Tag archief salaris

door100% Salarisverwerking B.V.

EERSTE SALARIS IN 2018

Salaris januari!

minimumloon 2018,loonbelasting,belastingdienst,loon,salaris,loonadministratie,salarisverwerking,salarisverwerker,loonverwerkers
                                           

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Toch valt het eerste salaris van 2018 tegen. Sommigen gaan zelfs een paar euro minder verdienen dan in 2017.

Het jaar was amper van start of de meeste salarisverwerkers – loonadministratie kantoren, lieten weten dat er maar een heel klein beetje bij komt in 2018. Iemand met een modaal inkomen zou zo’n 7 euro netto per maand meer gaan verdienen. Voor onderwijspersoneel wordt die kleine stijging teniet gedaan door de kosten voor hun pensioen.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,

Waarom verdien ik netto niet meer dan vorig jaar?

Zoals altijd met salaris is het een ingewikkeld verhaal. In 2017 zijn de lonen in het onderwijs gestegen. Alleen de pensioenpremie steeg niet direct mee. Vorig jaar pakte dat gunstig uit. Je salaris ging omhoog, maar de pensioenpremie nog niet. Vanaf 2018 betaal je wel premie over dat hogere bedrag. Daarnaast stijgt de pensioenpremie licht. Van 21,1 procent in 2017 naar 22,9 procent in 2018. Je werkgever betaalt 70 procent van dat bedrag en jij 30 procent.

In 2022 gaan nieuwe afspraken in, waar de AOb voor heeft gepleit. Als vanaf dat jaar het loon stijgt, dan stijgen de pensioenpremies direct mee. Dan krijg je niet meer dat je op een later moment ‘plots’ meer gaat betalen.

Waarom is die strook zo ingewikkeld?

Dat komt vooral door afspraken over pensioenen (daarvoor onderhandelt de AOb in de Pensioenkamer met alle overheidsvakbonden en werkgevers), afspraken in cao’s en extra’s zoals vakantiegeld. Complex is het ook omdat afspraken worden vertaald naar termen en afkortingen die per salarisverwerker verschillen. Zo wordt het bedrag dat onderwijspersoneel maandelijks krijgt, met uitzondering van het hbo, als compensatie voor ziektekosten op vijf manieren omschreven, meestal als inkomenstoelage, inkomensvergoeding of ‘wg-bijdrage aan de ziektekosten’.

Wat ook niet helpt is dat werkgevers niet happig zijn op een verhoging van het brutosalaris voor iedereen. Zeker niet in magere jaren. In plaats daarvan leveren cao-onderhandelingen dan extraatjes op voor bepaalde groepen mensen. Denk aan de maandelijkse toeslag omdat je aan het einde van je schaal zit (op je strook heet dat uitlooptoeslag of schaal-uitloop). Deze groep werknemers kent trouwens ook een jaarlijks extra bedrag, mits je werkzaam bent in het po, vo of mbo. Dat heet de bindingstoelage en die krijg je in augustus.

Hoe dit soort bedragen voor jou persoonlijk uitpakken en welke belastingen je erover betaalt, berekent de salarisverwerker / loonadministartie. Zij gaan uit van grondslagen. De grondslag (het loon) waarover je bijvoorbeeld premies betaalt voor collectieve sociale verzekeringen (het sv-loon) is een ander bedrag dan de grondslag waarover je pensioenpremie wordt berekend.

Wat kan ik zelf doen?

Het verschilt nogal per salarisverwerker in hoeverre je wordt geconfronteerd met de achterliggende, ingewikkelde berekeningen. Raet bijvoorbeeld werkt nog steeds met een A4 dat lijkt op een jarentachtig stencil met maar liefst zes blokken vol afkortingen, grondslagen en cumulatieven. Fred Asbroek van Raet laat weten de strook wel te willen vereenvoudigen, maar dat is lastig omdat ze dan aan de basis van hun software moeten sleutelen en die stamt uit de vorige eeuw.

Afas heeft wel een slag gemaakt. Zij hebben de optie voor een graphic, gebruiken veel minder termen en schrijven deze voluit. AOb-experts waarschuwen wel dat op een summiere strook bijvoorbeeld minder duidelijk is waar je recht op hebt wanneer je (deels) arbeidsongeschikt wordt. Zij adviseren om sowieso je loonstrook geregeld te checken. Ron van der Hoek: “Het blijft mensenwerk om al die de gegevens in te voeren.”

