Tag archief rechten zwangerschap

door100% Salarisverwerking B.V.

Zwangere docent heeft recht op compensatie voor verlof tijdens vakantie

Dit is in de cao zo geregeld.
                     
Leraren in het voortgezet onderwijs die zwanger zijn en verlof hebben in een schoolvakantie, moeten van de rechter die gemiste vakantiedagen kunnen inhalen. De uitspraak heeft grote gevolgen, want moeders kunnen tot vijf jaar na hun verlof met terugwerkende kracht een claim indienen.

Vrouwen die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben, konden tot nu toe alleen gemiste vakantiedagen van de zomervakantie compenseren.

 

Vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, partnerschapsverlof,kraamverlof, doorbetaald verlof bij geboorte kind, weig, Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

In strijd met de wet

Maar over de andere vakantiedagen staat niets vermeld in de cao. Dus bij die gemiste vakantiedagen had de (aanstaande) moeder in de meeste gevallen pech. Tot onvrede van een aantal vrouwelijke leraren. Zij deden hierover hun beklag bij de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De gang van zaken leek advocaat Joost Aarts van de AOb in strijd met de wet. “Door het niet compenseren van vakanties voor vrouwen maken scholen onderscheid in arbeidsvoorwaarden op grond van geslacht. En dat is verboden”, zegt Aarts.

 

Met terugwerkende kracht

Daarom spande de AOb een zaak aan namens een van de klagende vrouwen. Deze docent geeft les op de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist. De kantonrechter in Utrecht is meegegaan met de redenering van Aarts en bepaalde op dat zwangere of net bevallen docenten alle vakantiedagen die in hun verlofperiode vallen moet kunnen inhalen. “Vaak gaat het om vijf of tien dagen”, zegt Aarts.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor schoolbestuurders, want er is een verjaringstermijn van vijf jaar. Dus in potentie kunnen alle moeders die de afgelopen vijf jaar met zwangerschapsverlof zijn gegaan en daardoor vakantiedagen hebben gemist, een claim indienen. “Het is wel de vraag of dat de relatie met de werkgever ten goede komt”, waarschuwt Aarts.

 

Kost heel veel geld

De rector van De Breul in Zeist verwijst voor een reactie door naar zijn advocaat Marcel Dekker. Die laat weten de uitspraak ‘teleurstellend’ te vinden en noemt een aantal punten in de uitspraak ‘discutabel’. “Werkgevers worden nu gepakt op een toevoeging in de cao die juist in het belang is van zwangere vrouwen.”

Dekker is de materie aan het bestuderen en ziet kansen voor een hoger beroep. Het is nog maar de vraag of De Breul dit ook ziet zitten. Doorprocederen kost de school heel veel geld, terwijl het maar om een week vakantie gaat.

 

Geldt niet voor vaders

De Breul is speerpunt van iets dat voor alle werkgevers geldt, legt advocaat Dekker uit. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is de uitspraak nog aan het bestuderen en kan nog niet inhoudelijk reageren.

De uitspraak gaat specifiek over vrouwelijke docenten in het voortgezet onderwijs en zegt dus niets over het vaderschapsverlof. In het basisonderwijs is het voor zwangere docenten al mogelijk om gemiste vakantiedagen in te halen.

 

Ook geldt de uitspraak alleen voor vakantiedagen en dus niet voor feestdagen.

 

Bron:RTL Z

 

Zwanger op het werk, zwanger en werk, rechten bij zwangerschap werk, wet en regelgeving zwangerschap,

door100% Salarisverwerking B.V.

10 dagen partnerverlof volgens EU

EU Werknemers moeten minimaal 10 dagen betaald verlof krijgen na de bevalling van hun partner.           

Daarover bereikten het voorzitterschap van de Europese Raad en het Europees Parlement onlangs overeenstemming.

eu lonen,eu salaris,beloning werk eu,salaris,loon,coa loon,coa salaris,cao,loon eu,betere cao,wet en regelgeving eu,
 

Verlofregeling

De Europese plannen om de verlofregelingen uit te breiden, zijn niet nieuw. In juni vorig jaar stemde een meerderheid van de Europese ministers van Sociale Zaken hier al mee in. In het voorstel is onder meer opgenomen dat werknemers recht moeten krijgen op minimaal tien dagen partnerverlof. Tijdens dit verlof moet de werkgever hetzelfde salaris betalen als werknemers tijdens ziekte behoren te ontvangen (in Nederland minimaal 70% van het ‘normale’ loon).
 

