Tag archief salaris

door100% Salarisverwerking B.V.

Loonkloof toegenomen!

Vrouwen verdienen 2 procent minder.

                                 
Nederlander grootverdiener, Nederlandse werknemers op vijf na hoogste bruto uurloon van Europese Unie. EU loon NL, Nederlandse loon EU,
Nederlandse vrouwen kregen vorig jaar gemiddeld 2 procent minder betaald dan hun mannelijke collega’s met exact dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf op dezelfde afdeling. Een jaar eerder was die loonkloof maar 1 procent. Dat is te zien in de Gender Pay Index van adviesbureau Korn Ferry.
Nederland scoort in de ranglijst slechter dan het wereldwijde gemiddelde van een 0,5 procent. Ook landen als Brazilië (1,9 procent), India (0,2 procent) en China (0,3) scoren beter als het aankomt op gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie in hetzelfde bedrijf.
Waardoor de groei van de Nederlandse loonkloof wordt veroorzaakt is aan de hand van de cijfers moeilijk te verklaren, zegt Gerrie Spaansen, woordvoerder van Korn Ferry.

Vrouwen vaker lagere functie

Al je kijkt naar de hele beroepsbevolking zijn de verschillen uiteraard een stuk groter. Gemiddeld is het salaris van Nederlandse vrouwen 16,9 procent lager dan dat van mannen.
Dat komt vooral doordat vrouwen vaker een lagere functie hebben met een lager salaris. Ook zijn het nog altijd mannen die de dienst uitmaken in de top van het bedrijfsleven. Toch was het verschil twee jaar geleden nog 24,7 procent.

loon, salaris, lonen,salarissen, verwerking loon, salarisverwerking, loonadministratie, salarisverwerkers, loon verwerker,

Vrouwen hebben slechtere banen

“Mannen hebben gewoon beterbetaalde banen. Vrouwen zij ondervertegenwoordigd in goedbetalende functies en vakgebieden, zoals IT en finance”, zegt Spaansen.

Ze zijn dan wel weer oververtegenwoordigd in onder meer de kledingbranche en het toerisme. Mannen hebben daar dan weer vaker de goedbetaalde managementfuncties.
Ook het feit dat vrouwen vaker parttime werken en soms tijdelijk stoppen als ze een kind hebben gekregen, zorgt voor het verschil in salarissen.

“Ze lopen daardoor een paar jaar achter en krijgen minder loonstijgingen mee.”

Oplossingen

De onderzoekers zien dat vrouwen met een beta-achtergrond een derde meer verdienen dan vrouwen zonder. Toch vinden ze het de taak van bedrijven om de loonkloof te dichten. Carrièretrajecten zijn nog te vaak gericht op competenties waar mannen goed in zijn.
“Vrouwen zijn in het algemeen goed in het creëren van een sterke bedrijfscultuur, en in het helpen ontwikkelen van talent. Ook kunnen ze vaak goed medewerkers betrokken houden en samenwerken”, schrijven de onderzoekers.

IJsland

In IJsland is begin dit jaar een wet aangenomen die werkgevers verplicht mannen en vrouwen met dezelfde functie hetzelfde salaris te betalen. “Ongeacht sekse, etniciteit of nationaliteit, voor gelijkwaardige functies moet een even hoog salaris staan”, zei een woordvoerder van het IJslandse ministerie van Sociale Zaken en Gelijkheid.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

Wat vinden werkgevers

Er is een het wetsvoorstel om een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te stimuleren, echter vinden werkgevers het “een bureaucratisch monstrum”.

Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een initiatiefwet van de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS.

salarisverwerking, salarisverwerkingen, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

De bedrijfslobby vindt het “een goed bedoelde” plan van de oppositiepartijen in Den Haag maar “overbodig”. “Dat werkgevers niet mogen discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen in gelijke functies en met gelijke ervaring is evident”, stellen ze.