100% Salarisverwerking verwerken de gegevens van uw werknemers in een salarispakket online in de cloud. Het resultaat is maandelijks voor hen een overzichtelijke loonstrook. Daarnaast dienen specialisten voor u de aangifte loonheffingen in. U hoeft alleen nog maar de eventuele mutaties aan te leveren en uiteraard de betaling te verzorgen. Kortom, ontzorgen en besparen u daarmee veel tijd en energie! En zijn dagelijks met hun vak bezig en maken zich daarvoor alle wijzigingen in cao’s en wet- en regelgeving eigen. Dat is nou 100% Service..

Benieuwd geworden naar de afspraken in jouw cao? Kijk .

salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker, loonverwerkers, loonadministratie, salaris loon, administratie, salaris en loon regelingen, loonbelasting, loonpremies, uitbesteden loonadministratie,salaris uitbesteden,, loonregelingen, salaris premies, loonbelastingen, loon berekeningen, salaris berekening, personeelskosten, personeelspremies, administratie personeel,

door100% Salarisverwerking B.V.

Salaris bespreekbaar met millennials

#Millennials praten makkelijker over hun salaris.        

                       

Hier de redenen voor hun openheid

Vraag een babyboomer wat hij maandelijks verdient en je krijgt waarschijnlijk een zuur gezicht te zien. Maar twintigers en dertigers gaan heel anders met deze vraag om.(Millennials)

Uit een enquête van the Cashlorette, een website over persoonlijke financiën, blijkt dat mensen tussen de 18 en 36 veel minder gevoelig zijn over hun salaris dan oudere medewerkers. 30 procent van de millennials in het onderzoek heeft geen moeite om zijn salaris te bespreken met collega’s, terwijl dat slechts voor 8 procent van de mensen tussen 53 en 71 jaar geldt. Millennials bespreken hun verdiensten ook vaker met familie en vrienden.

Millennials waarderen gelijkheid en eerlijkheid

Zowel in hun werk als privéleven benadrukken millennials eerlijkheid, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Diversiteit en gendergelijkheid op hun werkplek is voor hen belangrijk.

36 procent van de millennials die erg tevreden zijn met hun werk, zeggen dat er bij hun werkgever veel aandacht is voor eerlijkheid en gelijkheid. Voor medewerkers die minder tevreden was, gold dit voor slechts 17 procent.

Transparantie staat hoog in het vaandel

Open communicatie is eveneens van groot belang voor millennials, aldus een onderzoek van Deloitte. Onder de tevreden millennials karakteriseerde 47 procent hun werkplek als één met een ‘open en vloeiende communicatie’, terwijl slechts 26 procent van de ontevreden werknemers dat zei te herkennen.
Millennials hebben ook meer behoefte aan feedback en willen gemiddeld 71 keer per jaar weten of ze op de goede koers zitten.

Liever samenwerken dan concurreren

Mensen die hun collega’s als de voornaamste concurrent zien, zullen niet de hoogte van hun salaris willen prijsgeven. Millennials werken liever samen met hun baangenoten, dan dat ze proberen ten koste van anderen vooruit te komen.
Die instelling is niet alleen van toepassing op werk, schrijven Malcom Harris en Neal Gorenflo in Share of Die: ook op leefsituaties en de deeleconomie in het algemeen.

Egoïsme is minder voorkomend onder millennials

Elke generatie bezit een zekere neiging tot navelstaren – zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Maar vergeleken met voorgaande generaties, denken millennials minder over zichzelf en vaker aan anderen. Op de werkvloer betekent dit dat collega’s elkaar sneller te hulp schieten en een open dialoog hebben als het op hun verdiensten aankomt.

Millennials maken zich zorgen over dezelfde financiële zaken

De verklaring voor de solidariteit is deels dat millennials vaak een aanzienlijke studieschuld met zich meetorsen. Die duizenden of zelfs tienduizenden euro’s wegen mee.

In Nederland bedraagt de studieschuld meer dan 19,4 miljard euro. Omdat de studiefinanciering is omgezet in een lening, loopt dat totaalbedrag (van alle huidige en voormalige studenten samen) verder op.

Een gelijksoortig probleem voor iedereen in een bepaalde generatie resulteert in een openheid over financiële zaken en een bereidheid om elkaar te helpen waar nodig.

Bron: BI

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,

close

Veel lees plezier? Delen mag.