Geen grote gevolgen voor Nederland

Voor Nederland zal dit plan echter geen grote consequenties hebben. Door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) hebben werknemers sinds 1 januari 2019 al recht op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur betaald verlof na de bevalling van hun partner. Per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met een verlof dat een maximale duur heeft van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Aangezien de lidstaten – nadat het wetsvoorstel formeel is goedgekeurd – nog drie jaar de tijd krijgen voor de implementatie van de plannen, zal Nederland tegen die tijd al grotendeels (voor werknemers die minimaal twee dagen per week werken) aan deze maatregel voldoen.
 

Twee maanden betaald ouderschapsverlof

Het Europees Parlement wil ook dat werknemers in Europa recht krijgen op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan zij minimaal twee maanden betaald moeten krijgen, eerder werd nog gesproken over zes weken. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe hoog het loon is dat werkgevers tijdens deze periode moeten doorbetalen. In Nederland hebben werknemers recht op 26 keer hun wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof. Deze hele periode van het ouderschapsverlof is nu nog onbetaald, tenzij hier in de cao andere afspraken over zijn gemaakt.
 

Vijf dagen verlof voor mantelzorgers

In de Europese plannen is verder opgenomen dat werknemers recht krijgen op vijf dagen betaald mantelzorgverlof. In Nederland kunnen werknemers daar op dit moment al zorgverlof voor opnemen. Verder krijgen werknemers volgens de Europese plannen het recht om een verzoek in te dienen voor flexibiliteit in de werkuren en de werkplek. In Nederland hebben werknemers al een vergelijkbaar recht op basis van de Wet flexibel werken.
 
Zie ook:
Wet WIEG door de kamer
Betaald geboorteverlof voor partners
Werkgevers niet blij met vaderschapsverlof

 
 
verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekering, verzekering ziekteverzuim, verzekering verzuim, verzuimverzekeringen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Vraag je compensatie aan!

Zelfstandig ondernemer en bevallen in tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008?

                 
kraamverlof/vaderschapsverlof in de wereld, vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, werkgevers niet blij met kraamverlof, partnerschapsverlof, VNO-NCW en MKB-Nederland ,
Op 15 mei, heeft het UWV het aanvraagformulier voor de compensatieregeling zelfstandigen op haar website geplaatst en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen.
Via link kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Voorwaarden voor deze bevallingsuitkering:

  • Bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008;
  • In het kalenderjaar van de bevalling werkzaam als zelfstandige met of zonder personeel.

Dit verstaat het UWV onder een zelfstandige met of zonder personeel:

  • U heeft een eigen onderneming;
  • U bent directeur-grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest, gastouder of zorgverlener via een persoonsgebonden budget (pgb);
  • U bent medeaandeelhouder van het bedrijf waar u werkte;
  • U bent meewerkend echtgenote/partner.

Er worden bij de aanvraag geen bewijsstukken gevraagd om mee te sturen. Het is mogelijk dat deze stukken bij de behandeling van de aanvraag nog opgevraagd worden.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • Uw burgerservicenummer;
  • Geboortedatum en burgerservicenummer van uw kind(eren) die in de periode 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 geboren is/zijn;
  • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner;
  • Indien u meewerkend echtgenote/partner was; het burgerservicenummer van uw (toenmalige) partner.

UWV en Belastingdienst moeten beslagvrije voet garanderen, bestaansminimum garanderen, gegarandeerd bestaans inkomen, laagste beslagvrije voet

door100% Salarisverwerking B.V.

Zwanger en werk?

Dit zijn je rechten (meer dan je denkt) bij zwanger op het werk?

                         

arbeidsvoorwaarden, contract, salarisverwerking, loonadministratie, salaris, loon, loonstroken,loonstrookje, salarisverwerker, loonverwerking,uitbesteden van salaris, loonverwerkers,

Veel mensen weten het niet, maar voor zwangere vrouwen gelden een hoop speciale regels op de werkvloer. Zo heb je recht op veel meer pauze en een plekje om te liggen.

Zwangere vrouwen hebben niet alleen recht op verlof als de baby er bijna is en na de bevalling. Tijdens de gehele zwangerschap hebben vrouwen extra rechten om er zeker van te zijn dat moeder en kind zo gezond mogelijk blijven.

Dat je zwangerschapsverlof krijgt voor en na de bevalling, dat weten de meeste mensen wel. Maar zwangere (en net bevallen) vrouwen hebben nog veel meer rechten. “Maar we merken dat veel vrouwen dat niet weten en dat veel werkgevers niet actief voorlichten”, zegt Jessica van Ruitenburg van vakbond FNV.

