Aan de rubriek ‘code aard arbeidsverhouding’ in de aangifte is vanaf 2017 code 82 toegevoegd voor payrollmedewerkers. Code 11 voor uitzendkrachten bestond al vóór 2017. Vanaf 2017 wordt dus onderscheid gemaakt tussen payrollmedewerkers en uitzendkrachten.

Voor Meer