Tag archief loonsubsidie

door100% Salarisverwerking B.V.

De nieuwe 2.0 NOW-regeling

Regeling NOW 2.0 is vandaag bekend gemaakt met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket ( juni t/m september ).
   
De eerste NOW-regeling is 6 juni 2020 gesloten.

Tweede aanvraagperiode NOW wat is veranderd?

Voor de tweede aanvraagperiode NOW is het volgende veranderd ten opzichte van de eerste aanvraagperiode NOW:

Periode tegemoetkoming

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, in plaats van 3 maanden. Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

NOW –regeling, TOGS – regeling,Tozo – regeling,MKB kredieten – regeling,Belastingmaatregelen , Energiebelastingen – regeling, COL – regeling, GO C regeling, Qredits – regeling, landbouw-, tuinbouw- en visserijsector regelingen,

Plichten

De volgende plichten zijn erbij gekomen:

 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Maar dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: keer ook geen winstuitkering en bonussen uit aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als uw voorschot lager dan € 100.000 is of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma NLWerktDoor kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlaagt UWV de aan u toegekende subsidie met 5%.
 • UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
 • Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlagen wij de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Berekening

Het volgende is veranderd in de berekening:

 • Het percentage omzetverlies berekend UWV over 4 maanden in plaats van 3 maanden. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • UWV gaat uit van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover we de loongegevens hebben.
 • UWV heeft ervoor gekozen om voor de hoogte van het voorschot de loonsom van maart 2020 als basis te nemen. Dit omdat maart 2020 de meest recente maand is waarover UWV volledige loongegevens beschikbaar heeft in onze polisadministratie. Als de loonsom van maart 2020 niet in onze polisadministratie staat, gaan wij uit van de loonsom van november 2019. In beide gevallen gaat de UWV uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij ons bekend waren.

Akkoord voor publicatie

Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

Kabinet

Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV het akkoord en vermeld dit op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag

Als u van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doet UWV het volgende:

 • UWV neemt 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie u ontslag aanvraagt. En dit vermenigvuldigen UWV met 3 (en niet met 4).
 • Dit bedrag trekt UWV af van de definitieve tegemoetkoming die u zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
 • Dient u voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag in bij UWV? Dan verlaagt UWV de aan u toegekende tegemoetkoming met 5%.
 • UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als u een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers.
 • Is er géén akkoord over de ontslagaanvraag? Dan verlaagt UWV de tegemoetkoming ook niet als u en de vertegenwoordiging van uw werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag u dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat u de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Betaling

UWV betaalt de tegemoetkoming in 2 keer:

 • De eerste betaling ontvangt u zo snel mogelijk nadat UWV uw aanvraag hebben goedgekeurd. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
 • De tweede betaling krijgt u ongeveer 2 maanden daarna. U ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.

Bron:UWV

 
 

Gerelateerd

Loket NOW 2.0 opent op 6 juli
Overzicht voorwaarden NOW in handig document
Alles over de aanvraag NOW-regeling

 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,

door100% Salarisverwerking B.V.

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september).
 
Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.

coronavirus overzicht, COVID-19 nieuws, corona actueel, coronacrisis nieuws, coronavirus nieuws, corona maatregelen nieuws, corona-epidemie nieuws, Nieuws, actueel, Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de crisis langer voortduurt, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW verlengd.

Behoud van loon

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

Bonussen en winst

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappij-niveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Hulp NOW 2.0

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.

Ontslag NOW 2.0

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de huidige economische realiteit. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in Now 2.0.

 
Bron:Rijksoverheid
 
 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,