Tag archief Nederlandse werknemers

door100% Salarisverwerking B.V.

Nederlander wil hoger minimumloon

Vakbond FNV wil dat het minimumloon omhoog gaat naar 14 euro per uur .
                 
En volgens FNV staan ze daarin naar eigen zeggen niet alleen. De bond heeft onderzoek laten doen onder een representatieve groep van ruim 2000 Nederlanders. Ruim zeven op de tien van de ondervraagden was het volgens de bond met FNV eens.

 
loon, lonen, salaris, salarissen, loonstrook, loonverschillen, loonkloof, minimumloon, wml, wettelijk minimumloon, wettelijk minimumloon, verdienste,
 
Weinig mensen weten hoe laag het minimumloon is, aldus de vakbond.

“De gemiddelde Nederlander denkt dat het net iets minder is dan 13 euro bruto per uur. In werkelijkheid is het 9,82 euro.”

Uit het onderzoek in samenwerking met Totta Research kwam volgens FNV ook naar voren dat de helft van de ondervraagden een petitie zou willen tekenen of zou willen stemmen op een politieke partij die het minimumloon wil verhogen.

“Het is nu een kwestie van politieke keuzes maken, van politieke wil. Terwijl bedrijven prima verdienen zijn er grote groepen werkenden die niet of nauwelijks rondkomen van hun inkomen en afhankelijk zijn van allerlei toeslagen”, zegt FNV-campagneleider Cihan Ugural.

Hij wil het standpunt van de bond dit weekend extra onder de aandacht brengen bij de congressen van D66 en CDA.

 

Het minimumloon voor 2020

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2020 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:

    minimum maandloon: € 1.653,60
    minimum weekloon: € 381,60
    minimum dagloon: € 76,32

 

Minimumjeugdlonen

De minimumloonbedragen zijn als volgt vastgesteld: minimumjeugdlonen 15-16-17-18-19-20 jaar

minimumloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, wettelijk minimaal loon bruto 2020, 15 jr, 16jr, 17 jr, 18 jr, 19 jr, 20 jr, 21 jr, minimumloon 2020,
 

Gerelateerd:

 
 

Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

27% van de Nederlander die werkt krijgt geen voldoening van zijn/haar werk

Een onderzoek bij ruim 1.000 Nederlanders

                   

Dit blijkt uit een onderzoek van Vertellis onder 1.035 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.
 
Meer dan een kwart Nederlanders haalt te weinig voldoening uit zijn werk.
Vier op de tien ondervraagden zou op werk graag meer tijd besteden aan persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness of stressreductietraining.

 
personeel, werknemers, arbeiders, werk, arbeidszaken, personeelszaken, personeelsdiensten, werknemer,
 

Mindfulness

Van alle respondenten halen millennials (32 procent) de minste voldoening uit hun werk. Opvallend genoeg is ook onder deze groep de behoefte aan meer mindfulness en stressreductie onder werktijd het hoogst. “Het lijkt erop dat met name Nederlanders tussen de achttien en de dertig weinig voldoening halen uit hun werk”, zegt Bart Kloosterhuis, medeoprichter van Vertellis. “Ondanks dat een groot gedeelte van deze groep openstaat voor persoonlijke ontwikkeling zien we steeds vaker dat zij te maken krijgen met burn-outs. Ik geloof dat meer voldoening door werk bijdraagt aan het voorkomen hiervan.”
 

Stilstaan

De bovenstaande behoefte aan (meer) mindfulness komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Maar liefst 41 procent van de ondervraagden zegt namelijk onvoldoende stil te staan bij hun prestaties op de werkvloer. Een op de drie geeft zelfs aan op vrijdag soms niet meer weten wat ze die week allemaal hebben gedaan.

Kloosterhuis: “De drukte en stress die horen bij een baan kunnen ervoor zorgen dat u te weinig stilstaat bij werkprestaties. Dit is in mijn ogen gevaarlijk, omdat reflecteren en stilstaan bij uw verdiensten ervoor zorgen dat u meer voldoening uit uw werk haalt.”

 

Stress, burn-out of energieloos

Het is algemeen bekend dat stress kan lijden tot gezondheidsklachten. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de ondervraagden werk als een grote stressfactor ziet. Millennials scoren met 36 procent wederom het hoogst.

