Tag archief loongroei

door100% Salarisverwerking B.V.

Lonen volgend jaar echt hoger!

Eindelijk gaan ook de werkenden profiteren van de goed draaiende economie .

             
Volgend jaar groeien de lonen met 3,7 procent, in 2021 zelfs met 3,8 procent voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB).

Daarmee komt de loongroei flink hoger uit dan de verwachte inflatie, dus de koopkracht van mensen met een baan zal flink toenemen. Dat is een mooie opsteker nu de economie het steeds meer van de binnenlandse vraag moet hebben. Naast de huishoudens is het vooral de overheid die met extra bestedingen de groei overeind houdt, blijkt uit de studie van DNB.
 
loonadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, online salarisverwerker, salarisverwerking online, cloud oplossingen loon, salaris in de cloud, salaris, loon, 100% salarisverwerking, 100% salaris, 100% loon,
 

Meer loonkosten

De sterke loongroei, dit jaar verwacht DNB 2,8 procent hogere loonkosten, is opmerkelijk. Want de economische groei zal de komende jaren minder uitbundig zijn dan nu. Desondanks blijft de arbeidsmarkt krap Zowel in 2020 als in 2021 is de werkloosheid slechts 3,3 procent. De vraag naar personeel blijft groot, dus dat betekent extra schaarste aan goed personeel. En daar zullen de werknemers nu eindelijk van profiteren verwacht DNB.

Het gebrek aan personeel is ook terug te zien in de groei van het aantal vaste banen. Jarenlang moesten nieuwe medewerkers op een flexcontract aan de slag. Maar nu bieden werkgevers weer een vaste baan, in de hoop zo het personeel aan zich te binden.
 

Oververhitting

Een oververhitting van de economie is niet aan de orde verwacht DNB.
Integendeel, de groei zal de komende jaren minder uitbundig zijn dan eerder verwacht. Vooral de oplopende handelsspanningen in de wereld hebben een negatief effect. Nederland is voor een groot deel afhankelijk van de export. En een handelsoorlog kan die export behoorlijk verstoren. Ook de brexit blijft een dreiging die boven de Nederlandse economie hangt. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Of een handelsoorlog roet in het eten gooit is nog niet te voorspellen.

De minder uitbundige groei is overigens geen reden om in paniek te raken. De afgelopen jaren groeide de Nederlandse economie bovengemiddeld hard. Dat tempo was gewoon niet vol te houden op de lange duur. De komende jaren laat daarom een meer normale groei zien voor Nederland. Van stilstand of achteruitgang is dus geen sprake.
 

Geen extra personeel

De groei moet de komende tijd vooral van de overheid en de burgers komen. Dankzij de grote overschotten op de begroting heeft de regering weer geld om uit te delen. Tot op heden lukte dat maar moeizaam. Extra geld voor de zorg bleef op de plank liggen omdat er geen extra personeel was te krijgen. Ook geld voor wegen, bruggen en andere infrastructuur werd maar deels uitgegeven omdat bouwers niet voldoende capaciteit hadden de nieuwe opdrachten uit te voeren.

 

Gerelateerd:

 

salaris, loon, loonstroken, loonkosten, loonadministratie,loonverwerking, loonverwerkers,loonverwerker, verloning, salarisadministratie, salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarissen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Economisch herstel remt loongroei!

Door de leeftijdseffect gedurende de recessie stopte de loongroei in Nederland.

                     
werklozen in de beroepsbevolking, daling werklozen, minder werklozen, werkloosheid minder, onder de 4 procent werklozen,

Het economische herstel van de afgelopen jaren heeft een remmende werking op de loongroei in Nederland, volgens DNB

Dat komt doordat tijdens periodes waarin de economie aantrekt relatief veel jongeren aan het werk gaan en jongeren gemiddeld minder dan ouderen verdienen, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Tijdens een recessie worden vooral jongeren getroffen door het feit dat minder bedrijven op zoek zijn naar personeel. Hierdoor stijgt in zo’n periode de gemiddelde leeftijd van werkenden, waardoor de loongroei dan juist hoger uitvalt.

Dit effect wordt het leeftijdseffect genoemd. Het is het verschil tussen de echte loonontwikkeling in een bepaald jaar en de loonontwikkeling die zou hebben plaatsgevonden als de leeftijdssamenstelling ongewijzigd was gebleven.

In het algemeen heeft de vergrijzing een stuwend effect op de loonontwikkeling. Hierdoor pakt het leeftijdseffect in de meeste jaren positief uit.

In 2015 en 2016 bleef de loongroei achter. In deze jaren werden er relatief veel jongere mensen aangenomen. In de crisisjaren 2009 en 2010 waren juist relatief sterke positieve leeftijdseffecten te zien, omdat die jongere, vaak flexibelere werknemers, als eerste het veld moesten ruimen bij ondernemingen.

salarisverwerking uitbesteden , salarisverwerking online, online salarisverwerker, verwerkers salaris, loonadministratie,