De organisaties wijzen erop dat de kern van het voorstel nu al in de wet is vastgelegd. Het is bijvoorbeeld al verboden om een werknemer die hetzelfde werk doet als een collega zonder goede reden een lager salaris te betalen. Ook vinden ze het systeem waarmee ondernemers dan alle gegevens over beloning moeten bijhouden in de praktijk niet uitvoerbaar. Het zou alleen maar zorgen voor erg veel extra regels en gedoe.

Bewustzijn vergroten

Dat er nog altijd een onverklaarbaar beloningsverschil bestaat tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, doet hier volgens de werkgevers niets aan af. Dit verschil is de laatste tijd al aan het teruglopen, zeggen ze. Ook verdienen jonge vrouwen volgens hen inmiddels vaak meer dan jonge mannen.

“De richting omhoog is dus al onmiskenbaar ingezet. Niet wetgeving is dan ook de oplossing, maar het ondersteunen van deze trends door verdere vergroting van het bewustzijn bij werkgevers en leidinggevenden”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Flinke stap

Met hun opstelling botsen de werkgevers flink met de vakbonden. FNV noemde de plannen eerder juist “broodnodig”. Nu is het voor gedupeerde werknemers immers erg moeilijk om aan te tonen dat ze worden achtergesteld.

“Als deze wet praktijk wordt, is dat een flinke stap in het aanpakken van ongelijke beloning. Honderd jaar nadat de eerste vrouw in de Tweede Kamer werd verkozen, zeventig jaar nadat vrouwen na hun huwelijk moesten stoppen met werken en ruim veertig jaar na het wettelijke verbod op ongelijke beloning, is dat geen dag te vroeg”, zei FNV-vicevoorzitter Kitty Jong onlangs nog.

Zie ook:
Wet loonkloof tussen man en vrouw

loonverschil, loondiscriminiatie, loonongelijkheid, Loon onderhandelingen vrouwen, ongelijke beloningen man vrouw, gelijke loonstrook, salaris het zelfde bij vrouwen, Gelijke beloning, Loonkloof man vrouw, ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen, salaris, loon, verschillen vrouw man

door100% Salarisverwerking B.V.

Economisch herstel remt loongroei!

Door de leeftijdseffect gedurende de recessie stopte de loongroei in Nederland.

                     
werklozen in de beroepsbevolking, daling werklozen, minder werklozen, werkloosheid minder, onder de 4 procent werklozen,

Het economische herstel van de afgelopen jaren heeft een remmende werking op de loongroei in Nederland, volgens DNB

Dat komt doordat tijdens periodes waarin de economie aantrekt relatief veel jongeren aan het werk gaan en jongeren gemiddeld minder dan ouderen verdienen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Tijdens een recessie worden vooral jongeren getroffen door het feit dat minder bedrijven op zoek zijn naar personeel. Hierdoor stijgt in zo’n periode de gemiddelde leeftijd van werkenden, waardoor de loongroei dan juist hoger uitvalt.

Dit effect wordt het leeftijdseffect genoemd. Het is het verschil tussen de echte loonontwikkeling in een bepaald jaar en de loonontwikkeling die zou hebben plaatsgevonden als de leeftijdssamenstelling ongewijzigd was gebleven.

In het algemeen heeft de vergrijzing een stuwend effect op de loonontwikkeling. Hierdoor pakt het leeftijdseffect in de meeste jaren positief uit.

In 2015 en 2016 bleef de loongroei achter. In deze jaren werden er relatief veel jongere mensen aangenomen. In de crisisjaren 2009 en 2010 waren juist relatief sterke positieve leeftijdseffecten te zien, omdat die jongere, vaak flexibelere werknemers, als eerste het veld moesten ruimen bij ondernemingen.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

door100% Salarisverwerking B.V.

Overuren uitbetalen?

Dit moet je als ondernemer weten over het overwerk

                             
Nederlandse lonen in EU, Nederlands salaris over heel Europa, het loon van NL hoog in EU,

Een CEO die 60 uur per week werkt, krijgt geen extra geld voor overuren. Maar hoe zit het met werknemers die meer uren maken dan afgesproken?

