Ontwikkelt u software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst? Dan moet u ervoor zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. Wij bieden hiervoor ondersteuning, omdat wij het belangrijk vinden dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. De ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning Software Ontwikkelaars (OSWO).

Voor Meer