Tag archief pensioengerechtigde leeftijd

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorwerken ondergeschoven kind in cao-overleg

Volgens Werkgevers organisatie AWVN.

                                 

Werkgeversvereniging betreurt het dat vakbond FNV inzet op korter werken voor ouderen. ‘Op de huidige krappe arbeidsmarkt is dat doodzonde’

stijging pensioenleeftijd, AOW-leeftijd verhoogd,

Ondanks uitzonderlijke personeelstekorten maken werkgevers en werknemers bedroevend weinig afspraken waardoor oudere werknemers langer en met plezier aan het werk kunnen blijven. Vooral onder aandrang van vakbond FNV ligt er in cao-onderhandelingen te veel nadruk op hoger loon, zegt Gerard Groten, directeur van werkgeversvereniging AWVN, die is betrokken bij de meeste cao’s. En als het over de zogeheten ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers gaat, geeft de bond prioriteit aan korter werken en andere maatregelen om ouderen te ontzien.

Maatregelen om oudere werknemers langer en gezonder aan het werk te laten blijven, kunnen volgens Groten helpen tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden. ‘Het is doodzonde dat innovatie van de arbeidsmarkt stilstaat. In Duitsland blijft de groei nu al onder het potentieel door krapte op de arbeidsmarkt en in Nederland staat dat te gebeuren’.

Duurzaam inzetbaar

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de afgelopen maanden werkgevers en werknemers herhaaldelijk opgeroepen meer te doen aan duurzame inzetbaarheid. Dat zou een betere oplossing zijn voor werknemers die moeite hebben om langer door te werken, dan morrelen aan de verhoging van de AOW-leeftijd. In die discussie wil Groten zich niet mengen, maar hij constateert wel dat er nog te weinig gebeurt.

In de bijna 200 nieuwe cao’s die het afgelopen halfjaar zijn afgesloten, hebben werkgevers en werknemers volgens de AWVN iets meer afspraken gemaakt over ‘duurzame inzetbaarheid’ dan vorig jaar. Maar in een op de drie gevallen gaat het om zogenaamde studieafspraken, de afspraak om erover na te denken, niet om concrete acties. ‘Op potentiële oplossingen zitten we niet te wachten’.

Waarop dan wel? ‘Werknemers moeten meer zelf aan het stuur zitten, zelf een beeld kunnen vormen van hun verdere carrière. Dat kan bijvoorbeeld door ze eens in de vijf jaar een loopbaan-APK aan te bieden en daar ook gevolg aan te geven. Bijvoorbeeld met scholing’.
loopbaan-APK aan te bieden en daar ook gevolg aan te geven.

Generatiepact

Vakbond CNV is daar ontvankelijker voor dan de FNV, signaleert Groten. De grootste bond hamert, behalve op 3,5% meer loon, op het ‘generatiepact’.
Ouderen gaan dan korter werken, grotendeels met behoud van loon en pensioen, zodat meer jongeren een vaste baan kunnen krijgen. Groten: ‘In specifieke situaties kun je je dat best voorstellen, maar op een krappe arbeidsmarkt is dat het paard achter de wagen spannen’.

Loopbaanplanning

Volgens de FNV is een generatiepact wel degelijk toekomstgericht. ‘Wij merken dat veel werkgevers geïnteresseerd zijn in afspraken hierover’, aldus een woordvoerder. Maar tot dusver zijn er slechts in één op de tien cao’s afspraken over gemaakt. Voor scholing is er volgens haar te weinig geld. ‘Daar kun je zeker niet van omscholen’.

Maar dat beeld herkent Groten niet. ‘Budgetten zijn soms verrassend groot,daar ligt het niet aan. Maar een generatiepact kost ook veel geld, dat je beter kunt besteden. In plaats van mensen een dag korter te laten werken, kun je beter kijken hoe je ze in een baan krijgt waar ze het wel volhouden’.

Deeltijdpensioen

Er zijn volgens de AWVN-directeur best beroepen waarin mensen de pensioengerechtigde leeftijd niet kunnen halen, maar dat gaat om kleine aantallen, die worden ‘overbelicht’. ‘Dat moet je oplossen met maatwerk en zeker niet institutionaliseren met ‘VUT-achtige’ regelingen, zoals een generatiepact’. De inmiddels afgeschafte vervroegde uittredingsregel stelde werknemers in staat rond hun 60ste te stoppen.

