Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024

Vanaf 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers per uur minstens het wettelijk minimumuurloon te betalen. De vaste minimummaand-, week- en daglonen verdwijnen.

Voor Meer