Tag archief loonberekening VCR

door100% Salarisverwerking B.V.

Nabetalingen geen onderdeel van jaarloon LIV

Loon dat u uitbetaalt na einde dienstbetrekking telt niet mee voor het jaarloon Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jaarloon is vooral belangrijk voor de bepaling van de hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

Het jaarloon voor de Wtl is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat u in een kalenderjaar betaalt aan een werknemer die nog bij u in dienst is en die verzekerd is voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.

Nabetalingen na einde dienstbetrekking

Betaalt u een werknemer na einde dienstbetrekking nog loon uit dan telt dit niet mee voor de bepaling van het jaarloon voor de Wtl. De werknemer is namelijk op het moment van uitbetalen niet verzekerd volgens artikel 3 tot en met 6 Ziektewet. In de aangifte loonheffingen zet u de verzekeringsindicaties voor de werknemersverzekeringen op ‘nee’.
Dit is gebaseerd op artikel 1.1 h Wet tegemoetkomingen loondomein. Hierin vindt u de definitie van jaarloon:
h. jaarloon: het door een werknemer in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet in een kalenderjaar genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking overeenkomstig het loon waarvan door de werkgever ingevolge artikel 28, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgave aan de werknemer is gedaan;
 

Geen verzekeringsplicht, wel premieplicht

Als u na einde dienstbetrekking nog loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitbetaalt is er geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het kan zijn dat er wel premieplicht is. Als er aanwas is van het premieloon moet u premies werknemersverzekeringen aangeven en betalen.
 
Meer over de berekening van werknemersverzekeringen leest u in de brochure ‘Toelichting loonberekening VCR’.
 

Let op!

Ook geen onderdeel van het jaarloon Wtl zijn:

  • ziektewetuitkeringen die u als eigenrisicodrager na afloop van de dienstbetrekking betaalt aan een ex-werknemer
  • WGA-uitkeringen die u als eigenrisicodrager aan de werknemer betaalt
  • WAO-, WIA- en WW-uitkeringen die u de werknemer namens UWV betaalt (zie paragraaf 7.6.2 Handboek Loonheffingen)

 

Wetsartikelen

Art 1.1 h Wet tegemoetkomingen loondomein
Art 3 t/m 6 Ziektewet

 
 

Meer informatie

Paragraaf 26.2.1 en 26.3.1 Handboek loonheffingen
Memo verloonde uren
Kennisdocument Wtl

 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,