle!

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

De huizenmarkt zit potdicht, in de Randstad kom je er niet meer tussen. Geen nood: tiny houses zijn helemaal fashion en nog betaalbaar ook. Met zo’n kleine 30 vierkante meter moet je wel wat spullen dumpen, maar dan heb je ook een ecovriendelijk, vaak nog verplaatsbaar huis. Als je het zelf bouwt kost het 25.000 euro, anders heb je voor 50.000 al een aardige hut. Zoals die van Marjolein Jonker, een paradijsje op aarde. In Alkmaar, Den Helder, Almere of Apeldoorn kun je helemaal los.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Al jaren lezen we over de deeleconomie, maar het is een verhaal van vallen (deelfietsen in Amsterdam) en soms opstaan (Uber?). Maar één heilige koe is al geslacht: de deelauto. Geholpen door de schaarste aan onbetaalbare parkeerplekken, kiezen twintigers en dertigers in grote steden steeds vaker voor autosharing. Binnenkort elektrische gezinsauto’s, waar je met meer dan twee personen ecovriendelijke tochtjes van 200 kilometer kunt maken.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Relativering van je eigen gejammer over je salarisstrookje lukt het best als je het met collega’s in andere landen vergelijkt. Cubaanse dokters verdienen gemiddeld 30 euro per maand. Daar krijgen ze wel gratis medische zorg en een zak zwarte bonen voor, maar voor de rest moeten ze zich maar zien te redden. En dan worden ze ook nog voor zo’n hongerloon ingezet in landen als Brazilië en Zuid-Afrika, om daar de medische hulpverlening te ondersteunen.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Lidmaatschap van een sportschool kan snel in de papieren lopen. Zeker met af en toe een personal trainer erbij (goed voor ego, minder voor bankbalans). Via YouTube kun je genoeg personal eye candy in huis halen en zo samen met hem, maar zonder gewichten of apparatuur, binnen tien minuten jezelf in het zweet werken. Verder kun je altijd nog hardlopen. Investeer in een paar goede schoenen en je kunt twaalf maanden aan de slag. Neem onderweg twee waterflessen mee als gewichten, en je hebt een total workout.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Nick Hornby vroeg zich in de hilarische roman How to Be Good af wat er gebeurt als je opeens besluit om alleen maar goed te doen. Alsof Jezus nu in jouw persoon op aarde rondloopt. Bij Hornby verandert de krenterige seksistische vader des huizes in iemand die zijn buren wil helpen. En die het speelgoed van zijn kinderen weggeeft aan arme kids verderop in de straat. Zo drastisch hoeft het allemaal niet, maar 80 procent van je garderobe weggeven aan een kringloopwinkel is een goede start bij consuminderen. Hoeveel fietsen heb je nodig? Hoe minder spullen, hoe makkelijker het leven.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Dankzij de (nu nog) ultragoedkope vliegtickets maken we de ene citytrip na de andere. Sevilla, Porto, Firenze … Achteraf valt de rekening altijd tegen, want hotels en late night soupeetjes zorgen voor snel oplopende kosten. Verruil de stadsvervuiling voor kamperen in de natuur. Doe desnoods mindful met een eik, ga wandelen (kost niks) en geniet van je internetvrije dagen. Campings kosten niets, zeker buiten het hoogseizoen.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Consumptie in de westerse wereld is de laatste dertig jaar gestegen, maar het gevoel van welzijn is al die jaren gelijk gebleven. Kopen van spulletjes maakt je niet duurzaam gelukkig. Na ‘ik heb niets om aan te trekken’ volgt in het ergste geval een bezoek aan de Primark. Plus bijbehorende milieuvervuiling en kinderarbeid. Maar het kan anders! Ontloop de fashion wedloop, ontsnap aan de tredmolen van acht collecties per seizoen en ga voor normcore. Basic en saai: even slikken, maar dan doorzetten. Als je ook nog uniseks gaat, ben je helemaal bijdetijds genderbender bezig.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Sommige mensen zien enorm op tegen het jaarlijkse ritueel van het functioneringsgesprek. Niet alleen moeten ze hun functioneren verantwoorden, het is ook het meest geschikte moment om salarisverhoging binnen te slepen. Hetzij door een iets veranderde functieomschrijving, hetzij door een exceptionele performance. Vermijd de stress en vraag gewoon MINDER geld. Of regel dat alle mannen die te veel verdienen ten opzichte van hun vrouwelijke collega’s, voortaan minder krijgen. Is die schichtige discussie bij de koffieautomaat ook voltooid verleden tijd. En hoeven de dames geen kunstpenis en kunstbaard te dragen om hun rechtvaardige gelijk binnen te halen.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Oh, wat is de avocado toch gezond! Een nieuwe Nederlandse restaurantketen heeft al internationale uitbreidingsplannen met zijn avocado-in-elk-gerecht-formule. Helaas is de avocado ook nogal duur, vooral om te produceren (veel water). Wie consumindert, moet voor meer lokale ingrediënten kiezen. En seizoensgebonden koken zorgt voor afwisseling in de keuken. Eigen appel eerst: Rutte III had het kunnen bedenken. Voeg wat pastinaak en wortel aan je dieet toe en je komt met minder salaris moeiteloos de winter door.

Je wordt veel gelukkiger met minder salaris,10 manieren om gelukkiger te worden met minder salaris,

Het Wilhelmus, de VOC-attitude: de Hollandse geschiedenis is weer helemaal terug in het nationale bewustzijn. Pas die veroveraarsmentaliteit toe op kortingsbonnen van alle supermarkten in je directe omgeving. Verzamel de kortingsfolders, exploreer de aanbiedingen en scoor maximale prijsverlagingen. Vergeet niet de dagmarkt en de plaatselijke Turkse of Marokkaanse groentewinkel: onmisbaar voor spotgoedkoop rijp direct eetbaar fruit. Online shoppen is voor consumeerderaars – je weet niet wat je in huis haalt, alleen dat het te duur is.

Door: Dirk Koppes

vrij gevoel minder uren werk, minder salaris/loon, salarisverwerking, 100 salaris/loon, loonadministratie, salarisverwerkers, loonverwerker, loonadministratie,salaris administratie,