Kloosterhuis: “Dat werk voor stress zorgt, verbaast mij niet. Het is juist de vraag hoe je hiermee omgaat. De sleutel ligt wat mij betreft in het bewust worden van zowel negatieve als positieve emoties. Door vaker stil te staan bij wat u doet (mindful zijn), wordt u meer bewust van uw prestaties. Hierdoor zul u meer voldoening halen uit alles wat u doet.”

 
 
Bron:Vertellis
 
 
Verzuim verlagen, stress op de werkvloer, werkstress, burn-out, spanning op je werk, overspannen werknemer, te veel druk personeel, werkdruk en stress,

door100% Salarisverwerking B.V.

HR-administratie te vaak op privé apparaat

De helft van Nederlandse werknemers gebruikt persoonlijke apparaten voor eenvoudige hr-administratie

         

Meer dan zes op tien (65%) van de Nederlandse werknemers doen eenvoudige hr-taken op hun eigen apparaat in plaats van op een apparaat van het werk.

Deze resultaten komen uit het onderzoek naar digitalisering op de werkplek van SD Worx. De resultaten volgen op een onderzoek van eerder dit jaar waaruit bleek dat in Nederland de helft (50%) van de eenvoudige hr-taken online kan gebeuren.

loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,

Werk privé door elkaar

Uit het onderzoek blijkt dat het werk en het privéleven van werknemers steeds meer samenvloeien. Maar liefst 73 procent van de werknemers vraagt ziekteverlof aan via een van hun eigen apparaten. Daarmee is dit de taak die het meest wordt uitgevoerd met persoonlijke technologie, gevolgd door verlof aanvragen (69 procent) en bijzonder verlof aanvragen (63 procent). Ter vergelijking, de taken die het minst worden uitgevoerd op een persoonlijk apparaat zijn het indienen van onkosten en het aanvragen en regelen van zakenreizen (61 procent).
 

Jonge mensen verkiezen persoonlijke apparaten

Een persoonlijk apparaat gebruiken voor administratieve taken voor het werk is veel gebruikelijker bij werknemers jonger dan 30 jaar. Taken als ziekteverlof aanvragen (83 procent) of verlof aanvragen (79 procent) doet deze leeftijdsgroep op hun eigen tablets, laptops of smartphones. Zelfs een van de minst populaire taken voor mensen jonger dan 30, onkosten indienen, doet 68 procent op een eigen apparaat. Werknemers ouder dan 50 jaar zullen juist veel minder snel een ander apparaat dan een van het werk gebruiken voor zulke taken. Zo verzoekt en regelt 57 procent van deze groep hun zakenreizen op een apparaat van het werk, tegenover amper 28 procent voor mensen jonger dan 30 jaar.
 

Vermenging

Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland: ‘Naarmate technologie steeds meer ingebed raakt in ons privéleven, is het niet verrassend dat de grens tussen persoonlijke en werkgebonden apparaten vervaagt. De vraag zal variëren per land of leeftijdsgroep, maar organisaties moeten ervoor zorgen dat ze hun mensen de mogelijkheden bieden om te werken op de manier, het tijdstip en de plaats die hen het beste ligt, zolang dat mogelijk is voor het type werk, natuurlijk. Bedrijven moeten zich inzetten om het privé- en het werkleven van hun werknemers gemakkelijker te maken. Doen ze dat niet, dan zal de betrokkenheid hieronder lijden en zullen mensen vertrekken naar bedrijven die wel voldoen aan de verwachtingen.’
 

Nederland tweede na Oostenrijk

Er zijn grote verschillen tussen de onderzochte landen in wat de mensen in elk land liever doen op een persoonlijk apparaat tegenover een apparaat van het werk. Nederland heeft met 65 procent een van de hogere scores op het vlak van werknemers die administratieve hr-taken op een persoonlijk apparaat uitvoeren. Hiermee staat het maar net achter Oostenrijk, dat het hoogst scoorde met 67 procent. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoorden allemaal 56 procent. België had de laagste score van de onderzochte landen, met maar 45 procent van de werknemers die ervoor kozen om deze administratieve hr-taken op een persoonlijk apparaat te doen.
 
 
 
loonadministrateurs,salarisadministrateurs, salarisverwerking, salarisverwerker, salarisverwerkers, loonadministratie, loonadministrateurs, loonverwerkers, loonverwerker, salarisadministratie, salaris, loon, salarisverwerking online, salarisverwerker online,