    Moet je als werkgever overuren uitbetalen?
    En als het even heel druk is, mag je je personeel eigenlijk vragen om over te werken?

Hier drie dingen die je als ondernemer moet weten over overuren.

Soms heb je als ondernemer iets meer werk dan je aankunt. Drukte is mooi: er is gelukkig voldoende vraag naar je diensten of producten. Maar hoe zorg je dat je dat werk op tijd af krijgt? Misschien is het nodig om je personeel te vragen om over te werken. In de wet is ruimte geregeld voor overuren. Wat je je personeel wel en niet kunt vragen? En of je dat overwerk ook moet betalen? Werkgeverscoach geeft juridisch advies aan ondernemers en zzp’ers. En zet hier drie belangrijke antwoorden op een rijtje.

arbeidsvoorwaarden, contract, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

1. Dit mag je je personeel vragen

Je mag je werknemers vragen om over te werken. Als werk niet kan wachten en zeker als er sprake is van een groot bedrijfsbelang, mag je eisen dat je personeel extra uren maakt. In juridische termen heet dit ook wel ‘goed werknemerschap’: als het echt nodig is, span je je als medewerker net iets harder in. Overwerken moet wel een uitzondering blijven. Je mag van je mensen niet eisen dat zij structureel veel meer uren maken.

Om onduidelijkheid te voorkomen, leggen veel ondernemers afspraken over overwerk vast. In je arbeidsovereenkomsten of in de cao. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer overwerk nodig is. En hoeveel overuren dan redelijk zijn. Heeft jouw onderneming dit niet vastgelegd? Dan loop je het risico op onduidelijkheid of onenigheid. Gedoe dat je eigenlijk niet kunt gebruiken in tijden van topdrukte.

2. In deze gevallen moet je overuren uitbetalen

Maken je mensen wel eens extra uren? Of je hen dan ook moet betalen, staat vaak in hun arbeidsovereenkomst, in je bedrijfsreglement of in de cao. Daarin is meestal ook bepaald of je personeel extra geld krijgt voor dat overwerk, of dat ze op een ander moment vrije uren krijgen ter compensatie.

Niets afgesproken over het uitbetalen van overwerk? Als jij een werknemer opdraagt om over te werken, moet je daar ook voor betalen. Hetzelfde geldt als een ondernemer actief instemt met extra uren. Kortom: als jij hebt laten weten dat extra inzet nodig is, dan betaal je daar ook voor. Daarin moet je als bedrijf bovendien consequent zijn. Heb je vorige maand overuren uitbetaald of gecompenseerd? Dan mag je personeel dat volgende maand ook verwachten.

3. En hier hoef je overwerk niet te betalen

Je hoeft extra uren niet in alle gevallen te betalen. Werkt een medewerker op eigen initiatief langer door? Zeker als jij daar niet over geraadpleegd bent, ben je niet verplicht om deze uren te betalen. Soms hoort overwerk bij een functie. Als CEO of hoger management maak je vaak meer dan 40 uur per week. Dat is inherent aan zo’n baan. Je mag er als directeur bovendien van uit gaan dat die overuren al verwerkt zijn in je salaris. Zo niet, dan is het misschien tijd om eens met je werkgever te gaan onderhandelen over je vergoeding.

Advies nodig over personeel?

Arbeidsvoorwaarden kunnen knap lastig zijn. 100% Werkgeverscoach adviseert ondernemers, werkgevers en zzp’ers snel en eenvoudig. Of je nu vragen hebt over arbeidscontracten of overuren. Met een zakelijk abonnement bij 100% Werkgeverscoach krijg je juridisch advies en extra’s op uw loonadministratie.

       
informatie 100% Salarisverwerking BV

loonadministratie, loonverwerking, loonverwerker, salarisadministratie, salarisverwerker,salarisverwerking, loon, salaris

door100% Salarisverwerking B.V.

Nederlander grootverdiener!

De Nederlandse werknemer krijgt gem. het op vijf na hoogste bruto uurloon van de hele Europese Unie.