In de meeste gevallen is het volgens de bond trouwens geen onwil maar onwetendheid bij werkgevers. “Na een telefoontje wordt het meestal redelijk snel opgelost.”

kraamverlof/vaderschapsverlof in de wereld, vaderschapsverlof (kraamverlof) na de bevalling, werkgevers niet blij met kraamverlof, partnerschapsverlof, VNO-NCW en MKB-Nederland ,

Extra pauze, geen nachtdienst

Zo hebben zwangere vrouwen recht op extra pauzes tot maximaal een achtste van de werkdag. Met andere woorden: werk je acht uur op een dag? Dan krijg je een uur extra pauze (onbetaald) als je daar behoefte aan hebt.

Daarnaast heb je recht op regelmatige werktijden, je hoeft niet over te werken en je hoeft geen nachtdiensten te draaien. Je hebt hier trouwens tot zes maanden na je bevalling recht op.

Als je toch over moet werken (en je hebt daar zelf geen bezwaar tegen) mag je niet meer dan tien uur per dienst draaien, niet meer dan gemiddeld vijftig uur per week werken in een periode van een maand en over een tijdspanne van zestien weken mag je gemiddeld nooit meer dan 45 uur per week werken.

Recht op een bed of een bank

De extra rustmomenten waar je recht op hebt hoef je trouwens niet in de kantine of buiten te pakken. Zwangere vrouwen hebben namelijk ook recht op een rustige kamer met een bed of rustbank, voor de nodige ontspanning. Dit recht hebben vrouwen tot zes maanden na de bevalling.

Je hebt recht om tijdens werktijd te kolven.

Tot negen maanden na de bevalling moeten vrouwen de mogelijkheid krijgen om tijdens werktijd hun kind te voeden of te kolven zo vaak en zo lang als dat nodig is. Hoewel, er is een grens: daarmee mogen ze maximaal een kwart van hun werktijd bezig zijn. Die tijd wordt gewoon doorbetaald.

Ook als je tijdens je zwangerschap naar de dokter, verloskundige of gynaecoloog moet, is je werkgever verplicht op daar gewoon aan mee te werken. Als dit tijdens werktijd moet gebeuren, krijg je ook voor die uren salaris.

Bukken en tillen

Verder geldt: als je zwanger bent, moet je niet te gek doen. In de laatste drie maanden van de zwangerschap mogen vrouwen op de zaak maximaal een keer per uur bukken, hurken, knielen en staand voetpedalen bedienen.

Tillen mag je maar beperkt als zwangere vrouw.

Ook tillen heeft de wetgever aan banden gelegd. Tijdens de zwangerschap mag je niet meer dan tien kilo in één handeling. Ook mag je niet vaker dan tien keer per dag maximaal vijf kilo tillen vanaf de twintigste week (halverwege de zwangerschap).

Vanaf de dertigste week mag een zwangere vrouw nog slechts vijf keer per dag maximaal vijf kilo tillen.

Maak afspraken

Hoewel er dus veel regels zijn, blijkt het voor vrouwen in de praktijk vaak lastig om daar gebruik van te maken, zien ze bij het FNV. “Je hebt er niet voor niets recht op, maar het is voor veel vrouwen lastig om hun rechten te verzilveren.”

“Veel zwangere vrouwen hebben al een schuldgevoel, dan is het opnemen van pauzes moeilijk”, zegt Ruitenburg. “Je hebt ook gewoon werk te doen, dat verdwijnt niet vanzelf. Je moet dus goede afspraken met je leidinggevende maken.”

Mag een zwangere vrouw ontslagen worden?

Daarover kunnen we kort zijn: nee. In principe mag je niet ontslagen worden tijdens je zwangerschap. Uiteraard zijn hier wel wat uitzonderingen op: als je bijvoorbeeld fraude pleegt, gewelddadig bent of je ernstig misdraagt, kun je (uiteraard) wel de laan uit worden gestuurd.

Ook als je hele afdeling wordt opgeheven kun je tijdens je zwangerschap je baan verliezen. Tijdens je verlof (zwangerschaps- én bevallingsverlof) mag je nooit ontslagen worden. Ook de eerste zes weken na je verlof mag de baas je er niet uitzetten.

Moet een contract worden verlengd?

Ook hierop is het antwoord nee. Dat is voor vrouwen op een tijdelijk contract vervelend. Als je contract tijdens je verlof afloopt, is de werkgever niet verplicht om je een nieuw contract aan te bieden.

Wel mag de reden om dit niet te doen, nooit je zwangerschap of bevalling zijn. Mocht je tijdens je verlof je baan op deze manier verliezen houd je trouwens wel gewoon de volle zestien weken recht op doorbetaling. Daarna heb je recht op een ww-uitkering van het UWV.

salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers,salarisverwerking online, loonadministratie,loon,salaris,salaris oplossingen,loon verwerker,salaris uitbesteden,