Groten ziet liever dat meer werknemers die eerder willen stoppen dat zelf betalen door met deeltijdpensioen te gaan. Berichten over lege pensioenpotten hebben veel mensen onnodig bang gemaakt. Daardoor onderschatten ze hun financiële armslag. ‘Door ze persoonlijk financieel advies te geven, krijgen ze beter inzicht in hun situatie. Dat blijkt goed te werken’.

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

door100% Salarisverwerking B.V.

Toch stijging pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd van werknemers stijgt met vijf maanden.

                           
De leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2017 verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, was 64 jaar en tien maanden. Dat is vijf maanden hoger dan in 2016.

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd net onder de 61 jaar. Deze leeftijd begon in 2007 te stijgen onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als doel hadden werknemers te stimuleren om langer door te werken.

Het aandeel werknemers dat voor hun 65ste verjaardag met pensioen gaat, is sindsdien drastisch gedaald: van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017.

Ook de AOW-leeftijd die vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs wordt verhoogd, speelt een rol. In 2017 kregen personen vanaf 65 jaar en 9 maanden een AOW-uitkering. De komende jaren zal de AOW-leeftijd verder stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Meer 55-plussers met loon

Het aantal personen van 55 jaar of ouder met loon als voornaamste inkomensbron, is tussen 2005 en 2016 met bijna 80 procent gegroeid. Dat komt mede door de vergrijzende bevolking en de hogere AOW-leeftijd.
In 2016 waren er bijna vier keer zo veel werknemers van 60 tot 65 jaar als in 2005. Het aantal werknemers van 65 jaar of ouder nam nog harder toe en verzesvoudigde in dezelfde periode, tot 44.500 in 2016.

Minder met pensioen voor 65ste

Het aandeel werknemers dat voor hun 65ste verjaardag met pensioen ging, daalde de afgelopen jaren van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017. In 2006 was ruim een kwart 59 jaar of jonger, in 2017 was dat afgenomen tot 4,4 procent.

Het aantal werknemers dat 65 jaar of ouder was op het moment van pensionering, is drastisch toegenomen. Zo is het aandeel 65-plussers gestegen van ruim 12 procent in 2006 naar 62 procent in 2017.
Vrouwelijke werknemers gaan op jongere leeftijd met pensioen dan mannen. Afgelopen jaar was het verschil bijna negen maanden.

Zie ook:
Concept pensioenakkoord
DGA & Pensioen!
Oudere mannen gaan voor deeltijdbaan
Compensatieregeling oudere werkzoekenden
stijging pensioenleeftijd, AOW-leeftijd verhoogd,

door100% Salarisverwerking B.V.

Doorwerken na pensioen!

Welk contract bij doorwerken na pensioen ?

                                   

Een van onze medewerkers bereikt in juli de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij wil blijven werken en wij houden hem graag aan boord.
Moeten we zijn oude contract laten doorlopen of moeten we een nieuw contract aangaan?

Contract

Dat ligt eraan of in de arbeidsovereenkomst of Cao een pensioenontslagbeding staat – een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch eindigt. Is dat niet het geval, dan is het vaak verstandig om het oude dienstverband te laten doorlopen.

De werkgever houdt dan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens,

het bereikt hebben van de pensioenleeftijd

Hij heeft dan geen medewerking van het UWV of een rechter nodig.
De opzegtermijn is één maand en een transitievergoeding hoeft niet te worden betaald.

Als in de arbeidsovereenkomst of cao wel staat dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd, is een nieuw tijdelijk contract het verstandigst.

Als de werknemer, na het eindigen van zijn contract, gewoon doorloopt ontstaat namelijk een nieuw vast dienstverband.
Dat dienstverband is minder makkelijk te beëindigen.

Met een pensioengerechtigde werknemer mogen maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar overeengekomen worden.

Bron: Telegraaf

Meer weten, bel of mail.

koppelingen salarisverwerking, salaris, loon, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden loonadministratie, loonverwerker, salarisverwerker,