                 

Met €34,80 per uur moeten we alleen de Denen, Belgen, Luxemburgers, Zweden en Fransen voor ons laten, blijkt uit nieuwe cijfers van EU-statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld uurloon in EU steeg in tien jaar met 12 procent, loon in europa, salaris in europa, loon in eu, salaris in eu
Bovendien stegen onze lonen in 2016, het jaar waar de cijfers betrekking op hebben, bovengemiddeld snel. Nederlanders kregen er gemiddeld 2,4% bruto bij, tegen 2,3% in de EU als geheel. In de eurozone gingen de lonen met 1,9% omhoog.

Hieronder staat een kaart met alle lonen in Europa.
Klik dan hier.

Het lijkt niet altijd zo, maar we zijn best rijk.

Het gemiddelde bruto-uurloon in het bedrijfsleven in Denemarken was vorig jaar met omgerekend €42,50 het hoogste in de Europese Unie. In Bulgarije waren werkgevers het goedkoopst uit. Daar werd bruto €4,90 per uur betaald. De lonen in de publieke sector en de agrarische sector zijn in die cijfers niet meegenomen..

De niet-loonkosten in het brutosalaris bedragen in Nederland 24%. Dat is precies gemiddeld in de EU. In de eurozone bedragen zaken als sociale premies gemiddeld 25,9% van het brutosalaris.
   
Nederlandse lonen in EU, Nederlands salaris over heel Europa, het loon van NL hoog in EU,

door100% Salarisverwerking B.V.

Lonen stijgen!

Echt hard gaat het allemaal nog niet, maar de cao-lonen stijgen.                                
En ze stijgen iets harder dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd.

Cao-lonen en contractuele loonkosten

cao-lonen gestegen in 2018, eerste kwartaal stijging loon, meer loon eerste deel 2018, lonen hoger eerste kwartaal 2018

1,7 procent

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld stegen de lonen vorig jaar met 1,5 procent en in het eerste kwartaal van 2017 kwam er 1,4 procent bij.

Maar van een spectaculaire stijging is dus zeker geen sprake. In 2016 stegen de lonen met 1,8 procent zelfs ietsje harder.

Iedereen gelijk

Wat opmerkelijk is, is dat iedereen er ongeveer hetzelfde op vooruit gaat. Bij de overheid én in het bedrijfsleven stegen de lonen met 1,8 procent. Gesubsidieerde banen werden 1,6 procent meer beloond.
cao-lonen gestegen in 2018, eerste kwartaal stijging loon, meer loon eerste deel 2018, lonen hoger eerste kwartaal 2018

In sectoren die dit jaar al een nieuwe cao kregen, stijgen de lonen trouwens wat sneller. Uit het cao-overzicht van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat de lonen daar 2,1 procent omhoog gaan.
cao-lonen gestegen in 2018, eerste kwartaal stijging loon, meer loon eerste deel 2018, lonen hoger eerste kwartaal 2018

Leraren staken voor meer loon.: ​ Lonen stijgen (iets) harder dan vorig jaar© ANP ​ Lonen stijgen (iets) harder dan vorig jaar

Dat ligt nog altijd fors onder wat de grootste vakbond eigenlijk zou willen. Volgens het FNV rechtvaardigt de snelle economische groei een looneis van 3,5 procent. In de praktijk blijkt dat dus gemiddeld te hoog gegrepen.

Loonkosten

De loonkosten voor werkgevers stijgen trouwens harder dan de lonen zelf. Dat komt omdat werkgevers meer moeten betalen aan sociale premies. Zo is de werkgeversheffing voor de zorgverzekeringswet toegenomen, net als de wao- en ww-premies.

cao-lonen gestegen in 2018, eerste kwartaal stijging loon, meer loon eerste deel 2018, lonen hoger eerste kwartaal 2018

Arbeid werd voor werkgevers in het eerste kwartaal 2,2 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder.

Meer info CBS Statistieken – Statline

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,

close

Veel lees plezier? Delen mag.